• Tartalom

56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 6., 8., 9., 11., 16., 17., 18., 21., 22., 24., 27. és 36. pontjában, a 20–24. §, a 28. § és a 30. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 25. § tekintetében – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (11) bekezdésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–25. §2

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 29. § (2) és (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

27–28. §3

29. § (1)4

(2)5 Hatályát veszti az Ávr. 174. §-a.

(3)6

(4)7 Hatályát veszti a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 12. §-a.

30. §8

1–2. melléklet az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez9

1

A rendelet a 26. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 29. § (2) bekezdése a 26. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

6

A 29. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 29. § (4) bekezdése a 26. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

8

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére