• Tartalom

6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet

6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási, civil és kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.07.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. számú melléklet „GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA” megjelölésű fejezetében a „Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív ágyhoz integrálva) minimumfeltételei” megjelölésű sor helyébe a „Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív ágyhoz integrálva, minimum 5 ágy) minimumfeltételei” megjelölésű sor lép.

2. § Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „30 percen belül” szövegrész helyébe a „45 percen belül” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti

a) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet, és

b) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 4/2006. (II. 2.) EüM rendelet.

4–5. §2

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. június 29-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. július 3-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 3. napjával.

2

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére