• Tartalom

2012. évi LXIX. törvény

2012. évi LXIX. törvény

az adózást érintő egyes törvények módosításáról1

2013.07.01.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1–6. §2

2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

7–9. §3

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

10–12. §4

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

13–14. §5

5. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

15–18. §6

6. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

19. §7

7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

20–21. §8

8. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

22–23. §9

9. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

24. §10

10. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

25. §11

26. §12

27. §13

28–30. §14

31. §15

32–34. §16

35. §17

36. §18 Az Art. 175. § (15) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül)

d) az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által a 31/B. § alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz”

(hozzáférhet.)

37. §19

38. § (1)20

(2)21

39. §22

40–42. §23

11. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

43–44. §24

12. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. törvény módosítása

45. §25

13. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény módosítása

46. §26

14. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

47. §27

15. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
2006. évi LIX. törvény módosítása

48–53. §28

54. §29

16. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

55–56. §30

57–58. §31

17. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

59–62. §32

63. §33

18. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló
2009. évi LXXVII. törvény módosítása

64. §34

19. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

65–66. §35

20.36

67–68. §

21. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény eltérő szöveggel történő hatálybalépése

69–71. §37

72. §38

73. §39

22. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló
2011. évi CXCIII. törvény módosítása

74. §40

23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

75–76. §41

24. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

77. §42

25. A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény módosítása

78–82. §43

26. Záró rendelkezések

83. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 72. §-a 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 57–58. §-a és 2. melléklete a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) E törvény 25. §-a, 27. §-a, 31. §-a, 35. §-a, 38. § (2) bekezdése, 39. §-a, 47. §-a, 54–56. §-a, 59–62. §-a, 67–68. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 36. §-a 2013. július 1-jén lép hatályba.

(6) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

27. Jogharmonizációs záradék

84. § (1) E törvény 24. § és 73. §-a a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról szóló 2012. április 20-i 2012/209/EU bizottsági végrehajtási határozat 2. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) E törvény 43–44. §-a a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) E törvény 74. §-a az Európai Parlament és Tanács az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás) szóló 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2012. évi LXIX. törvényhez44

2. melléklet a 2012. évi LXIX. törvényhez45

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 19. A törvény a 83. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 36. § a 83. § (5) bekezdése alapján 2013. július 1-jén lép hatályba.

19

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 48–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 54. § a 2012: CLXXVIII. törvény 378. §-a alapján nem lép hatályba.

30

Az 55–56. § a 2012: CLXXVIII. törvény 378. §-a alapján nem lép hatályba.

31

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 59–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 20. alcím (67–68. §) a 2012: CLXXVIII. törvény 378. §-a alapján nem lép hatályba.

37

A 69–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 75–76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 78–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére