• Tartalom

68/2012. (VII. 13.) VM rendelet

az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről1

2017.08.18.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az állattenyésztési bírság összegét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 10032000-00289782-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

(2) Az állattenyésztési bírság befizetésekor az átutalási megbízás, vagy a csekkszelvény közlemény rovatában az „ÁTB” mozaikszót és a bírságot elrendelő határozat számát fel kell tüntetni.

2. §2 A NÉBIH a kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és annak felhasználásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 31. napjáig, illetve január 31. napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)3

1

A rendeletet a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 91. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

2

A 2. § a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 183. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére