• Tartalom

71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.01.04.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 2–5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre,
a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosítása

1. § A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (4) bekezdése a következő f)–h) ponttal egészül ki:

[A Vtv. 80. §-ának (2) bekezdése alapján a közlekedési hatóság által készített éves beszámoló jelentés tartalmazza:]

f) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energia alrendszere vonatkozásában a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő, nem hitelesített rendszerelemek leírását és a hitelesítés hiányának okait, beleértve a nemzeti szabályok alkalmazását is,
g) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszere vonatkozásában a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő, nem hitelesített rendszerelemek leírását és a hitelesítés hiányának okait, beleértve a nemzeti szabályok alkalmazását is,
h) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer mozdonyok és személyszállító járművek jármű alrendszerére vonatkozóan a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő, nem hitelesített rendszerelemek leírását és a hitelesítés hiányának okait, beleértve a nemzeti szabályok alkalmazását is.”

2. § Az R1. 12. § (4) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

c) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/274/EU bizottsági határozat,
d) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/275/EU bizottsági határozat,
e) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító járművek” jármű- alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló,
2011. április 26-i 2011/291/EU bizottsági határozat”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása

3. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokra, valamint az alrendszer hitelesítési és engedélyezési eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2007. december 20-i 2008/217/EK bizottsági határozat tartalmazza.”

4. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Ez a rendelet
a) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2007. december 20-i 2008/217/EK bizottsági határozat, valamint
b) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 4. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 80/2011. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

5. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 80/2011. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokra, illetve az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, valamint a 2010/640/EU bizottsági határozattal módosított, a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 1-i 2008/231/EK bizottsági határozat tartalmazza.”

6. § Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Ez a rendelet
a) a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 1-i 2008/231/EK bizottsági határozat,
b) a 2006/920/EK és a 2008/231/EK határozatnak a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek „forgalmi szolgálat és forgalomirányítás” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. október 21-i 2010/640/EU bizottsági határozat,
c) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 5. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 81/2011. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

7. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 81/2011. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokra, valamint az alrendszer hitelesítési és engedélyezési eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2008. február 21-i 2008/232/EK bizottsági határozat tartalmazza.”

8. § Az R4. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Ez a rendelet
a) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2008. február 21-i 2008/232/EK bizottsági határozat,
b) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 6. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 82/2011. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

9. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 82/2011. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó részletes műszaki szabályokra, továbbá az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2008. március 6-i 2008/284/EK bizottsági határozat tartalmazza.”

10. § Az R5. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Ez a rendelet
a) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2008. március 6-i 2008/284/EK bizottsági határozat,
b) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 7. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

6. A víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól szóló 77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet módosítása

11. § A víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól szóló 77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a tagállamok által a Bizottsággal együttműködésben a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke értelmében létrehozott állandó együttműködési keret eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. július 5-i 651/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
b) a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló, a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerint kidolgozott közös módszertan elfogadásáról szóló, 2011. december 9-i 1286/2011/EU bizottsági rendelet.”

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet

a) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/274/EU bizottsági határozat,

b) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló, 2011. április 26-i 2011/275/EU bizottsági határozat,

c) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító járművek” jármű- alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2011. április 26-i 2011/291/EU bizottsági határozat,

d) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 4–7. cikkének,

e) a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló, a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerint kidolgozott közös módszertan elfogadásáról szóló, 2011. december 9-i 1286/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére