• Tartalom

2012. évi LXI. törvény

2012. évi LXI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról1

2013.01.01.

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

1–7. §2

8. §3

9. §4

10–12. §5

13. §6

14. §7

a)8

b)9

c)10

2. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

15–17. §11

18. § Az Ásztltv. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogokat a főigazgató tekintetében az Országgyűlés Hivatala főigazgatója gyakorolja.”

3. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

19–21. §12

4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 2012. június 1-jén lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) E törvény 23. §-a 2012. június 30-án lép hatályba.

(3) E törvény 19–21. §-ai 2012. július 1. napján lépnek hatályba.

(4) E törvény 1–7. §-a, 9. §-a és 13. §-a, valamint a 14. § b) pontja 2012. október 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 18. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

23. §13

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 30. A törvény a 22. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére