• Tartalom

70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról1

2014.12.31.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. és 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §2

2. § A hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a vasúti alagutak biztonságára vonatkozó részletes műszaki, üzemeltetési szabályokat a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „vasúti alagutak biztonságával” kapcsolatban elfogadott kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól szóló, 2007. december 20-i 2008/163/EK bizottsági határozat tartalmazza.

3. § A hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a mozgáskorlátozott személyeknek az infrastruktúra, valamint a vasúti járművek megközelíthetőségére, akadálymentesítésére vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „mozgáskorlátozott személyekkel” kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól szóló, 2007. december 21-i 2008/164/EK bizottsági határozat tartalmazza.

4. § Az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó rendelkezéseket az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól szóló, 2010. november 9-i 2010/713/EU bizottsági határozat tartalmazza.

5. § A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokra, valamint az alrendszer engedélyezési eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2011. április 4-i 2011/229/EU bizottsági határozat tartalmazza.

6. § A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó részletes műszaki szabályokat, továbbá az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/274/EU bizottsági határozat tartalmazza.

7. § A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokat, valamint az alrendszer hitelesítési és engedélyezési eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/275/EU bizottsági határozat tartalmazza.

8. § A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító járművek” jármű alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokat, valamint az alrendszer engedélyezési eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító járművek” járműalrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2011. április 26-i 2011/291/EU bizottsági határozat tartalmazza.

9. §3 A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokat, valamint az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2013/710/EU bizottsági határozattal módosított 2012/757/EU bizottsági határozat tartalmazza.

10. § A transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokat, illetve az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/696/EU bizottsági határozattal módosított, a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2012. január 25-i 2012/88/EU bizottsági határozat tartalmazza.

11. § Az 1–10. § szerint az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazó EU határozatokban hivatkozott szabvány esetében,

a) amennyiben annak nemzeti szabványként való közzététele megtörtént, a nemzeti szabványt,

b) az a) pont szerinti nemzeti szabvány hiányában az 1–10. § szerint az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazó EU határozatokban hivatkozott szabványt

kell alkalmazni.

12. § Az 1–10. § szerint az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazó EU határozatokat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. §4 (1) Ez a rendelet a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „vasúti alagutak biztonságával” kapcsolatban elfogadott kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól szóló, 2007. december 20-i 2008/163/EK bizottsági határozat;

b) a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „mozgáskorlátozott személyekkel” kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól szóló, 2007. december 21-i 2008/164/EK bizottsági határozat;

c) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer alrendszereire vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK és 2006/920/EK határozatok módosításáról szóló, 2009. január 23-i 2009/107/EK bizottsági határozat;

d) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól szóló, 2010. november 9-i 2010/713/EU bizottsági határozat;

e) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2011. április 4-i 2011/229/EU bizottsági határozat;

f) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/274/EU bizottsági határozat;

g) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/275/EU bizottsági határozat;

h) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító járművek” jármű alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2011. április 26-i 2011/291/EU bizottsági határozat;

i) a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2012. január 25-i 2012/88/EU bizottsági határozat;

j) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 2–3. cikkének és 8–11. cikkének;

k) a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról szóló, 2012. november 6-i 2012/696/EU bizottsági határozat;

l) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat;

m) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 321/2013/EU bizottsági rendelet;

n) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 321/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. december 2-i 1236/2013/EU bizottsági rendelet;

o) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2013. december 2-i 2013/710/EU bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §5

1

A rendeletet a 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2015. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. §-t a 82/2013. (XII. 29.) NFM rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 9. § a 82/2013. (XII. 29.) NFM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

4

A 14. § az 55/2014. (XII. 23.) NFM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére