• Tartalom

59/2012. (XI. 28.) BM rendelet

a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról1

2012.11.29.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra jogosultak.

(2) A támogatás mértéke – az 1. és 2. mellékletben meghatározott mennyiségű tűzifa erejéig

a) az 1. mellékletben meghatározott települési önkormányzat esetében 12 000 Ft/erdei m3+áfa

b) a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzat esetén 14 000 Ft/erdei m3+áfa.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott települési önkormányzat esetében a támogatás feltétele a (2) bekezdés a) pontja szerinti mértéken felül 2000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalása.

2. § (1) A támogatás feltétele, hogy az 1. és 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, amelyet a 6. § szerinti elszámoláshoz csatolni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben

a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

ad) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra

jogosult előnyt élvezzen, és

b) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.

(3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

3. § (1) A támogatást a települési önkormányzat átlagosan 100 cm hosszú, 10–35 cm átmérőjű és ±5% elfogadott tűréshatárú tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. A megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta, a fennmaradó rész kemény lombos fajokból (így különösen juhar, akác, kőris, szil, tölgy, platán, ostorfa, cser, bükk, vörös tölgy, nyír, fekete dió, gyertyán) származó vastag tűzifa lehet.

(2) A települési önkormányzat az 1. és 2. mellékletben meghatározott támogatásnál nagyobb mennyiséget is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha az (1) bekezdésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát az 1. § (2) bekezdésében meghatározott mértéknél kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

4. § (1) A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.

(2) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.

5. § A támogatást a belügyminiszter utalványozása alapján a kincstár legkésőbb 2012. december 20-áig egy összegben folyósítja.

6. § A települési önkormányzat a támogatást 2013. február 15-éig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról 2013. március 31-éig a kincstár felé a 3. melléklet szerinti adatlapon számol el, amelyet a települési önkormányzat költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg is megküld a kincstárnak.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 59/2012. (XI. 28.) BM rendelethez

No.

Megye

KSH

Önkormányzat

Támogatott mennyiség
(erdei m3)

Támogatás

1.

Bács-Kiskun

321944

Akasztó

32

487 680

2.

Bács-Kiskun

321148

Apostag

8

121 920

3.

Bács-Kiskun

327234

Bácsborsód

30

457 200

4.

Bács-Kiskun

308697

Bácsszentgyörgy

2

30 480

5.

Bács-Kiskun

325937

Balotaszállás

15

228 600

6.

Bács-Kiskun

311961

Bátya

52

792 480

7.

Bács-Kiskun

319327

Borota

25

381 000

8.

Bács-Kiskun

332823

Bugac

100

1 524 000

9.

Bács-Kiskun

333631

Bugacpusztaháza

2

30 480

10.

Bács-Kiskun

326471

Csátalja

48

731 520

11.

Bács-Kiskun

316373

Csávoly

31

472 440

12.

Bács-Kiskun

312344

Csengőd

50

762 000

13.

Bács-Kiskun

315699

Csikéria

167

2 545 080

14.

Bács-Kiskun

310533

Dávod

40

609 600

15.

Bács-Kiskun

307861

Dunapataj

32

487 680

16.

Bács-Kiskun

311606

Dunaszentbenedek

26

396 240

17.

Bács-Kiskun

307612

Dunavecse

28

426 720

18.

Bács-Kiskun

304109

Dusnok

56

853 440

19.

Bács-Kiskun

333598

Felsőlajos

6

91 440

20.

Bács-Kiskun

302954

Felsőszentiván

43

655 320

21.

Bács-Kiskun

333622

Fülöpjakab

27

411 480

22.

Bács-Kiskun

331848

Gara

51

777 240

23.

Bács-Kiskun

303577

Géderlak

33

502 920

24.

Bács-Kiskun

318759

Hajós

3

45 720

25.

Bács-Kiskun

308350

Harkakötöny

8

121 920

26.

Bács-Kiskun

318458

Harta

35

533 400

27.

Bács-Kiskun

304093

Helvécia

35

533 400

28.

Bács-Kiskun

312937

Hercegszántó

50

762 000

29.

Bács-Kiskun

308378

Jászszentlászló

42

640 080

30.

Bács-Kiskun

311280

Katymár

46

701 040

31.

Bács-Kiskun

327571

Kelebia

83

1 264 920

32.

Bács-Kiskun

318166

Kéleshalom

22

335 280

33.

Bács-Kiskun

328158

Kisszállás

75

1 143 000

34.

Bács-Kiskun

306044

Kunbaja

84

1 280 160

35.

Bács-Kiskun

331918

Kunpeszér

12

182 880

36.

Bács-Kiskun

331893

Kunszállás

12

182 880

37.

Bács-Kiskun

305786

Ladánybene

3

45 720

38.

Bács-Kiskun

306202

Lakitelek

79

1 203 960

39.

Bács-Kiskun

323357

Madaras

421

6 416 040

40.

Bács-Kiskun

327809

Mátételke

31

472 440

41.

Bács-Kiskun

332540

Nemesnádudvar

7

106 680

42.

Bács-Kiskun

323056

Nyárlőrinc

10

152 400

43.

Bács-Kiskun

316276

Ordas

13

198 120

44.

Bács-Kiskun

316939

Orgovány

60

914 400

45.

Bács-Kiskun

315431

Petőfiszállás

33

502 920

46.

Bács-Kiskun

321245

Sükösd

40

609 600

47.

Bács-Kiskun

319530

Szakmár

24

365 760

48.

Bács-Kiskun

321120

Szentkirály

38

579 120

49.

Bács-Kiskun

328820

Szeremle

26

396 240

50.

Bács-Kiskun

320525

Tass

37

563 880

51.

Bács-Kiskun

314544

Tataháza

40

609 600

52.

Bács-Kiskun

316294

Uszód

29

441 960

53.

Bács-Kiskun

328343

Vaskút

70

1 066 800

54.

Baranya

212548

Abaliget

11

167 640

55.

Baranya

206868

Adorjás

34

518 160

56.

Baranya

220376

Almáskeresztúr

5

76 200

57.

Baranya

217385

Alsómocsolád

16

243 840

58.

Baranya

206886

Aranyosgadány

19

289 560

59.

Baranya

228583

Áta

5

76 200

60.

Baranya

209663

Babarcszőlős

23

350 520

61.

Baranya

207603

Bánfa

38

579 120

62.

Baranya

224378

Bár

11

167 640

63.

Baranya

220464

Baranyahídvég

35

533 400

64.

Baranya

205485

Baranyaszentgyörgy

8

121 920

65.

Baranya

219008

Belvárdgyula

20

304 800

66.

Baranya

231927

Beremend

104

1 584 960

67.

Baranya

216461

Berkesd

40

609 600

68.

Baranya

230049

Besence

41

624 840

69.

Baranya

214119

Bezedek

12

182 880

70.

Baranya

204899

Bikal

13

198 120

71.

Baranya

205139

Birján

2

30 480

72.

Baranya

220899

Boda

2

30 480

73.

Baranya

233002

Bodolyabér

11

167 640

74.

Baranya

221892

Bogádmindszent

78

1 188 720

75.

Baranya

210694

Bogdása

18

274 320

76.

Baranya

213116

Boldogasszonyfa

10

152 400

77.

Baranya

214368

Bosta

21

320 040

78.

Baranya

207533

Bürüs

15

228 600

79.

Baranya

211086

Cún

61

929 640

80.

Baranya

219901

Csányoszró

116

1 767 840

81.

Baranya

230614

Csarnóta

24

365 760

82.

Baranya

226082

Cserdi

20

304 800

83.

Baranya

222576

Csonkamindszent

2

30 480

84.

Baranya

207773

Dencsháza

26

396 240

85.

Baranya

211952

Dinnyeberki

3

45 720

86.

Baranya

232373

Diósviszló

117

1 783 080

87.

Baranya

228121

Drávacsepely

34

518 160

88.

Baranya

217419

Drávafok

28

426 720

89.

Baranya

209159

Drávakeresztúr

3

45 720

90.

Baranya

228608

Drávaszabolcs

22

335 280

91.

Baranya

230030

Drávaszerdahely

11

167 640

92.

Baranya

209186

Dunaszekcső

49

746 760

93.

Baranya

228918

Egerág

8

121 920

94.

Baranya

216498

Egyházasharaszti

61

929 640

95.

Baranya

206099

Ellend

7

106 680

96.

Baranya

218704

Erdősmecske

3

45 720

97.

Baranya

213286

Felsőegerszeg

22

335 280

98.

Baranya

208819

Felsőszentmárton

22

335 280

99.

Baranya

207560

Garé

17

259 080

100.

Baranya

212751

Gerde

28

426 720

101.

Baranya

213347

Gerényes

55

838 200

102.

Baranya

218333

Gilvánfa

80

1 219 200

103.

Baranya

233084

Gordisa

15

228 600

104.

Baranya

230438

Görcsöny

49

746 760

105.

Baranya

209636

Görcsönydoboka

3

45 720

106.

Baranya

218315

Gyód

6

91 440

107.

Baranya

221528

Harkány

25

381 000

108.

Baranya

230951

Hegyhátmaróc

3

45 720

109.

Baranya

221023

Hegyszentmárton

88

1 341 120

110.

Baranya

217190

Helesfa

11

167 640

111.

Baranya

206798

Hidas

18

274 320

112.

Baranya

203285

Hirics

8

121 920

113.

Baranya

233932

Hobol

30

457 200

114.

Baranya

230836

Hosszúhetény

29

441 960

115.

Baranya

231936

Illocska

13

198 120

116.

Baranya

229948

Ipacsfa

9

137 160

117.

Baranya

203337

Ivánbattyán

21

320 040

118.

Baranya

203346

Ivándárda

11

167 640

119.

Baranya

204297

Kacsóta

5

76 200

120.

Baranya

217464

Kásád

18

274 320

121.

Baranya

206965

Katádfa

28

426 720

122.

Baranya

210542

Kémes

77

1 173 480

123.

Baranya

206789

Kemse

9

137 160

124.

Baranya

203832

Keszü

7

106 680

125.

Baranya

208572

Kétújfalu

44

670 560

126.

Baranya

218908

Kisasszonyfa

41

624 840

127.

Baranya

233905

Kisdobsza

5

76 200

128.

Baranya

227021

Kisharsány

22

335 280

129.

Baranya

216975

Kisherend

2

30 480

130.

Baranya

212849

Kisjakabfalva

7

106 680

131.

Baranya

221616

Kislippó

8

121 920

132.

Baranya

233215

Kisnyárád

8

121 920

133.

Baranya

203151

Kistapolca

10

152 400

134.

Baranya

209548

Kisvaszar

69

1 051 560

135.

Baranya

208651

Kisszentmárton

42

640 080

136.

Baranya

208110

Kórós

40

609 600

137.

Baranya

224226

Kovácshida

17

259 080

138.

Baranya

225247

Köblény

41

624 840

139.

Baranya

203540

Kökény

15

228 600

140.

Baranya

217899

Kölked

45

685 800

141.

Baranya

215538

Kővágószőlős

4

60 960

142.

Baranya

233330

Lánycsók

21

320 040

143.

Baranya

217604

Liget

13

198 120

144.

Baranya

222974

Lippó

26

396 240

145.

Baranya

231389

Lothárd

2

30 480

146.

Baranya

224624

Lovászhetény

2

30 480

147.

Baranya

218865

Lúzsok

16

243 840

148.

Baranya

225177

Magyarbóly

24

365 760

149.

Baranya

205430

Magyarhertelend

19

289 560

150.

Baranya

205412

Magyarmecske

52

792 480

151.

Baranya

227067

Magyarsarlós

2

30 480

152.

Baranya

222600

Magyarszék

28

426 720

153.

Baranya

204385

Magyartelek

13

198 120

154.

Baranya

233923

Mánfa

8

121 920

155.

Baranya

209450

Márfa

30

457 200

156.

Baranya

216443

Markóc

10

152 400

157.

Baranya

220659

Márok

13

198 120

158.

Baranya

215051

Matty

18

274 320

159.

Baranya

233756

Máza

35

533 400

160.

Baranya

211402

Mecsekpölöske

10

152 400

161.

Baranya

207737

Merenye

16

243 840

162.

Baranya

203470

Meződ

6

91 440

163.

Baranya

229540

Mozsgó

27

411 480

164.

Baranya

218111

Nagycsány

33

502 920

165.

Baranya

233899

Nagydobsza

17

259 080

166.

Baranya

202653

Nagyharsány

66

1 005 840

167.

Baranya

210940

Nagykozár

9

137 160

168.

Baranya

219877

Nagypall

10

152 400

169.

Baranya

228927

Nagytótfalu

19

289 560

170.

Baranya

208341

Okorvölgy

2

30 480

171.

Baranya

221704

Old

58

883 920

172.

Baranya

204482

Oroszló

11

167 640

173.

Baranya

207010

Páprád

25

381 000

174.

Baranya

221519

Pécsbagota

3

45 720

175.

Baranya

221096

Pécsudvard

2

30 480

176.

Baranya

210825

Pécsvárad

17

259 080

177.

Baranya

216115

Pellérd

16

243 840

178.

Baranya

217242

Pogány

8

121 920

179.

Baranya

211518

Rádfalva

49

746 760

180.

Baranya

204516

Rózsafa

20

304 800

181.

Baranya

218050

Sámod

45

685 800

182.

Baranya

223205

Siklósbodony

28

426 720

183.

Baranya

208800

Siklósnagyfalu

23

350 520

184.

Baranya

223472

Somberek

8

121 920

185.

Baranya

229142

Somogyhárságy

22

335 280

186.

Baranya

225070

Somogyhatvan

18

274 320

187.

Baranya

215079

Szabadszentkirály

20

304 800

188.

Baranya

227508

Szágy

20

304 800

189.

Baranya

222257

Szalánta

26

396 240

190.

Baranya

209007

Szalatnak

53

807 720

191.

Baranya

207366

Szárász

4

60 960

192.

Baranya

231060

Szava

19

289 560

193.

Baranya

209308

Szemely

10

152 400

194.

Baranya

232009

Szentdénes

18

274 320

195.

Baranya

233613

Szentegát

19

289 560

196.

Baranya

216355

Szentlászló

22

335 280

197.

Baranya

219831

Szilágy

8

121 920

198.

Baranya

207694

Szőkéd

9

137 160

199.

Baranya

215404

Szulimán

5

76 200

200.

Baranya

215635

Tarrós

21

320 040

201.

Baranya

227702

Tékes

61

929 640

202.

Baranya

213675

Tengeri

4

60 960

203.

Baranya

232744

Tésenfa

46

701 040

204.

Baranya

220978

Téseny

64

975 360

205.

Baranya

204048

Tófű

3

45 720

206.

Baranya

222424

Tormás

53

807 720

207.

Baranya

218582

Túrony

6

91 440

208.

Baranya

228538

Vajszló

33

502 920

209.

Baranya

224952

Vásárosbéc

26

396 240

210.

Baranya

202264

Vásárosdombó

61

929 640

211.

Baranya

218519

Vejti

10

152 400

212.

Baranya

222071

Velény

6

91 440

213.

Baranya

205209

Villánykövesd

5

76 200

214.

Baranya

205892

Vokány

23

350 520

215.

Baranya

225122

Zaláta

61

929 640

216.

Baranya

215848

Zengővárkony

2

30 480

217.

Békés

402680

Békésszentandrás

63

960 120

218.

Békés

413471

Bucsa

120

1 828 800

219.

Békés

434078

Csabaszabadi

20

304 800

220.

Békés

420455

Csanádapáca

40

609 600

221.

Békés

433190

Doboz

250

3 810 000

222.

Békés

409432

Ecsegfalva

57

868 680

223.

Békés

432957

Elek

90

1 371 600

224.

Békés

409511

Gádoros

40

609 600

225.

Békés

407393

Gerendás

13

198 120

226.

Békés

417394

Geszt

186

2 834 640

227.

Békés

412177

Kardoskút

16

243 840

228.

Békés

422752

Kaszaper

47

716 280

229.

Békés

412618

Kertészsziget

65

990 600

230.

Békés

403461

Kétegyháza

157

2 392 680

231.

Békés

431574

Kevermes

98

1 493 520

232.

Békés

410764

Körösnagyharsány

143

2 179 320

233.

Békés

430164

Körösújfalu

82

1 249 680

234.

Békés

421209

Lőkösháza

81

1 234 440

235.

Békés

427906

Magyarbánhegyes

100

1 524 000

236.

Békés

420765

Medgyesbodzás

50

762 000

237.

Békés

430128

Medgyesegyháza

84

1 280 160

238.

Békés

404206

Mezőgyán

182

2 773 680

239.

Békés

426028

Nagybánhegyes

34

518 160

240.

Békés

404242

Nagykamarás

100

1 524 000

241.

Békés

419594

Pusztaottlaka

83

1 264 920

242.

Békés

431325

Szabadkígyós

110

1 676 400

243.

Békés

431228

Végegyháza

47

716 280

244.

Békés

406257

Zsadány

239

3 642 360

245.

Borsod-Abaúj-Zemplén

515662

Abaújalpár

16

243 840

246.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526718

Abaújkér

38

579 120

247.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503595

Abaújszántó

127

1 935 480

248.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526338

Abaújszolnok

27

411 480

249.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502273

Abaújvár

6

91 440

250.

Borsod-Abaúj-Zemplén

509362

Aggtelek

6

91 440

251.

Borsod-Abaúj-Zemplén

533093

Alacska

16

243 840

252.

Borsod-Abaúj-Zemplén

519664

Alsódobsza

6

91 440

253.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514429

Alsógagy

6

91 440

254.

Borsod-Abaúj-Zemplén

523223

Alsóregmec

4

60 960

255.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508217

Alsótelekes

7

106 680

256.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514331

Arló

192

2 926 080

257.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503771

Arnót

15

228 600

258.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518184

Baktakék

103

1 569 720

259.

Borsod-Abaúj-Zemplén

525159

Bánhorváti

13

198 120

260.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508846

Baskó

2

30 480

261.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527049

Becskeháza

9

137 160

262.

Borsod-Abaúj-Zemplén

506929

Bekecs

44

670 560

263.

Borsod-Abaúj-Zemplén

534290

Berente

12

182 880

264.

Borsod-Abaúj-Zemplén

529674

Beret

49

746 760

265.

Borsod-Abaúj-Zemplén

523737

Bodroghalom

83

1 264 920

266.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530784

Bodrogkeresztúr

40

609 600

267.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514401

Bodrogolaszi

44

670 560

268.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527429

Bódvalenke

33

502 920

269.

Borsod-Abaúj-Zemplén

525195

Bogács

36

548 640

270.

Borsod-Abaúj-Zemplén

516124

Borsodgeszt

6

91 440

271.

Borsod-Abaúj-Zemplén

506707

Borsodivánka

7

106 680

272.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505315

Borsodnádasd

81

1 234 440

273.

Borsod-Abaúj-Zemplén

516799

Borsodszirák

59

899 160

274.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505306

Bőcs

78

1 188 720

275.

Borsod-Abaúj-Zemplén

513596

Bükkábrány

27

411 480

276.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508022

Bükkszentkereszt

9

137 160

277.

Borsod-Abaúj-Zemplén

532887

Bükkzsérc

8

121 920

278.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503939

Cigánd

176

2 682 240

279.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508493

Csenyéte

29

441 960

280.

Borsod-Abaúj-Zemplén

506974

Cserépfalu

8

121 920

281.

Borsod-Abaúj-Zemplén

525575

Cserépváralja

4

60 960

282.

Borsod-Abaúj-Zemplén

534111

Csincse

2

30 480

283.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505333

Csobád

35

533 400

284.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511350

Damak

6

91 440

285.

Borsod-Abaúj-Zemplén

510524

Detek

49

746 760

286.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527669

Dubicsány

2

30 480

287.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522503

Erdőhorváti

113

1 722 120

288.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502741

Fáj

58

883 920

289.

Borsod-Abaúj-Zemplén

512557

Fancsal

15

228 600

290.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508174

Felsőberecki

10

152 400

291.

Borsod-Abaúj-Zemplén

509742

Felsődobsza

133

2 026 920

292.

Borsod-Abaúj-Zemplén

529708

Felsőgagy

38

579 120

293.

Borsod-Abaúj-Zemplén

507588

Felsőregmec

15

228 600

294.

Borsod-Abaúj-Zemplén

523533

Felsővadász

90

1 371 600

295.

Borsod-Abaúj-Zemplén

517932

Fony

61

929 640

296.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530483

Forró

150

2 286 000

297.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522123

Fulókércs

62

944 880

298.

Borsod-Abaúj-Zemplén

517109

Füzér

9

137 160

299.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511378

Füzérkomlós

11

167 640

300.

Borsod-Abaúj-Zemplén

528732

Gagyapáti

4

60 960

301.

Borsod-Abaúj-Zemplén

528307

Gagybátor

12

182 880

302.

Borsod-Abaúj-Zemplén

519293

Galvács

3

45 720

303.

Borsod-Abaúj-Zemplén

523719

Gelej

31

472 440

304.

Borsod-Abaúj-Zemplén

513134

Golop

84

1 280 160

305.

Borsod-Abaúj-Zemplén

509706

Gömörszőlős

13

198 120

306.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505069

Györgytarló

22

335 280

307.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527942

Halmaj

56

853 440

308.

Borsod-Abaúj-Zemplén

512706

Háromhuta

2

30 480

309.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505847

Harsány

20

304 800

310.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502468

Hegymeg

23

350 520

311.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502282

Hejőkürt

16

243 840

312.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530137

Hercegkút

4

60 960

313.

Borsod-Abaúj-Zemplén

515839

Hernádbűd

32

487 680

314.

Borsod-Abaúj-Zemplén

509399

Hernádcéce

31

472 440

315.

Borsod-Abaúj-Zemplén

531200

Hernádnémeti

59

899 160

316.

Borsod-Abaúj-Zemplén

524882

Hernádpetri

66

1 005 840

317.

Borsod-Abaúj-Zemplén

517136

Hernádszentandrás

58

883 920

318.

Borsod-Abaúj-Zemplén

519840

Hernádvécse

196

2 987 040

319.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508004

Hét

12

182 880

320.

Borsod-Abaúj-Zemplén

525672

Hidvégardó

101

1 539 240

321.

Borsod-Abaúj-Zemplén

531167

Hollóháza

41

624 840

322.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521236

Homrogd

51

777 240

323.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508086

Ináncs

60

914 400

324.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505591

Izsófalva

18

274 320

325.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526657

Járdánháza

100

1 524 000

326.

Borsod-Abaúj-Zemplén

515680

Jósvafő

2

30 480

327.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521218

Karcsa

93

1 417 320

328.

Borsod-Abaúj-Zemplén

515264

Kéked

37

563 880

329.

Borsod-Abaúj-Zemplén

517066

Keresztéte

2

30 480

330.

Borsod-Abaúj-Zemplén

529249

Kesznyéten

81

1 234 440

331.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522840

Kisgyőr

33

502 920

332.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503762

Kiskinizs

11

167 640

333.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511448

Kisrozvágy

10

152 400

334.

Borsod-Abaúj-Zemplén

512399

Kistokaj

19

289 560

335.

Borsod-Abaúj-Zemplén

516559

Komlóska

8

121 920

336.

Borsod-Abaúj-Zemplén

532498

Kondó

17

259 080

337.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522956

Korlát

52

792 480

338.

Borsod-Abaúj-Zemplén

528547

Kovácsvágás

94

1 432 560

339.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526602

Köröm

74

1 127 760

340.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518722

Kupa

34

518 160

341.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511819

Kurityán

39

594 360

342.

Borsod-Abaúj-Zemplén

520844

Lácacséke

53

807 720

343.

Borsod-Abaúj-Zemplén

515857

Lak

99

1 508 760

344.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511660

Legyesbénye

73

1 112 520

345.

Borsod-Abaúj-Zemplén

528219

Litka

3

45 720

346.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503902

Mád

304

4 632 960

347.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527395

Mályi

38

579 120

348.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521768

Megyaszó

124

1 889 760

349.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518379

Mezőnagymihály

45

685 800

350.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511749

Mezőnyárád

30

457 200

351.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503443

Mezőzombor

108

1 645 920

352.

Borsod-Abaúj-Zemplén

524253

Mikóháza

11

167 640

353.

Borsod-Abaúj-Zemplén

510968

Mogyoróska

4

60 960

354.

Borsod-Abaúj-Zemplén

509016

Monaj

35

533 400

355.

Borsod-Abaúj-Zemplén

507825

Monok

88

1 341 120

356.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521546

Múcsony

63

960 120

357.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502158

Muhi

10

152 400

358.

Borsod-Abaúj-Zemplén

529188

Nagybarca

23

350 520

359.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505582

Nagycsécs

21

320 040

360.

Borsod-Abaúj-Zemplén

533181

Nagyrozvágy

103

1 569 720

361.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505245

Nemesbikk

20

304 800

362.

Borsod-Abaúj-Zemplén

504419

Nyésta

12

182 880

363.

Borsod-Abaúj-Zemplén

504215

Nyomár

10

152 400

364.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522628

Ónod

141

2 148 840

365.

Borsod-Abaúj-Zemplén

534069

Ormosbánya

75

1 143 000

366.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502866

Oszlár

9

137 160

367.

Borsod-Abaúj-Zemplén

515893

Pácin

217

3 307 080

368.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526745

Parasznya

20

304 800

369.

Borsod-Abaúj-Zemplén

524420

Pere

20

304 800

370.

Borsod-Abaúj-Zemplén

533419

Perkupa

28

426 720

371.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521272

Prügy

150

2 286 000

372.

Borsod-Abaúj-Zemplén

517048

Pusztafalu

6

91 440

373.

Borsod-Abaúj-Zemplén

515413

Pusztaradvány

53

807 720

374.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521193

Radostyán

4

60 960

375.

Borsod-Abaúj-Zemplén

506053

Ragály

96

1 463 040

376.

Borsod-Abaúj-Zemplén

512469

Rátka

29

441 960

377.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508402

Regéc

3

45 720

378.

Borsod-Abaúj-Zemplén

519220

Ricse

100

1 524 000

379.

Borsod-Abaúj-Zemplén

534120

Rudolftelep

24

365 760

380.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527331

Sajóecseg

32

487 680

381.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503212

Sajóivánka

12

182 880

382.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514313

Sajókaza

11

167 640

383.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526949

Sajókeresztúr

12

182 880

384.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527173

Sajólád

92

1 402 080

385.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522479

Sajólászlófalva

13

198 120

386.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511332

Sajónémeti

17

259 080

387.

Borsod-Abaúj-Zemplén

516638

Sajópetri

42

640 080

388.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530340

Sajószöged

13

198 120

389.

Borsod-Abaúj-Zemplén

504729

Sály

58

883 920

390.

Borsod-Abaúj-Zemplén

523755

Semjén

78

1 188 720

391.

Borsod-Abaúj-Zemplén

513268

Sóstófalva

13

198 120

392.

Borsod-Abaúj-Zemplén

532258

Szakácsi

22

335 280

393.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503805

Szakáld

27

411 480

394.

Borsod-Abaúj-Zemplén

533817

Szegi

17

259 080

395.

Borsod-Abaúj-Zemplén

531510

Szegilong

32

487 680

396.

Borsod-Abaúj-Zemplén

509830

Szemere

70

1 066 800

397.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508077

Szendrő

191

2 910 840

398.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527456

Szendrőlád

113

1 722 120

399.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522169

Szentistván

52

792 480

400.

Borsod-Abaúj-Zemplén

520871

Szin

115

1 752 600

401.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511493

Szinpetri

47

716 280

402.

Borsod-Abaúj-Zemplén

509496

Szirmabesenyő

37

563 880

403.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518245

Taktaharkány

107

1 630 680

404.

Borsod-Abaúj-Zemplén

528787

Taktakenéz

197

3 002 280

405.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503133

Taktaszada

86

1 310 640

406.

Borsod-Abaúj-Zemplén

512210

Tállya

85

1 295 400

407.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521740

Tarcal

150

2 286 000

408.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508165

Tard

24

365 760

409.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514784

Tardona

8

121 920

410.

Borsod-Abaúj-Zemplén

513763

Telkibánya

30

457 200

411.

Borsod-Abaúj-Zemplén

528635

Teresztenye

2

30 480

412.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530447

Tibolddaróc

14

213 360

413.

Borsod-Abaúj-Zemplén

513888

Tiszakeszi

160

2 438 400

414.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508633

Tiszapalkonya

33

502 920

415.

Borsod-Abaúj-Zemplén

510977

Tiszavalk

7

106 680

416.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514890

Tomor

34

518 160

417.

Borsod-Abaúj-Zemplén

510375

Tornakápolna

2

30 480

418.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530517

Tornaszentjakab

47

716 280

419.

Borsod-Abaúj-Zemplén

529054

Tornyosnémeti

69

1 051 560

420.

Borsod-Abaúj-Zemplén

529151

Vágáshuta

2

30 480

421.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530003

Vajdácska

184

2 804 160

422.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530076

Vatta

46

701 040

423.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511581

Vilmány

76

1 158 240

424.

Borsod-Abaúj-Zemplén

512982

Vilyvitány

9

137 160

425.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505096

Viss

111

1 691 640

426.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521087

Vizsoly

56

853 440

427.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503063

Zádorfalva

75

1 143 000

428.

Borsod-Abaúj-Zemplén

519275

Ziliz

15

228 600

429.

Csongrád

614252

Apátfalva

200

3 048 000

430.

Csongrád

610339

Ásotthalom

81

1 234 440

431.

Csongrád

629106

Baks

105

1 600 200

432.

Csongrád

623676

Balástya

28

426 720

433.

Csongrád

608192

Bordány

71

1 082 040

434.

Csongrád

602121

Csanádalberti

5

76 200

435.

Csongrád

605379

Csanádpalota

71

1 082 040

436.

Csongrád

630535

Dóc

17

259 080

437.

Csongrád

613383

Domaszék

24

365 760

438.

Csongrád

618999

Ferencszállás

13

198 120

439.

Csongrád

609210

Földeák

23

350 520

440.

Csongrád

613666

Királyhegyes

14

213 360

441.

Csongrád

626666

Kiszombor

74

1 127 760

442.

Csongrád

608253

Klárafalva

11

167 640

443.

Csongrád

609955

Kövegy

10

152 400

444.

Csongrád

614410

Kübekháza

15

228 600

445.

Csongrád

610515

Maroslele

50

762 000

446.

Csongrád

612779

Nagylak

12

182 880

447.

Csongrád

629179

Nagytőke

19

289 560

448.

Csongrád

607755

Óföldeák

8

121 920

449.

Csongrád

612797

Ópusztaszer

48

731 520

450.

Csongrád

606284

Pitvaros

38

579 120

451.

Csongrád

628592

Pusztaszer

44

670 560

452.

Csongrád

613161

Röszke

25

381 000

453.

Csongrád

612007

Szatymaz

31

472 440

454.

Csongrád

632489

Szegvár

92

1 402 080

455.

Csongrád

614924

Újszentiván

10

152 400

456.

Csongrád

621412

Üllés

69

1 051 560

457.

Csongrád

605546

Zákányszék

50

762 000

458.

Csongrád

617765

Zsombó

29

441 960

459.

Fejér

717376

Aba

31

472 440

460.

Fejér

726824

Alap

13

198 120

461.

Fejér

715176

Alcsútdoboz

5

76 200

462.

Fejér

707047

Baracs

12

182 880

463.

Fejér

708466

Beloiannisz

2

30 480

464.

Fejér

716346

Besnyő

13

198 120

465.

Fejér

718254

Bodajk

12

182 880

466.

Fejér

711624

Bodmér

2

30 480

467.

Fejér

730544

Csabdi

2

30 480

468.

Fejér

705360

Csákberény

3

45 720

469.

Fejér

721908

Csókakő

6

91 440

470.

Fejér

734342

Daruszentmiklós

23

350 520

471.

Fejér

732753

Dég

19

289 560

472.

Fejér

702316

Etyek

11

167 640

473.

Fejér

732203

Fehérvárcsurgó

7

106 680

474.

Fejér

706114

Füle

5

76 200

475.

Fejér

715750

Gánt

4

60 960

476.

Fejér

715918

Gyúró

6

91 440

477.

Fejér

717738

Igar

55

838 200

478.

Fejér

713462

Iváncsa

9

137 160

479.

Fejér

715972

Jenő

10

152 400

480.

Fejér

721342

Kajászó

6

91 440

481.

Fejér

716683

Káloz

22

335 280

482.

Fejér

728990

Kisláng

23

350 520

483.

Fejér

730650

Kőszárhegy

3

45 720

484.

Fejér

734209

Kulcs

12

182 880

485.

Fejér

707506

Lajoskomárom

15

228 600

486.

Fejér

707269

Lepsény

22

335 280

487.

Fejér

727678

Magyaralmás

6

91 440

488.

Fejér

723490

Mány

9

137 160

489.

Fejér

717552

Mezőfalva

36

548 640

490.

Fejér

705689

Mezőkomárom

22

335 280

491.

Fejér

706576

Mezőszentgyörgy

34

518 160

492.

Fejér

725715

Moha

2

30 480

493.

Fejér

713903

Nádasdladány

12

182 880

494.

Fejér

732364

Nagylók

19

289 560

495.

Fejér

726134

Nagyvenyim

9

137 160

496.

Fejér

734306

Óbarok

2

30 480

497.

Fejér

728848

Pátka

7

106 680

498.

Fejér

721786

Pázmánd

12

182 880

499.

Fejér

719354

Perkáta

87

1 325 880

500.

Fejér

717774

Pusztavám

2

30 480

501.

Fejér

709900

Rácalmás

11

167 640

502.

Fejér

702015

Ráckeresztúr

19

289 560

503.

Fejér

731802

Sárkeresztes

2

30 480

504.

Fejér

733321

Soponya

13

198 120

505.

Fejér

702893

Söréd

4

60 960

506.

Fejér

713259

Szabadegyháza

13

198 120

507.

Fejér

717622

Úrhida

12

182 880

508.

Fejér

702459

Vajta

25

381 000

509.

Fejér

705829

Vál

11

167 640

510.

Fejér

703498

Vereb

5

76 200

511.

Fejér

713897

Vértesboglár

2

30 480

512.

Győr-Moson-Sopron

811882

Abda

7

106 680

513.

Győr-Moson-Sopron

833385

Acsalag

5

76 200

514.

Győr-Moson-Sopron

826921

Ásványráró

2

30 480

515.

Győr-Moson-Sopron

828769

Bágyogszovát

3

45 720

516.

Győr-Moson-Sopron

822062

Bakonypéterd

3

45 720

517.

Győr-Moson-Sopron

806196

Barbacs

2

30 480

518.

Győr-Moson-Sopron

810588

Beled

10

152 400

519.

Győr-Moson-Sopron

829805

Bezenye

2

30 480

520.

Győr-Moson-Sopron

810560

Bezi

3

45 720

521.

Győr-Moson-Sopron

806220

Bodonhely

2

30 480

522.

Győr-Moson-Sopron

833950

Bőny

10

152 400

523.

Győr-Moson-Sopron

806619

Börcs

2

30 480

524.

Győr-Moson-Sopron

815501

Bősárkány

4

60 960

525.

Győr-Moson-Sopron

832595

Dénesfa

2

30 480

526.

Győr-Moson-Sopron

821917

Dör

5

76 200

527.

Győr-Moson-Sopron

827739

Dunakiliti

2

30 480

528.

Győr-Moson-Sopron

821078

Dunaszeg

2

30 480

529.

Győr-Moson-Sopron

815875

Dunaszentpál

2

30 480

530.

Győr-Moson-Sopron

822442

Edve

2

30 480

531.

Győr-Moson-Sopron

815033

Enese

4

60 960

532.

Győr-Moson-Sopron

833996

Farád

6

91 440

533.

Győr-Moson-Sopron

806956

Fehértó

2

30 480

534.

Győr-Moson-Sopron

832717

Feketeerdő

2

30 480

535.

Győr-Moson-Sopron

812414

Fertőrákos

2

30 480

536.

Győr-Moson-Sopron

815343

Fertőszentmiklós

2

30 480

537.

Győr-Moson-Sopron

831440

Fertőszéplak

2

30 480

538.

Győr-Moson-Sopron

802060

Gönyű

10

152 400

539.

Győr-Moson-Sopron

826860

Gyarmat

6

91 440

540.

Győr-Moson-Sopron

808721

Győrasszonyfa

5

76 200

541.

Győr-Moson-Sopron

831316

Győrság

8

121 920

542.

Győr-Moson-Sopron

826790

Halászi

3

45 720

543.

Győr-Moson-Sopron

818403

Hegykő

2

30 480

544.

Győr-Moson-Sopron

834351

Károlyháza

2

30 480

545.

Győr-Moson-Sopron

814748

Kimle

2

30 480

546.

Győr-Moson-Sopron

822886

Kisbajcs

2

30 480

547.

Győr-Moson-Sopron

811262

Kóny

6

91 440

548.

Győr-Moson-Sopron

824633

Koroncó

6

91 440

549.

Győr-Moson-Sopron

831626

Kunsziget

2

30 480

550.

Győr-Moson-Sopron

833668

Lébény

7

106 680

551.

Győr-Moson-Sopron

819239

Levél

2

30 480

552.

Győr-Moson-Sopron

831194

Lövő

2

30 480

553.

Győr-Moson-Sopron

826444

Maglóca

2

30 480

554.

Győr-Moson-Sopron

812283

Máriakálnok

3

45 720

555.

Győr-Moson-Sopron

812812

Mezőörs

2

30 480

556.

Győr-Moson-Sopron

821980

Mihályi

3

45 720

557.

Győr-Moson-Sopron

802556

Mórichida

2

30 480

558.

Győr-Moson-Sopron

833677

Mosonszentmiklós

6

91 440

559.

Győr-Moson-Sopron

834412

Mosonudvar

2

30 480

560.

Győr-Moson-Sopron

802361

Nagybajcs

2

30 480

561.

Győr-Moson-Sopron

833543

Nagyszentjános

8

121 920

562.

Győr-Moson-Sopron

829328

Nemeskér

2

30 480

563.

Győr-Moson-Sopron

802635

Öttevény

2

30 480

564.

Győr-Moson-Sopron

824305

Pannonhalma

15

228 600

565.

Győr-Moson-Sopron

815529

Pér

7

106 680

566.

Győr-Moson-Sopron

814687

Pinnye

2

30 480

567.

Győr-Moson-Sopron

827304

Potyond

2

30 480

568.

Győr-Moson-Sopron

812964

Püski

2

30 480

569.

Győr-Moson-Sopron

804792

Rábacsanak

2

30 480

570.

Győr-Moson-Sopron

833701

Rábacsécsény

2

30 480

571.

Győr-Moson-Sopron

825335

Rábapatona

6

91 440

572.

Győr-Moson-Sopron

833969

Rétalap

10

152 400

573.

Győr-Moson-Sopron

817507

Románd

2

30 480

574.

Győr-Moson-Sopron

811068

Röjtökmuzsaj

2

30 480

575.

Győr-Moson-Sopron

830021

Sarród

2

30 480

576.

Győr-Moson-Sopron

808606

Sikátor

7

106 680

577.

Győr-Moson-Sopron

802617

Sopronnémeti

2

30 480

578.

Győr-Moson-Sopron

808536

Szany

6

91 440

579.

Győr-Moson-Sopron

819266

Szil

6

91 440

580.

Győr-Moson-Sopron

814261

Táp

2

30 480

581.

Győr-Moson-Sopron

821971

Tápszentmiklós

4

60 960

582.

Győr-Moson-Sopron

833914

Tarjánpuszta

2

30 480

583.

Győr-Moson-Sopron

804172

Tárnokréti

2

30 480

584.

Győr-Moson-Sopron

816674

Töltéstava

2

30 480

585.

Győr-Moson-Sopron

819673

Újkér

2

30 480

586.

Győr-Moson-Sopron

806239

Vadosfa

2

30 480

587.

Győr-Moson-Sopron

817880

Vásárosfalu

2

30 480

588.

Győr-Moson-Sopron

805014

Vének

2

30 480

589.

Győr-Moson-Sopron

816869

Zsebeháza

3

45 720

590.

Hajdú-Bihar

927641

Álmosd

264

4 023 360

591.

Hajdú-Bihar

903319

Ártánd

30

457 200

592.

Hajdú-Bihar

926693

Báránd

200

3 048 000

593.

Hajdú-Bihar

933446

Bedő

36

548 640

594.

Hajdú-Bihar

918467

Berekböszörmény

100

1 524 000

595.

Hajdú-Bihar

919956

Biharkeresztes

123

1 874 520

596.

Hajdú-Bihar

924828

Biharnagybajom

124

1 889 760

597.

Hajdú-Bihar

914137

Bojt

81

1 234 440

598.

Hajdú-Bihar

912450

Csökmő

113

1 722 120

599.

Hajdú-Bihar

914614

Ebes

110

1 676 400

600.

Hajdú-Bihar

925469

Esztár

85

1 295 400

601.

Hajdú-Bihar

916568

Görbeháza

102

1 554 480

602.

Hajdú-Bihar

926170

Hajdúbagos

87

1 325 880

603.

Hajdú-Bihar

917473

Hajdúszovát

164

2 499 360

604.

Hajdú-Bihar

931130

Körösszakál

116

1 767 840

605.

Hajdú-Bihar

918847

Mezősas

105

1 600 200

606.

Hajdú-Bihar

924217

Mikepércs

100

1 524 000

607.

Hajdú-Bihar

925894

Monostorpályi

115

1 752 600

608.

Hajdú-Bihar

909478

Nagyhegyes

27

411 480

609.

Hajdú-Bihar

908907

Nagykereki

207

3 154 680

610.

Hajdú-Bihar

914003

Nyíracsád

591

9 006 840

611.

Hajdú-Bihar

925007

Sáránd

62

944 880

612.

Hajdú-Bihar

923940

Sárrétudvari

170

2 590 800

613.

Hajdú-Bihar

933437

Szerep

50

762 000

614.

Hajdú-Bihar

931042

Tépe

63

960 120

615.

Hajdú-Bihar

919691

Tetétlen

80

1 219 200

616.

Hajdú-Bihar

915644

Tiszacsege

150

2 286 000

617.

Hajdú-Bihar

925876

Told

52

792 480

618.

Hajdú-Bihar

920419

Újléta

110

1 676 400

619.

Hajdú-Bihar

932568

Újszentmargita

70

1 066 800

620.

Hajdú-Bihar

911925

Újtikos

38

579 120

621.

Hajdú-Bihar

911138

Vekerd

31

472 440

622.

Hajdú-Bihar

904817

Zsáka

252

3 840 480

623.

Heves

1024554

Abasár

21

320 040

624.

Heves

1017987

Andornaktálya

12

182 880

625.

Heves

1007241

Apc

19

289 560

626.

Heves

1003452

Boldog

14

213 360

627.

Heves

1010621

Bükkszenterzsébet

35

533 400

628.

Heves

1022099

Bükkszentmárton

6

91 440

629.

Heves

1016841

Csány

50

762 000

630.

Heves

1007515

Domoszló

11

167 640

631.

Heves

1012821

Egerbakta

32

487 680

632.

Heves

1028556

Erdőkövesd

17

259 080

633.

Heves

1024235

Erdőtelek

156

2 377 440

634.

Heves

1012432

Fedémes

3

45 720

635.

Heves

1016328

Felsőtárkány

15

228 600

636.

Heves

1017534

Gyöngyöshalász

40

609 600

637.

Heves

1013338

Gyöngyösoroszi

30

457 200

638.

Heves

1028088

Gyöngyöstarján

11

167 640

639.

Heves

1011411

Halmajugra

65

990 600

640.

Heves

1020242

Heréd

9

137 160

641.

Heves

1010241

Hevesaranyos

34

518 160

642.

Heves

1004084

Hevesvezekény

21

320 040

643.

Heves

1013879

Ivád

22

335 280

644.

Heves

1005935

Karácsond

120

1 828 800

645.

Heves

1028079

Kerecsend

116

1 767 840

646.

Heves

1018281

Kisköre

172

2 621 280

647.

Heves

1015796

Ludas

5

76 200

648.

Heves

1014872

Mátraderecske

14

213 360

649.

Heves

1029045

Mátraszentimre

2

30 480

650.

Heves

1025089

Mezőszemere

50

762 000

651.

Heves

1031662

Mezőtárkány

81

1 234 440

652.

Heves

1024943

Nagykökényes

4

60 960

653.

Heves

1031486

Nagyréde

6

91 440

654.

Heves

1028282

Nagyvisnyó

19

289 560

655.

Heves

1027216

Ostoros

9

137 160

656.

Heves

1034324

Pálosvörösmart

2

30 480

657.

Heves

1007436

Parád

16

243 840

658.

Heves

1019567

Pély

45

685 800

659.

Heves

1012070

Pétervására

72

1 097 280

660.

Heves

1009609

Recsk

24

365 760

661.

Heves

1003382

Szarvaskő

2

30 480

662.

Heves

1011013

Szihalom

21

320 040

663.

Heves

1005643

Szilvásvárad

16

243 840

664.

Heves

1032966

Tarnabod

114

1 737 360

665.

Heves

1013240

Tarnalelesz

52

792 480

666.

Heves

1012229

Terpes

10

152 400

667.

Heves

1007083

Tiszanána

114

1 737 360

668.

Heves

1027012

Váraszó

11

167 640

669.

Heves

1031246

Visonta

8

121 920

670.

Heves

1021722

Zagyvaszántó

8

121 920

671.

Heves

1023445

Zaránk

19

289 560

672.

Jász-Nagykun-Szolnok

1612441

Abádszalók

210

3 200 400

673.

Jász-Nagykun-Szolnok

1634175

Csataszög

45

685 800

674.

Jász-Nagykun-Szolnok

1605795

Cserkeszőlő

60

914 400

675.

Jász-Nagykun-Szolnok

1634050

Hunyadfalva

11

167 640

676.

Jász-Nagykun-Szolnok

1622859

Jánoshida

78

1 188 720

677.

Jász-Nagykun-Szolnok

1615811

Jászboldogháza

13

198 120

678.

Jász-Nagykun-Szolnok

1623579

Jászfelsőszentgyörgy

120

1 828 800

679.

Jász-Nagykun-Szolnok

1623135

Jásztelek

30

457 200

680.

Jász-Nagykun-Szolnok

1617145

Kenderes

265

4 038 600

681.

Jász-Nagykun-Szolnok

1626286

Mezőhék

20

304 800

682.

Jász-Nagykun-Szolnok

1621689

Nagyiván

100

1 524 000

683.

Jász-Nagykun-Szolnok

1615574

Nagykörű

53

807 720

684.

Jász-Nagykun-Szolnok

1628006

Öcsöd

184

2 804 160

685.

Jász-Nagykun-Szolnok

1629382

Örményes

47

716 280

686.

Jász-Nagykun-Szolnok

1612423

Rákócziújfalu

42

640 080

687.

Jász-Nagykun-Szolnok

1605777

Szászberek

5

76 200

688.

Jász-Nagykun-Szolnok

1616230

Tiszaderzs

169

2 575 560

689.

Jász-Nagykun-Szolnok

1630304

Tiszagyenda

152

2 316 480

690.

Jász-Nagykun-Szolnok

1628699

Tiszaigar

60

914 400

691.

Jász-Nagykun-Szolnok

1620446

Tiszainoka

4

60 960

692.

Jász-Nagykun-Szolnok

1629346

Tiszajenő

40

609 600

693.

Jász-Nagykun-Szolnok

1615787

Tiszaörs

224

3 413 760

694.

Jász-Nagykun-Szolnok

1603373

Tiszapüspöki

98

1 493 520

695.

Jász-Nagykun-Szolnok

1620181

Tiszaroff

269

4 099 560

696.

Jász-Nagykun-Szolnok

1607852

Tiszaszőlős

243

3 703 320

697.

Jász-Nagykun-Szolnok

1609627

Tiszatenyő

29

441 960

698.

Jász-Nagykun-Szolnok

1609557

Tomajmonostora

118

1 798 320

699.

Jász-Nagykun-Szolnok

1607490

Tószeg

39

594 360

700.

Jász-Nagykun-Szolnok

1614836

Zagyvarékas

98

1 493 520

701.

Komárom-Esztergom

1118139

Ácsteszér

2

30 480

702.

Komárom-Esztergom

1123852

Ászár

2

30 480

703.

Komárom-Esztergom

1129212

Baj

7

106 680

704.

Komárom-Esztergom

1125229

Bakonysárkány

4

60 960

705.

Komárom-Esztergom

1122381

Bakonyszombathely

10

152 400

706.

Komárom-Esztergom

1107311

Bokod

5

76 200

707.

Komárom-Esztergom

1133835

Dunaalmás

4

60 960

708.

Komárom-Esztergom

1129638

Epöl

2

30 480

709.

Komárom-Esztergom

1106664

Ete

5

76 200

710.

Komárom-Esztergom

1111891

Héreg

2

30 480

711.

Komárom-Esztergom

1104525

Kecskéd

3

45 720

712.

Komárom-Esztergom

1129577

Kesztölc

14

213 360

713.

Komárom-Esztergom

1102510

Kocs

2

30 480

714.

Komárom-Esztergom

1130553

Környe

8

121 920

715.

Komárom-Esztergom

1122372

Nagyigmánd

18

274 320

716.

Komárom-Esztergom

1127076

Nagysáp

11

167 640

717.

Komárom-Esztergom

1133826

Neszmély

3

45 720

718.

Komárom-Esztergom

1121874

Piliscsév

6

91 440

719.

Komárom-Esztergom

1114669

Pilismarót

8

121 920

720.

Komárom-Esztergom

1126903

Sárisáp

8

121 920

721.

Komárom-Esztergom

1121421

Szomor

3

45 720

722.

Komárom-Esztergom

1130225

Tardos

3

45 720

723.

Komárom-Esztergom

1118935

Tarján

2

30 480

724.

Komárom-Esztergom

1120987

Tárkány

27

411 480

725.

Komárom-Esztergom

1114155

Tokod

13

198 120

726.

Komárom-Esztergom

1132586

Vérteskethely

3

45 720

727.

Nógrád

1207621

Alsótold

2

30 480

728.

Nógrád

1224341

Bánk

2

30 480

729.

Nógrád

1202389

Bercel

10

152 400

730.

Nógrád

1230270

Csécse

30

457 200

731.

Nógrád

1222594

Cserhátsurány

16

243 840

732.

Nógrád

1220145

Csesztve

3

45 720

733.

Nógrád

1205050

Csitár

2

30 480

734.

Nógrád

1208156

Drégelypalánk

26

396 240

735.

Nógrád

1204251

Ecseg

14

213 360

736.

Nógrád

1217659

Egyházasdengeleg

22

335 280

737.

Nógrád

1205980

Egyházasgerge

42

640 080

738.

Nógrád

1225496

Endrefalva

175

2 667 000

739.

Nógrád

1221582

Érsekvadkert

34

518 160

740.

Nógrád

1215370

Etes

28

426 720

741.

Nógrád

1203993

Héhalom

16

243 840

742.

Nógrád

1205324

Herencsény

15

228 600

743.

Nógrád

1233242

Hollókő

2

30 480

744.

Nógrád

1216878

Hugyag

52

792 480

745.

Nógrád

1226833

Iliny

2

30 480

746.

Nógrád

1201508

Ipolyszög

6

91 440

747.

Nógrád

1218625

Karancsalja

32

487 680

748.

Nógrád

1208855

Karancskeszi

61

929 640

749.

Nógrád

1221041

Karancslapujtő

150

2 286 000

750.

Nógrád

1228389

Kazár

49

746 760

751.

Nógrád

1211846

Kétbodony

10

152 400

752.

Nógrád

1227243

Kisbágyon

3

45 720

753.

Nógrád

1226295

Kisbárkány

2

30 480

754.

Nógrád

1233206

Kisecset

7

106 680

755.

Nógrád

1233400

Kishartyán

14

213 360

756.

Nógrád

1213842

Kozárd

4

60 960

757.

Nógrád

1230395

Legénd

2

30 480

758.

Nógrád

1220190

Lucfalva

17

259 080

759.

Nógrád

1202778

Ludányhalászi

14

213 360

760.

Nógrád

1226967

Magyargéc

53

807 720

761.

Nógrád

1214641

Márkháza

10

152 400

762.

Nógrád

1219372

Mátranovák

11

167 640

763.

Nógrád

1213222

Mihálygerge

28

426 720

764.

Nógrád

1234281

Nagykeresztúr

5

76 200

765.

Nógrád

1221102

Nagylóc

20

304 800

766.

Nógrád

1209797

Nézsa

23

350 520

767.

Nógrád

1229832

Nógrádmarcal

14

213 360

768.

Nógrád

1212131

Nógrádmegyer

47

716 280

769.

Nógrád

1208387

Nógrádsáp

2

30 480

770.

Nógrád

1203249

Őrhalom

4

60 960

771.

Nógrád

1205883

Palotás

5

76 200

772.

Nógrád

1233880

Patvarc

5

76 200

773.

Nógrád

1234360

Rákóczibánya

12

182 880

774.

Nógrád

1228884

Rimóc

81

1 234 440

775.

Nógrád

1212195

Romhány

47

716 280

776.

Nógrád

1212520

Ságújfalu

51

777 240

777.

Nógrád

1224572

Sámsonháza

2

30 480

778.

Nógrád

1201526

Somoskőújfalu

58

883 920

779.

Nógrád

1214881

Sóshartyán

131

1 996 440

780.

Nógrád

1219798

Szalmatercs

24

365 760

781.

Nógrád

1210199

Szarvasgede

3

45 720

782.

Nógrád

1204507

Szendehely

6

91 440

783.

Nógrád

1209043

Szente

3

45 720

784.

Nógrád

1228194

Szuha

3

45 720

785.

Nógrád

1218786

Szügy

8

121 920

786.

Nógrád

1204844

Terény

12

182 880

787.

Nógrád

1206381

Tolmács

6

91 440

788.

Nógrád

1229498

Varsány

40

609 600

789.

Nógrád

1210320

Vizslás

57

868 680

790.

Pest

1318573

Acsa

12

182 880

791.

Pest

1310108

Áporka

4

60 960

792.

Pest

1309131

Bag

17

259 080

793.

Pest

1318777

Bernecebaráti

20

304 800

794.

Pest

1320640

Ceglédbercel

28

426 720

795.

Pest

1305184

Csemő

89

1 356 360

796.

Pest

1306822

Csobánka

9

137 160

797.

Pest

1333118

Csomád

3

45 720

798.

Pest

1334333

Csörög

6

91 440

799.

Pest

1326985

Csővár

10

152 400

800.

Pest

1331811

Dánszentmiklós

20

304 800

801.

Pest

1309973

Délegyháza

11

167 640

802.

Pest

1325362

Dunabogdány

9

137 160

803.

Pest

1324518

Ecser

8

121 920

804.

Pest

1309122

Farmos

83

1 264 920

805.

Pest

1306035

Felsőpakony

6

91 440

806.

Pest

1313295

Galgagyörk

10

152 400

807.

Pest

1327128

Galgamácsa

9

137 160

808.

Pest

1309441

Gomba

13

198 120

809.

Pest

1333552

Herceghalom

4

60 960

810.

Pest

1309849

Hernád

14

213 360

811.

Pest

1313949

Hévízgyörk

12

182 880

812.

Pest

1303300

Iklad

2

30 480

813.

Pest

1332106

Inárcs

31

472 440

814.

Pest

1311004

Jászkarajenő

100

1 524 000

815.

Pest

1332230

Kakucs

19

289 560

816.

Pest

1322345

Kemence

4

60 960

817.

Pest

1333738

Kismaros

8

121 920

818.

Pest

1332771

Kocsér

85

1 295 400

819.

Pest

1327687

Kosd

7

106 680

820.

Pest

1324679

Kóspallag

2

30 480

821.

Pest

1303692

Mende

13

198 120

822.

Pest

1324466

Mikebuda

17

259 080

823.

Pest

1334397

Monorierdő

18

274 320

824.

Pest

1331732

Nagymaros

24

365 760

825.

Pest

1323409

Nagytarcsa

7

106 680

826.

Pest

1323038

Nyáregyháza

15

228 600

827.

Pest

1318689

Penc

3

45 720

828.

Pest

1321847

Péteri

10

152 400

829.

Pest

1329601

Pilisborosjenő

2

30 480

830.

Pest

1334148

Pilisjászfalu

2

30 480

831.

Pest

1305290

Pilisszántó

7

106 680

832.

Pest

1311396

Pilisszentiván

2

30 480

833.

Pest

1318731

Pilisszentkereszt

2

30 480

834.

Pest

1315583

Pusztazámor

6

91 440

835.

Pest

1321388

Püspökhatvan

8

121 920

836.

Pest

1302370

Rád

6

91 440

837.

Pest

1306840

Sóskút

2

30 480

838.

Pest

1307542

Szentlőrinckáta

11

167 640

839.

Pest

1307870

Szigetcsép

2

30 480

840.

Pest

1315185

Szigetszentmárton

18

274 320

841.

Pest

1322114

Szigetújfalu

7

106 680

842.

Pest

1324916

Szob

15

228 600

843.

Pest

1308332

Táborfalva

23

350 520

844.

Pest

1315015

Tápióbicske

59

899 160

845.

Pest

1309405

Tápióság

18

274 320

846.

Pest

1302769

Tápiószőlős

56

853 440

847.

Pest

1327386

Tatárszentgyörgy

94

1 432 560

848.

Pest

1319248

Tésa

2

30 480

849.

Pest

1307108

Tinnye

2

30 480

850.

Pest

1321467

Tóalmás

20

304 800

851.

Pest

1324527

Tök

2

30 480

852.

Pest

1317808

Újszilvás

77

1 173 480

853.

Pest

1328644

Úri

7

106 680

854.

Pest

1330331

Vácegres

7

106 680

855.

Pest

1319886

Váchartyán

14

213 360

856.

Pest

1305698

Váckisújfalu

2

30 480

857.

Pest

1317668

Vácrátót

2

30 480

858.

Pest

1309104

Vácszentlászló

5

76 200

859.

Pest

1317598

Valkó

2

30 480

860.

Pest

1310737

Vámosmikola

27

411 480

861.

Pest

1322585

Vasad

8

121 920

862.

Pest

1333729

Verőce

14

213 360

863.

Pest

1322488

Verseg

10

152 400

864.

Pest

1328413

Visegrád

2

30 480

865.

Pest

1314960

Zebegény

2

30 480

866.

Pest

1322035

Zsámbok

10

152 400

867.

Somogy

1406080

Ádánd

21

320 040

868.

Somogy

1428714

Andocs

23

350 520

869.

Somogy

1430474

Babócsa

44

670 560

870.

Somogy

1414395

Bakháza

9

137 160

871.

Somogy

1420729

Balatonfenyves

8

121 920

872.

Somogy

1407375

Balatonkeresztúr

8

121 920

873.

Somogy

1414562

Balatonmáriafürdő

2

30 480

874.

Somogy

1416601

Balatonszabadi

24

365 760

875.

Somogy

1422822

Balatonszemes

9

137 160

876.

Somogy

1421324

Balatonszentgyörgy

13

198 120

877.

Somogy

1416470

Balatonújlak

5

76 200

878.

Somogy

1403735

Bárdudvarnok

12

182 880

879.

Somogy

1432337

Baté

7

106 680

880.

Somogy

1410506

Bodrog

30

457 200

881.

Somogy

1413994

Bolhás

25

381 000

882.

Somogy

1418120

Bolhó

46

701 040

883.

Somogy

1426532

Böhönye

39

594 360

884.

Somogy

1417358

Buzsák

29

441 960

885.

Somogy

1408703

Büssü

17

259 080

886.

Somogy

1405971

Csokonyavisonta

85

1 295 400

887.

Somogy

1408040

Csoma

4

60 960

888.

Somogy

1402477

Csombárd

7

106 680

889.

Somogy

1424314

Csököly

163

2 484 120

890.

Somogy

1410603

Csurgónagymarton

3

45 720

891.

Somogy

1431352

Darány

28

426 720

892.

Somogy

1413611

Drávagárdony

22

335 280

893.

Somogy

1415884

Drávatamási

9

137 160

894.

Somogy

1410861

Ecseny

11

167 640

895.

Somogy

1413985

Felsőmocsolád

61

929 640

896.

Somogy

1422026

Fonó

13

198 120

897.

Somogy

1406451

Gamás

24

365 760

898.

Somogy

1430571

Gölle

20

304 800

899.

Somogy

1414599

Görgeteg

198

3 017 520

900.

Somogy

1423904

Gyugy

2

30 480

901.

Somogy

1418634

Hács

2

30 480

902.

Somogy

1408837

Háromfa

15

228 600

903.

Somogy

1424846

Heresznye

47

716 280

904.

Somogy

1409928

Hetes

26

396 240

905.

Somogy

1419150

Homokszentgyörgy

67

1 021 080

906.

Somogy

1421333

Istvándi

36

548 640

907.

Somogy

1417279

Juta

3

45 720

908.

Somogy

1426453

Kadarkút

50

762 000

909.

Somogy

1406105

Kálmáncsa

36

548 640

910.

Somogy

1409098

Kaposfő

13

198 120

911.

Somogy

1425867

Kaposhomok

29

441 960

912.

Somogy

1412663

Kaposkeresztúr

7

106 680

913.

Somogy

1418227

Kaposmérő

22

335 280

914.

Somogy

1415732

Kaposújlak

4

60 960

915.

Somogy

1406424

Kaposszerdahely

9

137 160

916.

Somogy

1408411

Kastélyosdombó

33

502 920

917.

Somogy

1434193

Kaszó

4

60 960

918.

Somogy

1417446

Kelevíz

8

121 920

919.

Somogy

1414386

Kercseliget

23

350 520

920.

Somogy

1411174

Kéthely

14

213 360

921.

Somogy

1419053

Kisasszond

2

30 480

922.

Somogy

1424387

Kisbajom

88

1 341 120

923.

Somogy

1404826

Kisgyalán

2

30 480

924.

Somogy

1409858

Komlósd

8

121 920

925.

Somogy

1418148

Kötcse

2

30 480

926.

Somogy

1428857

Kutas

46

701 040

927.

Somogy

1428291

Lábod

64

975 360

928.

Somogy

1411040

Lakócsa

35

533 400

929.

Somogy

1414863

Látrány

12

182 880

930.

Somogy

1426675

Lengyeltóti

18

274 320

931.

Somogy

1425371

Magyaregres

28

426 720

932.

Somogy

1423630

Mernye

28

426 720

933.

Somogy

1416106

Mesztegnyő

40

609 600

934.

Somogy

1431343

Mosdós

17

259 080

935.

Somogy

1421652

Nagybajom

91

1 386 840

936.

Somogy

1421449

Nagyberki

32

487 680

937.

Somogy

1425520

Nagyszakácsi

13

198 120

938.

Somogy

1425511

Nemeskisfalud

2

30 480

939.

Somogy

1403203

Nyim

3

45 720

940.

Somogy

1416823

Ordacsehi

8

121 920

941.

Somogy

1419770

Osztopán

41

624 840

942.

Somogy

1407056

Öreglak

42

640 080

943.

Somogy

1432115

Ötvöskónyi

43

655 320

944.

Somogy

1434041

Pálmajor

2

30 480

945.

Somogy

1426392

Pamuk

4

60 960

946.

Somogy

1412168

Patca

3

45 720

947.

Somogy

1413790

Polány

6

91 440

948.

Somogy

1428361

Potony

5

76 200

949.

Somogy

1405078

Rinyabesenyő

43

655 320

950.

Somogy

1432674

Rinyakovácsi

23

350 520

951.

Somogy

1426754

Rinyaszentkirály

86

1 310 640

952.

Somogy

1420622

Rinyaújlak

9

137 160

953.

Somogy

1414942

Ságvár

19

289 560

954.

Somogy

1431121

Sántos

4

60 960

955.

Somogy

1427368

Segesd

100

1 524 000

956.

Somogy

1404127

Som

4

60 960

957.

Somogy

1413824

Somodor

11

167 640

958.

Somogy

1431219

Somogyaszaló

21

320 040

959.

Somogy

1432470

Somogybabod

13

198 120

960.

Somogy

1411484

Somogycsicsó

4

60 960

961.

Somogy

1420330

Somogygeszti

29

441 960

962.

Somogy

1418546

Somogyszob

45

685 800

963.

Somogy

1432601

Somogytúr

8

121 920

964.

Somogy

1404853

Somogyudvarhely

50

762 000

965.

Somogy

1421856

Somogyvámos

34

518 160

966.

Somogy

1419442

Somogyvár

46

701 040

967.

Somogy

1414854

Szabadi

6

91 440

968.

Somogy

1434236

Szántód

5

76 200

969.

Somogy

1415103

Szenna

21

320 040

970.

Somogy

1411509

Szenta

8

121 920

971.

Somogy

1412973

Szentgáloskér

10

152 400

972.

Somogy

1432461

Szilvásszentmárton

12

182 880

973.

Somogy

1415194

Szólád

11

167 640

974.

Somogy

1410986

Szulok

5

76 200

975.

Somogy

1424615

Tapsony

17

259 080

976.

Somogy

1416735

Tarany

49

746 760

977.

Somogy

1404932

Taszár

36

548 640

978.

Somogy

1423968

Teleki

2

30 480

979.

Somogy

1417844

Tikos

21

320 040

980.

Somogy

1409274

Varászló

8

121 920

981.

Somogy

1426781

Várda

10

152 400

982.

Somogy

1419017

Visnye

8

121 920

983.

Somogy

1429780

Vízvár

33

502 920

984.

Somogy

1426842

Zselickisfalud

14

213 360

985.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508776

Ajak

119

1 813 560

986.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520303

Apagy

113

1 722 120

987.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509353

Aranyosapáti

317

4 831 080

988.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502325

Baktalórántháza

510

7 772 400

989.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1515963

Balsa

41

624 840

990.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526480

Barabás

121

1 844 040

991.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502990

Bátorliget

108

1 645 920

992.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1525441

Benk

65

990 600

993.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528246

Beregdaróc

139

2 118 360

994.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520677

Beregsurány

36

548 640

995.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1507472

Berkesz

42

640 080

996.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513639

Besenyőd

109

1 661 160

997.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1521227

Beszterec

174

2 651 760

998.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502945

Biri

71

1 082 040

999.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522239

Botpalád

137

2 087 880

1000.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511299

Bököny

149

2 270 760

1001.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512928

Csaholc

108

1 645 920

1002.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529416

Csaroda

29

441 960

1003.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526107

Csegöld

122

1 859 280

1004.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1524095

Csengersima

116

1 767 840

1005.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526851

Csengerújfalu

100

1 524 000

1006.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518795

Darnó

33

502 920

1007.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517756

Demecser

262

3 992 880

1008.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1503647

Döge

101

1 539 240

1009.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1532328

Encsencs

113

1 722 120

1010.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518528

Eperjeske

178

2 712 720

1011.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510791

Fülesd

77

1 173 480

1012.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513727

Gacsály

123

1 874 520

1013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1503629

Géberjén

26

396 240

1014.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1505670

Gégény

84

1 280 160

1015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504613

Gelénes

87

1 325 880

1016.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513000

Gemzse

133

2 026 920

1017.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528893

Geszteréd

263

4 008 120

1018.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529443

Gulács

158

2 407 920

1019.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528945

Győröcske

4

60 960

1020.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533774

Gyüre

61

929 640

1021.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1505616

Hetefejércse

44

670 560

1022.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513019

Hodász

538

8 199 120

1023.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509654

Ilk

197

3 002 280

1024.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1507843

Jánkmajtis

249

3 794 760

1025.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513143

Jéke

19

289 560

1026.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531404

Kállósemjén

108

1 645 920

1027.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527225

Kálmánháza

44

670 560

1028.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502671

Kántorjánosi

335

5 105 400

1029.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528431

Kék

109

1 661 160

1030.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1519424

Kisar

192

2 926 080

1031.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528477

Kisléta

100

1 524 000

1032.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529300

Kispalád

92

1 402 080

1033.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512672

Kisvarsány

50

762 000

1034.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509751

Kisszekeres

33

502 920

1035.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523728

Kótaj

140

2 133 600

1036.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516665

Kölcse

215

3 276 600

1037.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523612

Kömörő

121

1 844 040

1038.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1521290

Laskod

205

3 124 200

1039.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1530979

Levelek

172

2 621 280

1040.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526091

Lónya

110

1 676 400

1041.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1507995

Lövőpetri

83

1 264 920

1042.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529984

Magosliget

52

792 480

1043.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516629

Magy

162

2 468 880

1044.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502088

Mánd

54

822 960

1045.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517826

Mándok

250

3 810 000

1046.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1519655

Máriapócs

120

1 828 800

1047.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1507463

Mérk

69

1 051 560

1048.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531750

Milota

56

853 440

1049.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522743

Nagycserkesz

56

853 440

1050.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527988

Nagyszekeres

35

533 400

1051.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533783

Nagyvarsány

12

182 880

1052.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508420

Napkor

108

1 645 920

1053.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527119

Nemesborzova

13

198 120

1054.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1515802

Nyírbéltek

405

6 172 200

1055.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1525973

Nyírcsászári

182

2 773 680

1056.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1505041

Nyírderzs

94

1 432 560

1057.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528440

Nyírgelse

58

883 920

1058.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511095

Nyírlövő

40

609 600

1059.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511271

Nyírlugos

454

6 918 960

1060.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512274

Nyírmada

283

4 312 920

1061.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533145

Nyírpazony

28

426 720

1062.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528060

Nyírtass

276

4 206 240

1063.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512098

Nyírtura

44

670 560

1064.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510834

Olcsvaapáti

59

899 160

1065.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527924

Ópályi

155

2 362 200

1066.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531769

Ököritófülpös

246

3 749 040

1067.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526550

Ömböly

71

1 082 040

1068.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509025

Őr

198

3 017 520

1069.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529559

Panyola

91

1 386 840

1070.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527748

Pap

86

1 310 640

1071.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1503391

Piricse

39

594 360

1072.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511244

Pócspetri

50

762 000

1073.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517215

Porcsalma

132

2 011 680

1074.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509061

Rápolt

22

335 280

1075.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517428

Rozsály

111

1 691 640

1076.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504491

Sényő

37

563 880

1077.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1519169

Szabolcs

20

304 800

1078.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522053

Szabolcsbáka

37

563 880

1079.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1503586

Szabolcsveresmart

246

3 749 040

1080.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504774

Szakoly

2

30 480

1081.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518005

Szamosangyalos

90

1 371 600

1082.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522017

Szamosbecs

65

990 600

1083.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1530085

Szamostatárfalva

59

899 160

1084.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531237

Szatmárcseke

294

4 480 560

1085.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531088

Székely

30

457 200

1086.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529911

Tákos

15

228 600

1087.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533358

Terem

140

2 133 600

1088.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517817

Tiszabecs

210

3 200 400

1089.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1524448

Tiszacsécse

57

868 680

1090.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1506433

Tiszadada

128

1 950 720

1091.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504446

Tiszakerecseny

196

2 987 040

1092.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508794

Tiszakóród

133

2 026 920

1093.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510205

Tiszarád

95

1 447 800

1094.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527544

Tiszaszentmárton

67

1 021 080

1095.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1514447

Tiszatelek

76

1 158 240

1096.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527261

Tisztaberek

128

1 950 720

1097.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520260

Tivadar

31

472 440

1098.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516957

Tornyospálca

132

2 011 680

1099.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513602

Túristvándi

148

2 255 520

1100.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508998

Túrricse

112

1 706 880

1101.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509919

Tuzsér

170

2 590 800

1102.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533659

Újdombrád

108

1 645 920

1103.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510117

Újkenéz

63

960 120

1104.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528981

Ura

102

1 554 480

1105.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531820

Uszka

22

335 280

1106.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1506938

Vállaj

24

365 760

1107.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508934

Vámosoroszi

85

1 295 400

1108.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527100

Vasmegyer

103

1 569 720

1109.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516203

Záhony

76

1 158 240

1110.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1506275

Zajta

71

1 082 040

1111.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528750

Zsarolyán

60

914 400

1112.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513037

Zsurk

32

487 680

1113.

Tolna

1711563

Alsónyék

21

320 040

1114.

Tolna

1711970

Bikács

22

335 280

1115.

Tolna

1706558

Bölcske

64

975 360

1116.

Tolna

1719284

Cikó

22

335 280

1117.

Tolna

1730094

Csikóstőttős

8

121 920

1118.

Tolna

1729230

Dalmand

58

883 920

1119.

Tolna

1724989

Decs

100

1 524 000

1120.

Tolna

1711688

Diósberény

18

274 320

1121.

Tolna

1702565

Döbrököz

20

304 800

1122.

Tolna

1719202

Dúzs

14

213 360

1123.

Tolna

1708448

Értény

116

1 767 840

1124.

Tolna

1724192

Fácánkert

13

198 120

1125.

Tolna

1718980

Fadd

91

1 386 840

1126.

Tolna

1705731

Gerjen

12

182 880

1127.

Tolna

1726727

Grábóc

6

91 440

1128.

Tolna

1730289

Gyönk

36

548 640

1129.

Tolna

1730359

Gyulaj

40

609 600

1130.

Tolna

1714164

Harc

20

304 800

1131.

Tolna

1726055

Hőgyész

46

701 040

1132.

Tolna

1704701

Iregszemcse

67

1 021 080

1133.

Tolna

1723791

Kalaznó

5

76 200

1134.

Tolna

1721731

Kéty

7

106 680

1135.

Tolna

1703869

Kistormás

11

167 640

1136.

Tolna

1731185

Kisvejke

12

182 880

1137.

Tolna

1722433

Kocsola

71

1 082 040

1138.

Tolna

1721184

Koppányszántó

22

335 280

1139.

Tolna

1710463

Kölesd

45

685 800

1140.

Tolna

1720507

Kurd

30

457 200

1141.

Tolna

1714605

Lápafő

10

152 400

1142.

Tolna

1730562

Medina

24

365 760

1143.

Tolna

1733349

Mőcsény

9

137 160

1144.

Tolna

1718917

Murga

14

213 360

1145.

Tolna

1713709

Nagyszokoly

149

2 270 760

1146.

Tolna

1702796

Nak

11

167 640

1147.

Tolna

1705661

Ozora

49

746 760

1148.

Tolna

1708961

Őcsény

44

670 560

1149.

Tolna

1709618

Pári

14

213 360

1150.

Tolna

1719585

Pincehely

51

777 240

1151.

Tolna

1719938

Pusztahencse

25

381 000

1152.

Tolna

1704747

Sárpilis

34

518 160

1153.

Tolna

1720817

Sárszentlőrinc

70

1 066 800

1154.

Tolna

1725645

Sióagárd

6

91 440

1155.

Tolna

1710083

Szakcs

44

670 560

1156.

Tolna

1716814

Szedres

42

640 080

1157.

Tolna

1731459

Tevel

27

411 480

1158.

Tolna

1706637

Varsád

54

822 960

1159.

Vas

1805102

Balogunyom

3

45 720

1160.

Vas

1803090

Borgáta

2

30 480

1161.

Vas

1802431

Bük

16

243 840

1162.

Vas

1803911

Csákánydoroszló

7

106 680

1163.

Vas

1826772

Csánig

2

30 480

1164.

Vas

1819488

Csehi

2

30 480

1165.

Vas

1809070

Csénye

2

30 480

1166.

Vas

1812140

Csepreg

16

243 840

1167.

Vas

1826064

Csipkerek

2

30 480

1168.

Vas

1802927

Duka

4

60 960

1169.

Vas

1828796

Egervölgy

3

45 720

1170.

Vas

1825946

Egyházasrádóc

3

45 720

1171.

Vas

1824183

Gencsapáti

5

76 200

1172.

Vas

1811943

Gyöngyösfalu

2

30 480

1173.

Vas

1811387

Ikervár

3

45 720

1174.

Vas

1811679

Jánosháza

15

228 600

1175.

Vas

1829957

Káld

8

121 920

1176.

Vas

1804640

Kám

2

30 480

1177.

Vas

1816911

Kemeneskápolna

4

60 960

1178.

Vas

1802501

Kisunyom

3

45 720

1179.

Vas

1829081

Lócs

2

30 480

1180.

Vas

1814021

Lukácsháza

3

45 720

1181.

Vas

1814809

Mersevát

2

30 480

1182.

Vas

1806716

Nádasd

3

45 720

1183.

Vas

1826240

Nemesládony

2

30 480

1184.

Vas

1809672

Nemesrempehollós

2

30 480

1185.

Vas

1810843

Nick

2

30 480

1186.

Vas

1819743

Olaszfa

4

60 960

1187.

Vas

1807667

Oszkó

3

45 720

1188.

Vas

1810630

Őriszentpéter

3

45 720

1189.

Vas

1814988

Pecöl

2

30 480

1190.

Vas

1813684

Perenye

2

30 480

1191.

Vas

1815671

Pósfa

6

91 440

1192.

Vas

1807278

Püspökmolnári

8

121 920

1193.

Vas

1803197

Rábahídvég

8

121 920

1194.

Vas

1817996

Rábatöttös

4

60 960

1195.

Vas

1830881

Répcelak

10

152 400

1196.

Vas

1810597

Rum

9

137 160

1197.

Vas

1810579

Sajtoskál

2

30 480

1198.

Vas

1826763

Simaság

3

45 720

1199.

Vas

1830748

Sitke

3

45 720

1200.

Vas

1833172

Szeleste

6

91 440

1201.

Vas

1827997

Szemenye

2

30 480

1202.

Vas

1816212

Tanakajd

4

60 960

1203.

Vas

1832045

Táplánszentkereszt

8

121 920

1204.

Vas

1834087

Tormásliget

2

30 480

1205.

Vas

1805166

Tömörd

5

76 200

1206.

Vas

1821537

Uraiújfalu

16

243 840

1207.

Vas

1831051

Vámoscsalád

2

30 480

1208.

Vas

1804695

Vasvár

33

502 920

1209.

Vas

1829373

Vasszécseny

5

76 200

1210.

Vas

1812104

Vasszilvágy

4

60 960

1211.

Vas

1826426

Vép

10

152 400

1212.

Vas

1812292

Zsennye

2

30 480

1213.

Veszprém

1904561

Ábrahámhegy

2

30 480

1214.

Veszprém

1907302

Adásztevel

6

91 440

1215.

Veszprém

1930526

Alsóörs

2

30 480

1216.

Veszprém

1922327

Badacsonytomaj

5

76 200

1217.

Veszprém

1903267

Badacsonytördemic

16

243 840

1218.

Veszprém

1923746

Bakonybél

3

45 720

1219.

Veszprém

1907287

Bakonykoppány

2

30 480

1220.

Veszprém

1925991

Bakonynána

3

45 720

1221.

Veszprém

1906327

Bakonypölöske

10

152 400

1222.

Veszprém

1929902

Bakonyság

4

60 960

1223.

Veszprém

1926417

Bakonyszücs

2

30 480

1224.

Veszprém

1925308

Balatonakali

4

60 960

1225.

Veszprém

1929461

Balatonfőkajár

10

152 400

1226.

Veszprém

1905148

Balatonkenese

59

899 160

1227.

Veszprém

1933844

Balatonrendes

2

30 480

1228.

Veszprém

1928501

Balatonszőlős

2

30 480

1229.

Veszprém

1903559

Balatonvilágos

9

137 160

1230.

Veszprém

1915778

Barnag

2

30 480

1231.

Veszprém

1922901

Béb

6

91 440

1232.

Veszprém

1904765

Borszörcsök

17

259 080

1233.

Veszprém

1930252

Borzavár

6

91 440

1234.

Veszprém

1930924

Csabrendek

56

853 440

1235.

Veszprém

1920251

Csehbánya

2

30 480

1236.

Veszprém

1931699

Csetény

4

60 960

1237.

Veszprém

1902185

Csopak

5

76 200

1238.

Veszprém

1932878

Csót

24

365 760

1239.

Veszprém

1917172

Dabronc

21

320 040

1240.

Veszprém

1932276

Devecser

36

548 640

1241.

Veszprém

1910870

Doba

10

152 400

1242.

Veszprém

1924369

Felsőörs

4

60 960

1243.

Veszprém

1912742

Ganna

2

30 480

1244.

Veszprém

1909292

Gecse

2

30 480

1245.

Veszprém

1918193

Gógánfa

20

304 800

1246.

Veszprém

1928671

Gyepükaján

9

137 160

1247.

Veszprém

1909520

Gyulakeszi

4

60 960

1248.

Veszprém

1902422

Hegyesd

2

30 480

1249.

Veszprém

1925803

Hegymagas

2

30 480

1250.

Veszprém

1923658

Herend

10

152 400

1251.

Veszprém

1920756

Hidegkút

2

30 480

1252.

Veszprém

1927818

Homokbödöge

5

76 200

1253.

Veszprém

1917437

Jásd

7

106 680

1254.

Veszprém

1914553

Kapolcs

8

121 920

1255.

Veszprém

1914270

Káptalanfa

15

228 600

1256.

Veszprém

1907931

Kisapáti

6

91 440

1257.

Veszprém

1904288

Kispirit

15

228 600

1258.

Veszprém

1923454

Kővágóörs

5

76 200

1259.

Veszprém

1904066

Küngös

14

213 360

1260.

Veszprém

1921962

Lesenceistvánd

20

304 800

1261.

Veszprém

1917871

Lesencetomaj

11

167 640

1262.

Veszprém

1904552

Litér

6

91 440

1263.

Veszprém

1905087

Lovászpatona

40

609 600

1264.

Veszprém

1929294

Marcalgergelyi

9

137 160

1265.

Veszprém

1927137

Mencshely

5

76 200

1266.

Veszprém

1904534

Mindszentkálla

2

30 480

1267.

Veszprém

1924040

Monostorapáti

20

304 800

1268.

Veszprém

1922512

Monoszló

3

45 720

1269.

Veszprém

1908262

Nagygyimót

4

60 960

1270.

Veszprém

1921403

Nagypirit

46

701 040

1271.

Veszprém

1925201

Nagytevel

4

60 960

1272.

Veszprém

1919196

Nagyvázsony

6

91 440

1273.

Veszprém

1905555

Nemeshany

9

137 160

1274.

Veszprém

1902194

Nemesvámos

4

60 960

1275.

Veszprém

1921759

Nemesszalók

7

106 680

1276.

Veszprém

1914757

Noszlop

18

274 320

1277.

Veszprém

1929009

Nyárád

19

289 560

1278.

Veszprém

1924004

Nyirád

16

243 840

1279.

Veszprém

1916595

Oroszi

19

289 560

1280.

Veszprém

1928112

Öcs

2

30 480

1281.

Veszprém

1910092

Örvényes

2

30 480

1282.

Veszprém

1924068

Ősi

36

548 640

1283.

Veszprém

1925450

Öskü

10

152 400

1284.

Veszprém

1917011

Paloznak

2

30 480

1285.

Veszprém

1919868

Pápadereske

5

76 200

1286.

Veszprém

1907348

Papkeszi

12

182 880

1287.

Veszprém

1922451

Pécsely

3

45 720

1288.

Veszprém

1915547

Pénzesgyőr

2

30 480

1289.

Veszprém

1923515

Porva

3

45 720

1290.

Veszprém

1911420

Pula

2

30 480

1291.

Veszprém

1905625

Révfülöp

5

76 200

1292.

Veszprém

1930793

Salföld

2

30 480

1293.

Veszprém

1913772

Sáska

2

30 480

1294.

Veszprém

1903601

Sóly

2

30 480

1295.

Veszprém

1905157

Somlójenő

7

106 680

1296.

Veszprém

1925779

Somlószőlős

20

304 800

1297.

Veszprém

1926569

Somlóvásárhely

25

381 000

1298.

Veszprém

1907922

Szentgál

10

152 400

1299.

Veszprém

1910065

Szentimrefalva

11

167 640

1300.

Veszprém

1916267

Szentkirályszabadja

8

121 920

1301.

Veszprém

1913125

Takácsi

15

228 600

1302.

Veszprém

1917321

Taliándörögd

13

198 120

1303.

Veszprém

1930465

Tihany

2

30 480

1304.

Veszprém

1902714

Tótvázsony

4

60 960

1305.

Veszprém

1924767

Ugod

11

167 640

1306.

Veszprém

1920853

Úrkút

5

76 200

1307.

Veszprém

1934218

Uzsa

3

45 720

1308.

Veszprém

1921777

Vanyola

12

182 880

1309.

Veszprém

1907065

Városlőd

6

91 440

1310.

Veszprém

1916656

Vászoly

2

30 480

1311.

Veszprém

1919336

Veszprémgalsa

7

106 680

1312.

Veszprém

1909733

Vigántpetend

2

30 480

1313.

Veszprém

1924651

Vinár

7

106 680

1314.

Veszprém

1911703

Vöröstó

2

30 480

1315.

Veszprém

1929993

Zalaerdőd

8

121 920

1316.

Veszprém

1927207

Zalagyömörő

4

60 960

1317.

Zala

2019512

Alsónemesapáti

13

198 120

1318.

Zala

2032081

Alsópáhok

3

45 720

1319.

Zala

2018829

Alsórajk

10

152 400

1320.

Zala

2011059

Baglad

3

45 720

1321.

Zala

2026462

Balatonmagyaród

3

45 720

1322.

Zala

2024864

Batyk

8

121 920

1323.

Zala

2018698

Bázakerettye

6

91 440

1324.

Zala

2009168

Belezna

7

106 680

1325.

Zala

2012830

Bezeréd

8

121 920

1326.

Zala

2031291

Bocska

9

137 160

1327.

Zala

2020613

Búcsúszentlászló

2

30 480

1328.

Zala

2007986

Bucsuta

12

182 880

1329.

Zala

2002583

Csesztreg

6

91 440

1330.

Zala

2027492

Csöde

2

30 480

1331.

Zala

2028778

Dióskál

13

198 120

1332.

Zala

2007782

Döbröce

3

45 720

1333.

Zala

2024262

Egeraracsa

20

304 800

1334.

Zala

2019187

Fityeház

3

45 720

1335.

Zala

2012089

Gelse

20

304 800

1336.

Zala

2009089

Gelsesziget

2

30 480

1337.

Zala

2002097

Gutorfölde

10

152 400

1338.

Zala

2024873

Homokkomárom

2

30 480

1339.

Zala

2011208

Hosszúvölgy

2

30 480

1340.

Zala

2021500

Kálócfa

3

45 720

1341.

Zala

2032063

Kávás

2

30 480

1342.

Zala

2025353

Kemendollár

2

30 480

1343.

Zala

2006071

Keménfa

2

30 480

1344.

Zala

2029489

Kerkabarabás

3

45 720

1345.

Zala

2015112

Kerkafalva

2

30 480

1346.

Zala

2032267

Kilimán

2

30 480

1347.

Zala

2021379

Kisbucsa

9

137 160

1348.

Zala

2016249

Kiscsehi

2

30 480

1349.

Zala

2020312

Kiskutas

2

30 480

1350.

Zala

2016081

Kispáli

2

30 480

1351.

Zala

2003434

Lasztonya

4

60 960

1352.

Zala

2010889

Lispeszentadorján

9

137 160

1353.

Zala

2002103

Maróc

3

45 720

1354.

Zala

2031981

Márokföld

3

45 720

1355.

Zala

2020589

Nagykapornak

27

411 480

1356.

Zala

2022178

Nagykutas

2

30 480

1357.

Zala

2028468

Nagypáli

2

30 480

1358.

Zala

2006169

Nemesapáti

9

137 160

1359.

Zala

2007658

Nemeshetés

14

213 360

1360.

Zala

2019859

Nemespátró

2

30 480

1361.

Zala

2018023

Nemesrádó

43

655 320

1362.

Zala

2025609

Nemessándorháza

2

30 480

1363.

Zala

2008059

Nemesszentandrás

2

30 480

1364.

Zala

2003355

Nova

2

30 480

1365.

Zala

2025052

Orosztony

22

335 280

1366.

Zala

2024776

Padár

4

60 960

1367.

Zala

2005704

Pethőhenye

2

30 480

1368.

Zala

2030757

Petrivente

2

30 480

1369.

Zala

2016850

Pórszombat

2

30 480

1370.

Zala

2017118

Resznek

5

76 200

1371.

Zala

2023898

Rezi

8

121 920

1372.

Zala

2014906

Sármellék

35

533 400

1373.

Zala

2030997

Semjénháza

3

45 720

1374.

Zala

2006567

Sormás

14

213 360

1375.

Zala

2002404

Surd

2

30 480

1376.

Zala

2011554

Szécsisziget

2

30 480

1377.

Zala

2023126

Szentgyörgyvár

7

106 680

1378.

Zala

2008615

Szentliszló

14

213 360

1379.

Zala

2012609

Türje

40

609 600

1380.

Zala

2006549

Vindornyalak

3

45 720

1381.

Zala

2012919

Vonyarcvashegy

5

76 200

1382.

Zala

2008369

Vöckönd

2

30 480

1383.

Zala

2017400

Zalaapáti

28

426 720

1384.

Zala

2007579

Zalabaksa

5

76 200

1385.

Zala

2002486

Zalacséb

2

30 480

1386.

Zala

2012496

Zalaistvánd

2

30 480

1387.

Zala

2030313

Zalalövő

10

152 400

1388.

Zala

2022947

Zalaszabar

28

426 720

1389.

Zala

2033288

Zalaszántó

7

106 680

1390.

Zala

2013736

Zalavár

9

137 160

 

 

Összesen:

53 611

817 031 640

2. melléklet az 59/2012. (XI. 28.) BM rendelethez

No.

Megye

KSH

Önkormányzat

Támogatott mennyiség
(erdei m3)

Támogatás (Ft)

1.

Bács-Kiskun

310180

Bácsbokod

14

248 920

2.

Bács-Kiskun

330155

Bácsszőlős

48

853 440

3.

Bács-Kiskun

333589

Érsekhalma

5

88 900

4.

Bács-Kiskun

302149

Foktő

38

675 640

5.

Bács-Kiskun

331468

Fülöpháza

19

337 820

6.

Bács-Kiskun

327845

Homokmégy

33

586 740

7.

Bács-Kiskun

305856

Kunadacs

30

533 400

8.

Bács-Kiskun

308679

Öregcsertő

35

622 300

9.

Bács-Kiskun

318670

Páhi

12

213 360

10.

Bács-Kiskun

326310

Rém

54

960 120

11.

Bács-Kiskun

318218

Soltszentimre

68

1 209 040

12.

Bács-Kiskun

325432

Tabdi

30

533 400

13.

Baranya

233279

Alsószentmárton

206

3 662 680

14.

Baranya

224749

Baranyajenő

25

444 500

15.

Baranya

213365

Botykapeterd

19

337 820

16.

Baranya

228617

Drávacsehi

12

213 360

17.

Baranya

232391

Drávaiványi

29

515 620

18.

Baranya

222734

Drávapalkonya

18

320 040

19.

Baranya

221698

Drávasztára

12

213 360

20.

Baranya

228273

Endrőc

77

1 369 060

21.

Baranya

217835

Fazekasboda

5

88 900

22.

Baranya

233233

Gödre

38

675 640

23.

Baranya

228404

Gyöngyfa

9

160 020

24.

Baranya

206415

Kákics

44

782 320

25.

Baranya

220552

Királyegyháza

20

355 600

26.

Baranya

219910

Kiskassa

12

213 360

27.

Baranya

215219

Marócsa

17

302 260

28.

Baranya

227164

Nagypeterd

14

248 920

29.

Baranya

214191

Nagyváty

11

195 580

30.

Baranya

226329

Nyugotszenterzsébet

14

248 920

31.

Baranya

220686

Okorág

27

480 060

32.

Baranya

210135

Palotabozsok

7

124 460

33.

Baranya

215389

Pécsdevecser

3

53 340

34.

Baranya

220862

Sárok

7

124 460

35.

Baranya

228741

Sellye

82

1 457 960

36.

Baranya

231714

Sósvertike

28

497 840

37.

Baranya

202547

Sumony

28

497 840

38.

Baranya

203018

Szebény

7

124 460

39.

Baranya

209803

Szentkatalin

3

53 340

40.

Baranya

232072

Teklafalu

20

355 600

41.

Baranya

206062

Újpetre

20

355 600

42.

Baranya

228529

Varga

5

88 900

43.

Baranya

207074

Vázsnok

4

71 120

44.

Baranya

228024

Villány

12

213 360

45.

Baranya

212201

Zók

2

35 560

46.

Békés

419390

Bélmegyer

26

462 280

47.

Békés

424031

Dombegyház

103

1 831 340

48.

Békés

418838

Kisdombegyház

78

1 386 840

49.

Békés

412900

Köröstarcsa

75

1 333 500

50.

Békés

411536

Magyardombegyház

44

782 320

51.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502820

Abaújlak

6

106 680

52.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526198

Arka

2

35 560

53.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503823

Ároktő

70

1 244 600

54.

Borsod-Abaúj-Zemplén

533808

Bodrogkisfalud

21

373 380

55.

Borsod-Abaúj-Zemplén

533303

Bódvarákó

13

231 140

56.

Borsod-Abaúj-Zemplén

505926

Bódvaszilas

56

995 680

57.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518944

Boldogkőújfalu

31

551 180

58.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514474

Boldogkőváralja

45

800 100

59.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527890

Bükkaranyos

48

853 440

60.

Borsod-Abaúj-Zemplén

510904

Garadna

54

960 120

61.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518643

Göncruszka

88

1 564 640

62.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522187

Hejce

43

764 540

63.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521829

Hernádkércs

16

284 480

64.

Borsod-Abaúj-Zemplén

524970

Hernádszurdok

30

533 400

65.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511697

Hidasnémeti

58

1 031 240

66.

Borsod-Abaúj-Zemplén

516577

Imola

15

266 700

67.

Borsod-Abaúj-Zemplén

532993

Kács

5

88 900

68.

Borsod-Abaúj-Zemplén

530508

Karos

71

1 262 380

69.

Borsod-Abaúj-Zemplén

514915

Mályinka

13

231 140

70.

Borsod-Abaúj-Zemplén

502024

Martonyi

22

391 160

71.

Borsod-Abaúj-Zemplén

525618

Méra

107

1 902 460

72.

Borsod-Abaúj-Zemplén

511758

Meszes

5

88 900

73.

Borsod-Abaúj-Zemplén

526505

Nagykinizs

22

391 160

74.

Borsod-Abaúj-Zemplén

524156

Négyes

15

266 700

75.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527191

Novajidrány

85

1 511 300

76.

Borsod-Abaúj-Zemplén

522558

Onga

93

1 653 540

77.

Borsod-Abaúj-Zemplén

512362

Pálháza

8

142 240

78.

Borsod-Abaúj-Zemplén

531884

Répáshuta

8

142 240

79.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521670

Sajókápolna

21

373 380

80.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518537

Sajópálfala

3

53 340

81.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508970

Sajósenye

10

177 800

82.

Borsod-Abaúj-Zemplén

520738

Sajóvámos

22

391 160

83.

Borsod-Abaúj-Zemplén

516753

Szalonna

51

906 780

84.

Borsod-Abaúj-Zemplén

508484

Szentistvánbaksa

37

657 860

85.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503708

Taktabáj

82

1 457 960

86.

Borsod-Abaúj-Zemplén

503717

Tiszadorogma

23

408 940

87.

Borsod-Abaúj-Zemplén

528051

Tolcsva

103

1 831 340

88.

Borsod-Abaúj-Zemplén

516902

Tornabarakony

9

160 020

89.

Borsod-Abaúj-Zemplén

518801

Tornanádaska

40

711 200

90.

Borsod-Abaúj-Zemplén

527836

Tornaszentandrás

34

604 520

91.

Borsod-Abaúj-Zemplén

504914

Trizs

14

248 920

92.

Borsod-Abaúj-Zemplén

521810

Varbó

11

195 580

93.

Csongrád

619062

Árpádhalom

11

195 580

94.

Csongrád

607834

Derekegyház

38

675 640

95.

Csongrád

633020

Forráskút

68

1 209 040

96.

Csongrád

605962

Magyarcsanád

81

1 440 180

97.

Csongrád

617233

Nagymágocs

24

426 720

98.

Csongrád

631079

Öttömös

42

746 760

99.

Csongrád

603966

Ruzsa

78

1 386 840

100.

Csongrád

612265

Székkutas

53

942 340

101.

Csongrád

616966

Tiszasziget

17

302 260

102.

Fejér

725283

Alsószentiván

6

106 680

103.

Fejér

713152

Cece

71

1 262 380

104.

Fejér

725344

Sárkeresztúr

130

2 311 400

105.

Fejér

731538

Sárszentágota

35

622 300

106.

Győr-Moson-Sopron

810454

Dunasziget

2

35 560

107.

Győr-Moson-Sopron

820400

Gyömöre

9

160 020

108.

Győr-Moson-Sopron

819309

Győrsövényház

2

35 560

109.

Győr-Moson-Sopron

806646

Jobaháza

2

35 560

110.

Győr-Moson-Sopron

812113

Kajárpéc

7

124 460

111.

Győr-Moson-Sopron

812627

Sokorópátka

22

391 160

112.

Győr-Moson-Sopron

803887

Szerecseny

5

88 900

113.

Hajdú-Bihar

934014

Folyás

9

160 020

114.

Hajdú-Bihar

922150

Fülöp

301

5 351 780

115.

Hajdú-Bihar

918175

Gáborján

167

2 969 260

116.

Hajdú-Bihar

917455

Kokad

31

551 180

117.

Hajdú-Bihar

903683

Magyarhomorog

154

2 738 120

118.

Hajdú-Bihar

932382

Nyírmártonfalva

292

5 191 760

119.

Hajdú-Bihar

923393

Újiráz

105

1 866 900

120.

Hajdú-Bihar

916762

Váncsod

204

3 627 120

121.

Heves

1011527

Balaton

33

586 740

122.

Heves

1014933

Bodony

22

391 160

123.

Heves

1002963

Bükkszék

18

320 040

124.

Heves

1013648

Egerszólát

6

106 680

125.

Heves

1010074

Istenmezeje

16

284 480

126.

Heves

1034379

Kerekharaszt

7

124 460

127.

Heves

1026879

Nagyfüged

32

568 960

128.

Heves

1033686

Petőfibánya

24

426 720

129.

Heves

1007180

Sarud

62

1 102 360

130.

Heves

1013231

Szentdomonkos

9

160 020

131.

Heves

1017163

Tarnazsadány

2

35 560

132.

Heves

1014076

Tenk

36

640 080

133.

Jász-Nagykun-Szolnok

1613170

Csépa

236

4 196 080

134.

Jász-Nagykun-Szolnok

1605254

Kuncsorba

34

604 520

135.

Jász-Nagykun-Szolnok

1605874

Szajol

72

1 280 160

136.

Jász-Nagykun-Szolnok

1610773

Tiszabő

114

2 026 920

137.

Jász-Nagykun-Szolnok

1630386

Tiszakürt

33

586 740

138.

Komárom-Esztergom

1124244

Bakonybánk

2

35 560

139.

Komárom-Esztergom

1131422

Bana

11

195 580

140.

Komárom-Esztergom

1122637

Máriahalom

2

35 560

141.

Komárom-Esztergom

1130012

Réde

8

142 240

142.

Komárom-Esztergom

1134023

Tokodaltáró

11

195 580

143.

Nógrád

1224323

Felsőpetény

6

106 680

144.

Nógrád

1226897

Karancsság

64

1 137 920

145.

Nógrád

1224332

Mátraszele

24

426 720

146.

Nógrád

1204330

Mátraszőlős

37

657 860

147.

Nógrád

1227340

Nógrádszakál

18

320 040

148.

Nógrád

1229425

Nőtincs

9

160 020

149.

Nógrád

1219318

Ősagárd

2

35 560

150.

Nógrád

1213754

Szanda

5

88 900

151.

Nógrád

1221634

Szirák

161

2 862 580

152.

Pest

1303407

Budajenő

3

53 340

153.

Pest

1305227

Kisnémedi

3

53 340

154.

Pest

1331361

Kóka

7

124 460

155.

Pest

1310755

Majosháza

5

88 900

156.

Pest

1317303

Tápiógyörgye

76

1 351 280

157.

Pest

1322008

Törtel

172

3 058 160

158.

Somogy

1434184

Alsóbogát

14

248 920

159.

Somogy

1430119

Berzence

16

284 480

160.

Somogy

1426277

Bőszénfa

2

35 560

161.

Somogy

1403799

Csákány

9

160 020

162.

Somogy

1403489

Edde

31

551 180

163.

Somogy

1409177

Gige

20

355 600

164.

Somogy

1416726

Hedrehely

67

1 191 260

165.

Somogy

1405272

Kánya

12

213 360

166.

Somogy

1433394

Kapoly

15

266 700

167.

Somogy

1405263

Karád

31

551 180

168.

Somogy

1413781

Kiskorpád

20

355 600

169.

Somogy

1416258

Lad

81

1 440 180

170.

Somogy

1430854

Mezőcsokonya

26

462 280

171.

Somogy

1415592

Patosfa

41

728 980

172.

Somogy

1432780

Simonfa

7

124 460

173.

Somogy

1420057

Somogyegres

10

177 800

174.

Somogy

1418078

Somogyfajsz

11

195 580

175.

Somogy

1428963

Somogyjád

32

568 960

176.

Somogy

1412876

Somogymeggyes

16

284 480

177.

Somogy

1415626

Somogysámson

40

711 200

178.

Somogy

1404835

Somogyzsitfa

16

284 480

179.

Somogy

1405810

Szőkedencs

6

106 680

180.

Somogy

1432416

Tengőd

24

426 720

181.

Somogy

1408183

Vése

38

675 640

182.

Somogy

1406877

Visz

4

71 120

183.

Somogy

1424110

Zselickislak

2

35 560

184.

Somogy

1417491

Zselicszentpál

2

35 560

185.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510852

Érpatak

84

1 493 520

186.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523250

Fábiánháza

93

1 653 540

187.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504996

Garbolc

31

551 180

188.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510126

Győrtelek

47

835 660

189.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1507676

Gyulaháza

123

2 186 940

190.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508509

Kishódos

16

284 480

191.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516036

Kisnamény

19

337 820

192.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522336

Komlódtótfalu

20

355 600

193.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527146

Komoró

36

640 080

194.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529799

Méhtelek

144

2 560 320

195.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504710

Nagyar

158

2 809 240

196.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1521485

Nagydobos

102

1 813 560

197.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526976

Nagyhódos

16

284 480

198.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1532452

Nyírkáta

118

2 098 040

199.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1525928

Nyírkércs

38

675 640

200.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523269

Nyírmeggyes

117

2 080 260

201.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509256

Nyírtét

199

3 538 220

202.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516522

Nyírvasvári

274

4 871 720

203.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522284

Ófehértó

351

6 240 780

204.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1532692

Penyige

121

2 151 380

205.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1514739

Rakamaz

97

1 724 660

206.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531857

Ramocsaháza

67

1 191 260

207.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1524581

Rohod

66

1 173 480

208.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1534388

Szorgalmatos

32

568 960

209.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504312

Tarpa

105

1 866 900

210.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531398

Tyukod

405

7 200 900

211.

Tolna

1715820

Felsőnána

20

355 600

212.

Tolna

1709371

Pálfa

65

1 155 700

213.

Vas

1822549

Alsószölnök

2

35 560

214.

Vas

1823816

Csempeszkopács

2

35 560

215.

Vas

1820695

Döbörhegy

3

53 340

216.

Vas

1803036

Döröske

2

35 560

217.

Vas

1829452

Halastó

2

35 560

218.

Vas

1815060

Nagymizdó

2

35 560

219.

Vas

1820932

Szakonyfalu

3

53 340

220.

Vas

1817729

Szarvaskend

2

35 560

221.

Veszprém

1930410

Bakonyoszlop

4

71 120

222.

Veszprém

1922813

Bakonyszentkirály

6

106 680

223.

Veszprém

1912238

Balatonederics

7

124 460

224.

Veszprém

1924642

Csesznek

3

53 340

225.

Veszprém

1902936

Dudar

10

177 800

226.

Veszprém

1910250

Farkasgyepű

2

35 560

227.

Veszprém

1930173

Kislőd

5

88 900

228.

Veszprém

1902787

Nemesgulács

19

337 820

229.

Veszprém

1928422

Nemesvita

2

35 560

230.

Zala

2017543

Bocfölde

2

35 560

231.

Zala

2032726

Kisrécse

8

142 240

232.

Zala

2016364

Kisvásárhely

13

231 140

233.

Zala

2024703

Tekenye

3

53 340

234.

Zala

2011785

Zalakaros

7

124 460

235.

Zala

2031617

Zalamerenye

2

35 560

 

 

10 075

179 133 500

3. melléklet az 59/2012. (XI. 28.) BM rendelethez


A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának elszámoló adatlapja

Támogatott neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyott mennyiség (m3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás összege (Ft):

 

 

 

 

 

 

 


A támogatásból megvásárolt tűzifa mennyisége és támogatási összeg részletezése

Sorszám

Támogatott hely önkormányzat
neve

A támogatásból megvásárolt tűzifa mennyisége
(m3)

Számla sorszáma

Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma
(éééé.hh.nn.)

Számla szerinti
tétel bruttó
értéke
(Ft)

Számla kiegyenlítéséhez igénybe vett támogatás (Ft)

Önkormányzati önerő
(Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Összesen:

 

 

 

Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen használták fel a kapott támogatást, vagy nem biztosították a megfelelő mértékű önerőt)


Dátum: ___________________ ___________________
Polgármester P. H. Jegyző
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 83. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére