• Tartalom
Oldalmenü

2012. évi LXXII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról1

2012.06.21.

1. §2

2. § A katasztrófavédelmi hozzájárulásra (a továbbiakban: hozzájárulás) kötelezettnek a 2012. évben nem kell a hozzájárulás összegéről nyilatkoznia és a hozzájárulás előlegét, valamint a hozzájárulást megfizetnie.

3. § Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. január 1-jén hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 19. A törvény a 3. § alapján hatályát vesztette 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_