• Tartalom

77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről1

2018.03.06.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése alapján:

a) az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

b) a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

c) a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

d)3 a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

e) a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

f) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

g) a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

h) a MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

i) a M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság;

j) a MAHART-Szabadkikötő Zrt.;

k) a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

l) az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

m) az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

n) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság;

o) a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

p)4 az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

q)5 a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

r)6 az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.

1/A. §7 A Vtv. 3. § (2a) bekezdése alapján a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 5. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2018. június 26. napjával.

3

Az 1. § d) pontját a 31/2016. (VII. 28.) NFM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 7/2018. (III. 5.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § p) pontját a 9/2015. (III. 5.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 7/2018. (III. 5.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § q) pontját újonnan a 9/2016. (IV. 25.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 31/2016. (VII. 28.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § r) pontját a 9/2015. (III. 5.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1/A. §-t a 22/2016. (VII. 15.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 7/2018. (III. 5.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére