• Tartalom

59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.04.01.

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés d), i) és p) pontjában, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2)3

1

A rendelet a 2. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére