• Tartalom

2012. évi LV. törvény

2012. évi LV. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról1

2016.01.02.

1–9. §2

10. § (1)3

(2)–(4)4

11–12. §5

13–37. §6

38. § (1)7

(2)8

39. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 10. § (1) bekezdése, 11. §-a és 12. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 30. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 11. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére