• Tartalom

2012. évi LIII. törvény

2012. évi LIII. törvény

az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról1

2012.07.04.

1. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy Magyarország az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkéhez tett és az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi II. törvény (a továbbiakban: hontalan személyek jogállásáról szóló tv.) 3. § a) pontjában foglalt nyilatkozatot visszavonja.

2. §2

3. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § a nyilatkozat visszavonásának napján lép hatályba.3

(3) A nyilatkozat visszavonásának, illetve a 2. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.4

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az állampolgársági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 30.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 41/2012. (VIII. 31.) KüM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2012. július 3.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére