• Tartalom

6/2012. (II. 2.) HM utasítás

6/2012. (II. 2.) HM utasítás

a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2012. évi felszámításáról és felhasználásáról1

2012.02.03.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényre és a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetével folytatott egyeztetésre – a közalkalmazottak részére történő 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2012. évi biztosításáról a következő utasítást adom ki.

1. § (1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezeteknél, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára által felügyelt szervezetnél, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki

a) az ágazathoz tartozó, közoktatási tevékenységet végző szervezetnél jogviszonyban álló,

b) az időszaki fő- és részfoglalkozású béralap terhére foglalkoztatott, valamint

c) a közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt a munkavégzés alól mentesített

közalkalmazottakra.

2. § (1) A keresetkiegészítési keretből a jogosult közalkalmazottak részére – a 2011. december havi fizetési fokozat szerinti illetmény és a besorolás szerinti rendszeres illetménypótlékok 2%-ának megfelelő összegű – kötelező keresetkiegészítést kell megállapítani.

(2) A keresetkiegészítési keretből az év során képződő megtakarítást az állományilletékes parancsnoknak – a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének helyi szervezetével egyeztetve – a 2012. november havi illetmény folyósításával egyidejűleg, differenciált mértékű keresetkiegészítés megállapítására kell felhasználnia. A differenciált keresetkiegészítés a honvédelmi szervezet bármely, jogosult közalkalmazottja részére biztosítható.

(3) A keresetkiegészítést az egyéb jogcímen megállapított keresetkiegészítéstől külön kell kezelni és nyilvántartani.

3. § (1) A keresetkiegészítési keretből – az évközbeni jogviszony-megszüntetés esetén – kizárólag az ideiglenes jegyzékről kiválók részére megállapított kötelező keresetkiegészítés összegét kell a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) részére visszajelenteni.

(2) A keresetkiegészítési keretet 2012. december 31-ig teljes mértékben fel kell használni. A keresetkiegészítési keretből a honvédelmi szervezetek között átcsoportosítás nem hajtható végre.

4. § (1) A keresetkiegészítés megállapítására parancsban (határozatban) kell intézkedni.

(2) A közalkalmazottat a keresetkiegészítés összegének változásáról írásban tájékoztatni kell.

5. § (1) A keresetkiegészítés megállapítását úgy kell végrehajtani, hogy a 2012. január havi keresetkiegészítések jelen utasítás szerint megállapított összegben kerüljenek folyósításra.

(2) A honvédelmi szervezetek a 2012. évi keresetkiegészítési keretet a HM KPH rendelkezése szerint igényelhetik.

6. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez az utasítás 2012. december 31-én hatályát veszti.

1

Az utasítás a 6. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére