• Tartalom

79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet

79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2013.07.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3–5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–7. §2

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (3)–(5) bekezdés 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára a következő:

 

Díjkategória

1 napos

Heti

Havi

Éves

a)

D1

2 975

4 780

42 980

b)

B2

13 385

21 975

199 975

(4) Az R. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pótdíj mértéke:

 

Díjkategória

Fizetési határidő 30 napon belül

Fizetési határidő 30 napon túl

a)

D1

14 875 forint

59 500 forint

b)

B2

66 925 forint

267 700 forint

(5) Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdése.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére