• Tartalom

57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter által alkotott egyes miniszteri rendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról1

2013.01.01.

A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. §-ának (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdés j) pontjában és a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. és 21. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével,

az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,

a 12. §, a 14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,

a 14. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel

egyetértésben,

a 6. §, a 8. §, a 9. §, a 13. § és a 20. § tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

a 6. § tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara,

a 14. § tekintetében a Legfőbb Ügyész

véleményének kikérésével

a következőket rendelem el:

1. A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet módosítása

1. § A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet

a) 2. §-ában a „helyi bíróságnál (városi, kerületi bíróságnál, a továbbiakban együtt: helyi bíróságnál)” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál (kerületi bíróságnál, a továbbiakban együtt: járásbíróságnál)” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 3. §-ában a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg, a helyi bíróságot” szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

c) 4. §-ában „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 5. §-ában a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

e) 6. §-ában a „helyi bíróságnak” szövegrészek helyébe a „járásbíróságnak” szöveg és a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

2. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló
1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az eljárásra kizárólag az a járásbíróság (kerületi bíróság) (a továbbiakban együtt: járásbíróság) illetékes, amelynek területén az eltűnt belföldi lakóhelye, illetőleg ennek hiányában utolsó tartózkodási helye volt. Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában kizárólag az a járásbíróság illetékes, amelynek területén az eltűntnek vagyona, illetőleg vagyonának túlnyomó része van.”

(2) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő szöveg lép:

7. § (1) A hirdetményt harminc napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtábláján, továbbá a bíróság illetékessége szempontjából irányadó [4. § (1) bekezdése] polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján is.
(2) A 4. § (2) bekezdése esetében a hirdetményt a Fővárosi Önkormányzat hirdetőtábláján, illetőleg a kijelölt bíróság székhelyén lévő polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.
(3) A jegyző köteles a hirdetményt a helyben esetleg szokásos egyéb módon is közzétenni.
(4) A hirdetménynek az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon át történt kifüggesztéséről, illetőleg a hirdetmény közzétételéről, valamint az ennek folytán a jegyző tudomására jutott adatokról a hirdetményi határidő lejárta után a bíróságot haladéktalanul értesíteni kell.”

(3) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésében a „tanácsi” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatali vagy a közös önkormányzati hivatali” szöveg lép.

(4) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős” szöveg lép.

3. A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet módosítása

3. § A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg lép.

4. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

4. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 12. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

5. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet módosítása

5. § A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg lép.

6. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

6. § (1) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 4. §-ában a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

(2) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet mellékletében

1. az „Esztergom városi bíróság” szövegrész helyébe „Esztergomi Járásbíróság” szöveg,

2. a „Komárom városi bíróság” szövegrész helyébe „Komáromi Járásbíróság” szöveg,

3. a „Tata városi bíróság” szövegrész helyébe „Tatai Járásbíróság” szöveg

4. a „Tatabánya városi bíróság” szövegrész helyébe „Tatabányai Járásbíróság” szöveg,

5. a „Balassagyarmat városi bíróság” szövegrész helyébe „Balassagyarmati Járásbíróság” szöveg,

6. a „Pásztó városi bíróság” szövegrész helyébe „Pásztói Járásbíróság” szöveg,

7. a „Salgótarján városi bíróság” szövegrész helyébe „Salgótarjáni Járásbíróság” szöveg,

8. a „Budakörnyéki Bíróság” szövegrészek helyébe „Budakörnyéki Járásbíróság” szöveg,

9. a „Budaörs városi bíróság” szövegrész helyébe „Budaörsi Járásbíróság” szöveg,

10. a „Cegléd városi bíróság” szövegrész helyébe „Ceglédi Járásbíróság” szöveg,

11. a „Dabas városi bíróság” szövegrész helyébe „Dabasi Járásbíróság” szöveg,

12. a „Dunakeszi városi bíróság” szövegrész helyébe „Dunakeszi Járásbíróság” szöveg,

13. a „Budaörsi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Budaörsi Járásbíróság” szöveg,

14. a „Gödöllő városi bíróság” szövegrész helyébe „Gödöllői Járásbíróság” szöveg,

15. a „Monor városi bíróság” szövegrész helyébe „Monori Járásbíróság” szöveg,

16. a „Nagykáta városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagykátai Járásbíróság” szöveg,

17. a „Nagykőrös városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagykőrösi Járásbíróság” szöveg,

18. a „Ráckeve városi bíróság” szövegrész helyébe „Ráckevei Járásbíróság” szöveg,

19. a „Ráckevei városi bíróság” szövegrész helyébe „Ráckevei Járásbíróság” szöveg,

20. a „Szentendre városi bíróság” szövegrész helyébe „Szentendrei Járásbíróság” szöveg,

21. a „Vác városi bíróság” szövegrész helyébe „Váci Járásbíróság” szöveg,

22. a „Váci Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Váci Járásbíróság” szöveg,

23. a „Monori Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Monori Járásbíróság” szöveg,

24. a „Gödöllői Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Gödöllői Járásbíróság” szöveg,

25. a „Győri Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Győri Járásbíróság” szöveg,

26. a „Győr városi bíróság” szövegrész helyébe „Győri Járásbíróság” szöveg,

27. a „Mosonmagyaróvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Mosonmagyaróvári Járásbíróság” szöveg,

28. a „Sopron városi bíróság” szövegrész helyébe „Soproni Járásbíróság” szöveg,

29. a „Sárvári városi bíróság” szövegrész helyébe „Sárvári Járásbíróság” szöveg,

30. a „Körmend városi bíróság” szövegrész helyébe „Körmendi Járásbíróság” szöveg,

31. a „Kőszeg városi bíróság” szövegrész helyébe „Kőszegi Járásbíróság” szöveg,

32. a „Sárvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Sárvári Járásbíróság” szöveg,

33. a „Szombathely városi bíróság” szövegrész helyébe „Szombathelyi Járásbíróság” szöveg,

34. az „Ajka városi bíróság” szövegrész helyébe „Ajkai Járásbíróság” szöveg,

35. a „Pápa városi bíróság” szövegrész helyébe „Pápai Járásbíróság” szöveg,

36. a „Tapolca városi bíróság” szövegrész helyébe „Tapolcai Járásbíróság” szöveg,

37. a „Veszprém városi bíróság” szövegrész helyébe „Veszprémi Járásbíróság” szöveg,

38. a „Zirci Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Zirci Járásbíróság” szöveg,

39. a „Veszprémi Városi Bíróság” szövegrészek helyébe „Veszprémi Járásbíróság” szöveg,

40. a „Keszthely városi bíróság” szövegrész helyébe „Keszthelyi Járásbíróság” szöveg,

41. a „Lenti városi bíróság” szövegrész helyébe „Lenti Járásbíróság” szöveg,

42. a „Nagykanizsa városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagykanizsai Járásbíróság” szöveg,

43. a „Zalaegerszeg városi bíróság” szövegrész helyébe „Zalaegerszegi Járásbíróság” szöveg,

44. a „Keszthelyi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Keszthelyi Járásbíróság” szöveg,

45. az „Encs Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Encsi Járásbíróság” szöveg,

46. a „Szikszó Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Szikszói Járásbíróság” szöveg,

47. a „Kazincbarcika városi bíróság” szövegrész helyébe „Kazincbarcikai Járásbíróság” szöveg,

48. a „Mezőkövesd városi bíróság” szövegrész helyébe „Mezőkövesdi Járásbíróság” szöveg,

49. a „Miskolc városi bíróság” szövegrész helyébe „Miskolci Járásbíróság” szöveg,

50. az „Ózd városi bíróság” szövegrész helyébe „Ózdi Járásbíróság” szöveg,

51. a „Sátoraljaújhely városi bíróság” szövegrész helyébe „Sátoraljaújhelyi Járásbíróság” szöveg,

52. a „Sátoraljaújhelyi városi bíróság” szövegrész helyébe „Sátoraljaújhelyi Járásbíróság” szöveg,

53. a „Szerencs városi bíróság” szövegrész helyébe „Szerencsi Járásbíróság” szöveg,

54. a „Tiszaújváros városi bíróság” szövegrész helyébe „Tiszaújvárosi Járásbíróság” szöveg,

55. a „Szerencsi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Szerencsi Járásbíróság” szöveg,

56. a „Nyíregyházi városi bíróság” szövegrészek helyébe „Nyíregyházi Járásbíróság” szöveg,

57. a „Berettyóújfalu városi bíróság” szövegrész helyébe „Berettyóújfalui Járásbíróság” szöveg,

58. a „Debrecen városi bíróság” szövegrész helyébe „Debreceni Járásbíróság” szöveg,

59. a „Hajdúböszörmény városi bíróság” szövegrész helyébe „Hajdúböszörményi Járásbíróság” szöveg,

60. a „Hajdúszoboszló városi bíróság” szövegrész helyébe „Hajdúszoboszlói Járásbíróság” szöveg,

61. a „Püspökladány városi bíróság” szövegrész helyébe „Püspökladányi Járásbíróság” szöveg,

62. az „Eger városi bíróság” szövegrész helyébe „Egri Járásbíróság” szöveg,

63. a „Füzesabony városi bíróság” szövegrész helyébe „Füzesabonyi Járásbíróság” szöveg,

64. a „Gyöngyös városi bíróság” szövegrész helyébe „Gyöngyösi Járásbíróság” szöveg,

65. a „Hatvan városi bíróság” szövegrész helyébe „Hatvani Járásbíróság” szöveg,

66. a „Heves városi bíróság” szövegrész helyébe „Hevesi Járásbíróság” szöveg,

67. a „Fehérgyarmat városi bíróság” szövegrész helyébe „Fehérgyarmati Járásbíróság” szöveg,

68. a „Kisvárda városi bíróság” szövegrész helyébe „Kisvárdai Járásbíróság” szöveg,

69. a „Mátészalka városi bíróság” szövegrész helyébe „Mátészalkai Járásbíróság” szöveg,

70. a „Nyírbátor városi bíróság” szövegrész helyébe „Nyírbátori Járásbíróság” szöveg,

71. a „Vásárosnamény városi bíróság” szövegrész helyébe „Vásárosnaményi Járásbíróság” szöveg,

72. a „Komló városi bíróság” szövegrész helyébe „Komlói Járásbíróság” szöveg,

73. a „Mohács városi bíróság” szövegrész helyébe „Mohácsi Járásbíróság” szöveg,

74. a „Pécs városi bíróság” szövegrész helyébe „Pécsi Járásbíróság” szöveg,

75. a „Siklós városi bíróság” szövegrész helyébe „Siklósi Járásbíróság” szöveg,

76. a „Szigetvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Szigetvári Járásbíróság” szöveg,

77. a „Bicske városi bíróság” szövegrész helyébe „Bicskei Járásbíróság” szöveg,

78. a „Dunaújváros városi bíróság” szövegrész helyébe „Dunaújvárosi Járásbíróság” szöveg,

79. a „Sárbogárd városi bíróság” szövegrész helyébe „Sárbogárdi Járásbíróság” szöveg,

80. a „Székesfehérvár városi bíróság” szövegrészek helyébe „Székesfehérvári Járásbíróság” szöveg,

81. a „Barcs városi bíróság” szövegrész helyébe „Barcsi Járásbíróság” szöveg,

82. a „Fonyód városi bíróság” szövegrész helyébe „Fonyódi Járásbíróság” szöveg,

83. a „Kaposvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Kaposvári Járásbíróság” szöveg,

84. a „Marcali városi bíróság” szövegrész helyébe „Marcali Járásbíróság” szöveg,

85. a „Nagyatád városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagyatádi Járásbíróság” szöveg,

86. a „Siófok városi bíróság” szövegrész helyébe „Siófoki Járásbíróság” szöveg,

87. a „Bonyhád városi bíróság” szövegrész helyébe „Bonyhádi Járásbíróság” szöveg,

88. a „Dombóvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Dombóvári Járásbíróság” szöveg,

89. a „Paks városi bíróság” szövegrész helyébe „Paksi Járásbíróság” szöveg,

90. a „Szekszárd városi bíróság” szövegrész helyébe „Szekszárdi Járásbíróság” szöveg,

91. a „Tamási városi bíróság” szövegrész helyébe „Tamási Járásbíróság” szöveg,

92. a „Baja városi bíróság” szövegrész helyébe „Bajai Járásbíróság” szöveg,

93. a „Kalocsa városi bíróság” szövegrész helyébe „Kalocsai Járásbíróság” szöveg,

94. a „Kecskemét városi bíróság” szövegrész helyébe „Kecskeméti Járásbíróság” szöveg,

95. a „Kiskőrös városi bíróság” szövegrész helyébe „Kiskőrösi Járásbíróság” szöveg,

96. a „Kiskunfélegyháza városi bíróság” szövegrész helyébe „Kiskunfélegyházi Járásbíróság” szöveg,

97. a „Kiskunhalas városi bíróság” szövegrész helyébe „Kiskunhalasi Járásbíróság” szöveg,

98. a „Kunszentmiklós városi bíróság” szövegrész helyébe „Kunszentmiklósi Járásbíróság” szöveg,

99. a „Battonya városi bíróság” szövegrész helyébe „Battonyai Járásbíróság” szöveg,

100. a „Békés városi bíróság” szövegrész helyébe „Békési Járásbíróság” szöveg,

101. a „Békéscsaba városi bíróság” szövegrész helyébe „Békéscsabai Járásbíróság” szöveg,

102. a „Gyula városi bíróság” szövegrész helyébe „Gyulai Járásbíróság” szöveg,

103. az „Orosháza városi bíróság” szövegrész helyébe „Orosházi Járásbíróság” szöveg,

104. a „Szarvas városi bíróság” szövegrész helyébe „Szarvasi Járásbíróság” szöveg,

105. a „Szeghalom városi bíróság” szövegrész helyébe „Szeghalmi Járásbíróság” szöveg,

106. a „Szarvasi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Szarvasi Járásbíróság” szöveg,

107. a „Csongrád városi bíróság” szövegrész helyébe „Csongrádi Járásbíróság” szöveg,

108. a „Hódmezővásárhely városi bíróság” szövegrész helyébe „Hódmezővásárhelyi Járásbíróság” szöveg,

109. a „Makó városi bíróság” szövegrész helyébe „Makói Járásbíróság” szöveg,

110. a „Szeged városi bíróság” szövegrész helyébe „Szegedi Járásbíróság” szöveg,

111. a „Szentes városi bíróság” szövegrész helyébe „Szentesi Járásbíróság” szöveg,

112. a „Jászberény városi bíróság” szövegrész helyébe „Jászberényi Járásbíróság” szöveg,

113. a „Karcag városi bíróság” szövegrész helyébe „Karcagi Járásbíróság” szöveg,

114. a „Kunszentmárton városi bíróság” szövegrész helyébe „Kunszentmártoni Járásbíróság” szöveg,

115. a „Mezőtúr városi bíróság” szövegrész helyébe „Mezőtúri Járásbíróság” szöveg,

116. a „Szolnok városi bíróság” szövegrész helyébe „Szolnoki Járásbíróság” szöveg,

117. a „Tiszafüred városi bíróság” szövegrész helyébe „Tiszafüredi Járásbíróság” szöveg,

118. a „Karcagi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Karcagi Járásbíróság” szöveg

lép.

7. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

7. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a) 21. § (2) bekezdésében a „helyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg,

b) 22. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg

lép.

8. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosítása

8. § A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

9. A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosítása

9. § A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az „OBH-ban, valamint azon a helyi bíróságon és munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe az „OBH-ban és azon járásbíróságon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságon” szöveg

c) 1. számú mellékletében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg, a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságon” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg, a „munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg

lép.

10. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

10. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 11/B. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettségként az igazságügyi ügyintézői szakon szerzett felsőfokú végzettségre, valamint a gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen megszerzett felsőfokú végzettségre lehet pontot adni.”

(2) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságok” szövegrész helyébe a „járásbíróságok” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

e) 1. számú mellékletében a „Városi Bíróság” szövegrészek helyébe „Járásbíróság” szöveg, a „Budakörnyéki Bíróság” szövegrész helyébe „Budakörnyéki Járásbíróság” szöveg

lép.

11. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

11. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „fővárosi és megyei bírósági végrehajtó-helyettes” szövegrész helyébe a „törvényszéki végrehajtó-helyettes” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi Közlönyben” szövegrész helyébe az „a Hivatalos Értesítőben” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében a „munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságon” szöveg, a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „munkaügyi bíróság” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg, a „Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

e) 43. § (4) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságon” szöveg,

f) 52/A. § (1) bekezdésében a „végrehajtási költségről” szövegrész helyébe a „végrehajtási költségről és a hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásáért őt jogszabály alapján megillető egyéb költségről (a továbbiakban e §-ban együtt: végrehajtási költség)” szöveg,

g) 1. számú mellékletében a „Munkaügyi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg, a „Városi Bíróság” szövegrészek helyébe „Járásbíróság” szöveg, a „Budakörnyéki Bíróság” szövegrész helyébe „Budakörnyéki Járásbíróság” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 4. §-ában az „a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg,” szövegrész,

b) 36. §-ában a „vagy a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg,” szövegrész,

c) 46/C. § (5) bekezdésében az „(a kinevezés érvénytelenségének megállapításáig)” szövegrész.

12. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

12. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságon a városi és” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságra, munkaügyi bíróságra, ügyészre és” szövegrész helyébe a „járásbíróságra, közigazgatási és munkaügyi bíróságra, ügyészre, valamint” szöveg,

c) 11. §-t megelőző alcímében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg,

f) 22. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságtól” szövegrész helyébe a „járásbíróságtól” szöveg, a „helyi bíróságot” szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

g) 22. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

h) 22. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

i) 54. §-t megelőző alcímében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

j) 54. §-ban a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

k) 55. § (5) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

l) 58. § (7) bekezdésében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg,

m) 61. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg, a „helyi bíróságot” szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

n) 75. § (5) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg

lép.

13. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

13. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A bíróság körbélyegzője: középen Magyarország címere, körben a bíróságnak – és ha annak elnevezéséből a székhelye nem állapítható meg – a székhelyének a megjelölése (pl. Váci Járásbíróság; Budakörnyéki Járásbíróság, Budapest).”

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a következő 89. §-sal egészül ki:

89. § A 2013. január 1. napján hatályba lépő jogszabályváltozás miatt a bélyegzőkön feltüntetett adatok megváltozása nem érinti az ezen időpontot megelőzően kiadott bélyegzők érvényességét; a bíróság elnevezésének változása okából ezeket a bélyegzőket 2013. március 31-ig kell kicserélni.”

(3) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 21. §-ban a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

14. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

14. § A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 5. § (6) bekezdésében a „helyi (kerületi) bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg lép.

15. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

15. § A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a) 12. § (2) és (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

16. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

16. § A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a) 48. § (3)–(5) bekezdéseiben a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 50. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg

lép.

17. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

17. § Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló
29/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

18. § A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságokat és a munkaügyi bíróságokat” szövegrész helyébe a „járásbíróságokat, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat” szöveg lép.

19. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

19. § (1) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) végrehajtó: hivatali elektronikus aláírás használatára jogosult önálló bírósági végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó-helyettes, törvényszéki végrehajtó és törvényszéki végrehajtó-helyettes;”

(2)2

(3) Hatályát veszti az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

20. A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosítása

20. § A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet 1. §-ában a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg lép.

21. Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet módosítása

21. §3

22. Hatályba léptető rendelkezés

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, a 19. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 20. § 2013. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Iskolai végzettség – maximális pontszám: 20

 

értékelési szempont

adható pontszám

1.1.

a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettség

10

1.2.

egyéb felsőfokú végzettség

5

1.3.

a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó egyéb iskolai végzettség, szakképzettség

5

2. melléklet az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklet táblázatának 8. pontja helyébe a következő pont lép:

8. egészségbiztosítás

általános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga, valamint a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló rendelet szerinti rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére