• Tartalom

58/2012. (XI. 27.) BM rendelet

58/2012. (XI. 27.) BM rendelet

a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

2018.03.20.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § b), d), g)–h), j)–l), n), q), t)–v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó, és a belügyminiszter felügyelete alá tartozó szerv által irányított, komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézmények felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. mellékletben felsorolt intézmények a 2. melléklet szerint jogosultak komplex szakmai vizsga szervezésére.

3. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A (4) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)1

(4)2

1. melléklet az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelethez3

A belügyminiszter irányítása alá tartozó, illetve a belügyminiszter felügyelete alá tartozó szerv által irányított, komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézmények

A

B

C

1.

Intézmény megnevezése

Intézmény rövidített neve

Intézmény címe

2.

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

ARSZKI

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. Postacím: 1286 Budapest, Pf. 9.

3.

Belügyminisztérium

BM

1051 Budapest, József Attila utca 2–4.

4.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

BVOTRK

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
Telephely: 1108 Budapest, Újhegyi út 9–11.

5.

Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI

1113 Budapest, Diószegi út 37.
1518 Budapest, Pf. 57.

6.

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

KOK

1033 Budapest, Laktanya u. 33.

7.

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola

KRSZKI

9901 Körmend, Alkotmány u. 5.
Postacím: 9900 Körmend, Pf. 98.

8.

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola

MRSZKI

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 82.

9.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

NKE

1101 Budapest, Hungária krt. 9–11. Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

10.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Oktatási és Továbbképzési Központ

ROKK OTK

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Postacím: 2121 Dunakeszi, Pf. 150.

11.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ

ROKK KKÁK

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Postacím: 2121 Dunakeszi, Pf. 155.

12.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendészeti Szervek Kiképző Központja

ROKK RSZKK

1097 Budapest, Vágóhíd u. 11–13.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.

13.

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola

SZRSZKI

6728 Szeged, Bajai út 14.

14.

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

VIZITERV Environ Kft.

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.
3. emelet

2. melléklet az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelethez4


8K01280M_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

„P

1.

Sor-
szám

A szakképesítésnek
a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben
szereplő adatai

 

 

Komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézmények

2.

 

azonosító
szám

megnevezés

ARSZKI

KRSZKI

MRSZKI

SZRSZKI

ROKK RSZKK

ROKK OTK

ROKK KKÁK

NKE

KOK

BVOTRK

ÉMI

BM

VIZITERV Environ Kft.

3.

1.

52 861 01

Biztonságszervező

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

4.

2.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

5.

 

31 861 01

Részszakképesítés: Büntetés-végrehajtási őr

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

6.

 

31 861 02

Részszakképesítés: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

7.

 

53 861 02

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

8.

 

53 861 04

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

9.

 

53 861 01

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

10.

 

53 861 03

Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

11.

3.

33 861 01

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

 

a.

13.

4.

62 521 01

Felvonóellenőr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

12.

5.

52 861 03

Katasztrófavédelmi előadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

13.

 

53 861 06

Szakképesítés-ráépülés: Katasztrófavédelmi főelőadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

14.

6.

52 861 04

Katasztrófavédelmi szakelőadó

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

15.

 

53 861 07

Szakképesítés-ráépülés: Katasztrófavédelmi referens

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

16.

7.

32 853 02

Kéményseprő

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

17.

8.

52 861 05

Közterület-felügyelő

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

18.

9.

52 861 06

Magánnyomozó

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

19.

10.

33 861 03

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

 

20.

11.

52 347 07

Migrációs ügyintéző

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

21.

12.

62 521 02

Mozgólépcső ellenőr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

22.

13.

62 861 01

Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

- bűnügyi szervező

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

 

24.

 

 

- közlekedési és közrendvédelmi szervező

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

 

25.

 

 

- határrendészeti szervező

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

 

26.

 

 

- katasztrófavédelmi szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

27.

 

 

- tűzvédelmi szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

28.

 

 

- iparbiztonsági szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

29.

 

 

- büntetés-végrehajtási szervező

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

30.

14.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

- bűnügyi rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

32.

 

 

- közlekedési rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

33.

 

 

- közrendvédelmi rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

34.

 

 

- határrendészeti rendőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

35.

 

51 861 03

Részszakképesítés: Őr-járőrtárs

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

36.

 

51 861 01

Részszakképesítés: Csapatszolgálati járőrtárs

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

37.

 

51 861 02

Részszakképesítés: Járőr

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

38.

 

55 861 01

Szakképesítés-ráépülés: Baleseti helyszínelő

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

39.

 

55 861 02

Szakképesítés-ráépülés: Bűnügyi technikus

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

40.

 

55 861 03

Szakképesítés-ráépülés: Fő határrendész

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

41.

 

55 861 04

Szakképesítés-ráépülés: Körzeti megbízott

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

42.

 

55 861 05

Szakképesítés-ráépülés: Kutyavezető-rendőr

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

43.

 

55 861 06

Szakképesítés-ráépülés: Okmányvizsgáló

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

44.

 

55 861 07

Szakképesítés-ráépülés: Rendőr zászlós

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

 

45.

15.

32 861 01

Személy- és vagyonőr

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

46.

 

53 861 05

Szakképesítés-ráépülés: Fegyveres biztonsági őr

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

 

47.

 

33 861 02

Szakképesítés-ráépülés: Kutyavezető-vagyonőr

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

48.

 

33 861 04

Szakképesítés-ráépülés: Testőr

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

49.

16.

52 853 01

Temetkezési szolgáltató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

50.

17.

52 861 08

Tűzoltó I.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

51.

 

31 861 03

Részszakképesítés: Tűzoltó II.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

52.

 

53 861 08

Szakképesítés-ráépülés: Tűzoltó szerparancsnok

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

53.

18.

52 861 09

Tűzoltósági referens

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

54.

19.

52 861 10

Tűzvédelmi előadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

55.

 

53 861 09

Szakképesítés-ráépülés: Tűzvédelmi főelőadó

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

56.

20.

34 853 02

Vízügyi szakmunkás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

57.

 

31 853 03

Részszakképesítés: Vízkárelhárító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

58.

 

31 853 04

Részszakképesítés: Gát- és csatornaőr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

59.

 

31 853 07

Részszakképesítés: Vízminőség vizsgáló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

60.

21.

54 853 04

Víziközmű technikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

61.

 

51 853 02

Részszakképesítés: Fürdőüzemi gépész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

62.

 

51 853 03

Részszakképesítés: Csatornamű-kezelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

63.

 

51 853 05

Részszakképesítés: Vízműkezelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

64.

 

55 853 01

Szakképesítés-ráépülés: Vízépítő szaktechnikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

65.

 

55 853 02

Szakképesítés-ráépülés: Vízminőség-védelmi szaktechnikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

66.

22.

54 853 03

Vízgépészeti technikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

67.

 

51 853 04

Részszakképesítés: Szivattyútelepi duzzasztóműkezelő és fenntartó gépész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

68.

23.

54 853 02

Vízgazdálkodó technikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

69.

 

51 853 06

Részszakképesítés: Vízrajzi állomás üzemeltető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

70.

24.

52 853 03

Vízügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

71.

 

52 582 03

Vízkútfúró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

1

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM remdelet 6. § (2) bekezdésével megállapított, a 6/2018. (III. 5.) BM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére