• Tartalom

53/2012. (X. 26.) BM rendelet

53/2012. (X. 26.) BM rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2023.01.01.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben meghatározott pirotechnikai tevékenységekkel összefüggő engedélyezési eljárásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2)1 A díjat az ügyben eljáró vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait a 2. melléklet tartalmazza.

(3)2 Az (1) bekezdésben foglalt díj az ügyben eljáró vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevételét képezi.

(4) Az elsőfokú döntést hozó hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díját az 1. melléklet tartalmazza, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az elsőfokú döntést hozó hatóság számlájára befizetni.

(5) Ha az elsőfokú hatóság megküldi a másodfokú hatóságnak a fellebbezést, a fellebbezés eredménytelensége esetén a másodfokú eljárás díja a másodfokú hatóság bevételét képezi.

2. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

c) a díj meg nem fizetése esetén az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

3. § (1) Az e rendelet alapján beszedett díjakról az eljáró szerv nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a befizetett díj összegét,

b) a befizető nevét,

c) a befizetés dátumát,

d) az ügyszámot.

(3) Ha a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartása vagy a befizető kérelme alapján megállapítja, hogy az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb összeget fizettek be, a többletet azonnal visszafizeti a befizető részére.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

5. §3

1. melléklet az 53/2012. (X. 26.) BM rendelethez

A pirotechnikai tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó első- és másodfokú eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Pirotechnikai tevékenység

Díjak mértéke forintban

elsőfokú eljárás

másodfokú eljárás

1.

Gyártás

33 500

32 000

2.

Forgalomba hozatal

33 500

32 000

3.

Forgalmazás

33 500

32 000

4.

Vizsgálat

33 500

32 000

5.

Megsemmisítés

36 000

32 000

6.

Kiállítás

33 500

32 000

7.

Tárolás

33 500

32 000

8.

Felhasználás

33 500

32 000

9.

Engedély elvesztése vagy megrongálódása esetén annak pótlása

7 000

7 000

10.

Az engedély műszaki adattartalmát nem érintő adatokba (engedélyes neve, lakóhelye, székhelye) bekövetkezett változás esetén új engedély kiadása

9 200

7 000

2. melléklet az 53/2012. (X. 26.) BM rendelethez4

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számai

Rendőr-főkapitányság megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

1.

2.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

3.

Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

4.

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

5.

Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

7.

Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

8.

Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

10.

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

11.

Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

13.

Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

14.

Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

15.

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

16.

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

18.

Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

19.

Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

20.

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

21.

Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

1

Az 1. § (2) bekezdése a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére