• Tartalom

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2023.09.01.

A Kormány

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. §, valamint a 6. § a) pontja tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (1) bekezdés tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (2) bekezdés, valamint a 6. § g) pontja tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (3) bekezdés tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (4) bekezdés tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (5) bekezdés tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (6) bekezdés tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § b) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § c) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § d) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § e) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § f) pontja tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § h) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § i) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § j) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § k) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § l) pontja tekintetében a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § m) pontja tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § n) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Ha a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) XXVII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül az 1–5. mellékletben felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el – amennyiben a hatóság megítélése alapján a Szabs. tv. szerinti pénzbírság vagy helyszíni bírság kiszabása indokolt –, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

2. §2 Ha a Szabs. tv. XXVIII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül a 6–9. mellékletben felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el – ha a hatóság megítélése alapján a Szabs. tv. szerinti pénzbírság vagy helyszíni bírság kiszabása indokolt –, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

3. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

4. §3

5. §4

6. §5

1. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez6

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 217. §
Ittas vezetés

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/litert nem haladja meg

Szabs. tv. 217. § a) pont

20 000

39 000

3.

vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek

Szabs. tv. 217. § a) pont

26 000

52 000

4.

nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,5 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,25 milligramm/litert meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

Szabs. tv. 217. § a) pont

33 000

65 000

5.

vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésének olyan személynek történő átengedése, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van

Szabs. tv. 217. § b) pont

33 000

65 000

2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez7

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 218. §
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 28. § (1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés; 31. § (5) bekezdés és (8) bekezdés b) pont; 42. § (1) bekezdés

13 000

26 000

3.

az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és (3) bekezdés

20 000

39 000

4.

az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pont;
34. § (8) bekezdés

13 000

26 000

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez8

4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez9

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 221. §
Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg

KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont

26 000

52 000

3.

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta meg

KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont

33 000

65 000

4.

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt

KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont

39 000

78 000

5. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez10

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 223. §
Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés

26 000

52 000

3.

a megkülönböztető fényjelzés vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása

Szabs. tv. 223. § b) pont

20 000

39 000

6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez11

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés h)–m), o)–u), y), z/1. pont; 18. § (1) bekezdés c), k) pont;
25. § (2) bekezdés; 29. § (2) bekezdés; 31. § (1)–(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés b) pont; 48. § (9) bekezdés

13 000

26 000

3.

a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 48. § (7) bekezdés

20 000

39 000

4.

megállás a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt

KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont

13 000

26 000

5.

várakozás a „Várakozni tilos” a jelzőtábla hatálya alatt

KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont

13 000

26 000

6.

a „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás

KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont

13 000

26 000

7.

a megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése

KRESZ 15. § (3) bekezdés

13 000

26 000

8.

a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése

KRESZ 15. § (4) bekezdés

13 000

26 000

9.

a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése

KRESZ 15. § (4) bekezdés

13 000

26 000

10.

a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás

KRESZ 15. § (5) bekezdés

13 000

26 000

11.

a várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése

KRESZ 15. § (6) bekezdés

13 000

26 000

12.

a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése

KRESZ 15. § (7) bekezdés

13 000

26 000

13.

a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése

KRESZ 15. § (7) bekezdés

13 000

26 000

14.

a megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó járművet elszállítását lehetővé teszi

KRESZ 15. § (9) bekezdés

13 000

26 000

15.

a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás

KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont

65 000

130 000

16.

megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon

KRESZ 37. § (4) bekezdés

26 000

52 000

17.

megállás „az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban” szabály megszegésével

KRESZ 40. § (1) bekezdés

13 000

26 000

18.

megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad

KRESZ 40. § (2) bekezdés

13 000

26 000

19.

megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza

KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont

20 000

39 000

20.

megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad

KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont

13 000

26 000

21.

megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti

KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont

26 000

52 000

22.

megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül

KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont

20 000

39 000

23.

megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül

KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont

33 000

65 000

24.

megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál

KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont

20 000

39 000

25.

megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza

KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont

13 000

26 000

26.

megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána
5 méter távolságon belül

KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont

13 000

26 000

27.

megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban

KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont

13 000

26 000

28.

megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen

KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont

20 000

39 000

29.

megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán

KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont

26 000

52 000

30.

megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton

KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont

26 000

52 000

31.

megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen

KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont

20 000

39 000

32.

megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi

KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont

13 000

26 000

33.

a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja

KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont

13 000

26 000

34.

megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna

KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont

20 000

39 000

35.

megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése
az 1000 kg-ot meghaladja

KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont

13 000

26 000

36.

várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén

KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont

13 000

26 000

37.

várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén

KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont

13 000

26 000

38.

várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett

KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont

13 000

26 000

7. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez12

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 225. §
Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

a közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) bekezdés;
70. § (3) és (5) bekezdés;
93. § (2) bekezdés; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés

20 000

39 000

8. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez13

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 226. §
Víziközlekedési szabályok megsértése

a szabálysértés elkövetései magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

Csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó szabályok megsértése

a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) II. RÉSZ 4.05 cikk 1. és 3–4. pont

20 000

39 000

3.

Csónak és vízi sporteszköz használatára vonatkozó szabályok megszegése

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 4.07 cikk 3. pont

20 000

39 000

4.

Őr és ügyeleti szolgálatra vonatkozó szabályok megszegése

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 5.03 cikk 1–7. pont

20 000

39 000

5.

Hullámkeltés tilalmának megszegése

Hajózási Szabályzat I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és 3. pont

20 000

39 000

6.

Másodfokú viharjelzés megsértése

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 9.12 cikk 3. és 4. pont

20 000

39 000

9. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez14

A

B

C

D

1.

Szabs. tv. 230. §
Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezése

a helyszíni bírság összege forintban

a pénzbírság összege forintban

2.

szmogriadó elrendelése esetén vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat vagy intézkedések megsértése

Szabs. tv. 230. §

20 000

39 000

1

Az 1. § a 293/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § a) pontjával megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § b) pontjával megállapított szöveg.

8

A 3. mellékletet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 4. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § c) pontjával megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § d) pontjával megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § e) pontjával megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § f) pontjával megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § g) pontjával megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § h) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére