• Tartalom

60/2012. (XI. 30.) BM rendelet

60/2012. (XI. 30.) BM rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről

2012.12.09.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (a továbbiakban: Repülőtér) működő Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság (a továbbiakban: Hivatásos Tűzoltóság) alapfeladatai:

a) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben, az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, 1944. december hó 7. napján aláírt Egyezményben, és annak módosításáról szóló jegyzőkönyvekben (a továbbiakban: Egyezmény), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvényben és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírtaknak megfelelően a működési területén bekövetkezett vagy várható légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek (a továbbiakban együtt: repülőesemények) tűzoltási és műszaki mentési, katasztrófavédelmi feladatainak koordinálása és végrehajtása,

b) a Repülőtér üzemeltetésével és a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények, berendezések, technológiák tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása,

c) a 4. §-ban meghatározott területen bekövetkezett eseményeknél tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása,

d) az Egyezményben meghatározott Repülőtérre vonatkozó Kényszerhelyzeti Eljárások tűzoltási és műszaki mentési vonatkozásának megtervezése, a Repülőtér légiközlekedésének tűzvédelmében és műszaki mentésében együttműködő szervezetek tevékenységének koordinálása,

e) az Egyezményben rögzített módon és gyakorisággal a Repülőtérre vonatkozó kényszerhelyzeti eljárások felkészülési színvonalának gyakorlatokkal történő ellenőrzése,

f) az Egyezményből adódó, Repülőtérre vonatkozó szakirányú feladatok ellátása.

2. § A Hivatásos Tűzoltóság az 1. § a) pontjában meghatározott alapfeladata ellátása során együttműködik a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végzőkkel, a légiközlekedési balesetek, valamint a rendkívüli repülőesemények elhárításában, kivizsgálásában közreműködő szervezetekkel, így különösen a Repülőtér üzembentartójával, a légiközlekedési hatósággal, a rendőrséggel, a közlekedésbiztonsági szervvel, a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, az Országos Mentőszolgálattal és mentő szervezetekkel, a légitársaságok és más államok repülőtéri tűzoltási és műszaki mentési szervezeteivel.

3. § A Hivatásos Tűzoltóság működési területe:

a) a Repülőtér kerítéssel körülhatárolt területe,

b) az utasterminálok, valamint az azok előtti közúti előterek és létesítmények, a Repülőtér két terminálját összekötő közút, valamint a közút és a Repülőtér kerítése közötti területek, valamint

c) azon területek, amelyeket a légiközlekedési hatóság az Egyezmény alapján a Repülőtér futópályáinak végeitől le-, illetve felszállási irányokban meghatároz.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)1

1

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére