• Tartalom

69/2012. (XII. 14.) BM rendelet

69/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

2023.01.01.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: rendészeti törvény) 8. § (1) bekezdése alapján a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadása, valamint cseréje esetén a rendészeti törvény 1. §-ában meghatározott rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójának az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)1 Az igazgatási szolgáltatási díjat – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügyben eljáró vármegyei (fővárosi) Rendőr-főkapitányság számlájára, a Magyar Államkincstárnál vezetett 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára kell teljesíteni.

(3) A fellebbezési díjat az Országos Rendőr-főkapitányság számlájára, a Magyar Államkincstárnál vezetett 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára kell teljesíteni.

(4)2 Az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj átutalással teljesíthető.

(5) Az elsőfokú döntést hozó hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a (4) bekezdésben meghatározott módon befizetni.

2. § (1) Az e rendelet alapján beszedett díjak ellenőrzése céljából az eljáró szerv a beszedett díjakról nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza

a) a befizetett díj összegét,

b) a befizető nevét,

c) a befizetés dátumát,

d) az ügyszámot.

(3) Ha a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartása vagy a befizető kérelme alapján megállapítja, hogy az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb összeget fizettek be, a többletet azonnal visszafizeti a befizető részére.

3. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

d) a díj visszatérítése vonatkozásában az Itv. 32. §-át, valamint 79. § (1) bekezdésében és a 80. § e) és f) pontját

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező eljáró szervezet, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 69/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

A

B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)

2.

első igazolvány kiállítása

4000

3.

igazolványcsere, pótlása

3250

4.

jelvény kiadása

2100

5.

jelvény cseréje, pótlása

4350

2. melléklet a 69/2012. (XII. 14.) BM rendelethez3

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat felhasználási keretszámla számai

Rendőr-főkapitányság megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

1.

Országos Rendőr-főkapitányság

10023002-01451715-00000000

2.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

3.

Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

4.

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

5.

Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

7.

Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

8.

Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

10.

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

11.

Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

13.

Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

14.

Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

15.

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

16.

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

18.

Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

19.

Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

20.

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

21.

Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

1

Az 1. § (2) bekezdése a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 84. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet a 39/2020. (XI. 4.) BM rendelet 13. §-a, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 12. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére