• Tartalom

2012. évi LI. törvény

2012. évi LI. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról1

2012.05.27.

1. §2

2. §3

Záró rendelkezések

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 25. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 15. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére