• Tartalom

8/2012. (III. 9.) BM rendelet

8/2012. (III. 9.) BM rendelet

a közterület-felügyelet, valamint a polgárőr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjéről

2013.01.01.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: igénylő szerv) az általa igényelt, a rendőrség részére rendszeresített vegyi eszköz beszerzési költségeit köteles megtéríteni.

(2)2

2. § (1) Az ellátó szerv részére a tárgyévet megelőző december 20-ig az igénylő szerv írásban megküldi a vegyi eszköz mennyiségére vonatkozó tárgyévi igényét.

(2) Az ellátó szerv az igénylő szerv fedezetigazolása esetén – utólagos elszámolás mellett – az igénylő szerv részére beszerzi az igényelt mennyiséget.

(3) Az ellátó szerv saját beszerzésével egy időben is beszerezheti az igénylő szerv által igényelt vegyi eszközt.

(4) Ha az ellátó szerv év közben dönt a vegyi eszköz beszerzéséről, akkor a beszerzési eljárásának megindítása előtt tájékoztatja az igénylő szervet.

3. § (1) A vegyi eszköz alkalmassági idejének lejártakor, illetve kiürülésekor a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő megsemmisítéséről az igénylő szerv gondoskodik.

(2) Az igénylő szerv erre irányuló igénye esetén az ellátó szerv a vegyi eszköz alkalmassági idejének lejártakor, illetve kiürülésekor azt visszaveszi és a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően megsemmisíti. Eltérő megállapodás hiányában az igénylő szerv a megsemmisítés költségeit köteles az ellátó szerv részére megtéríteni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

(2)3

(3)4

1

Az 1. § (1) bekezdése a 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet 14. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (2) bekezdését a 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet 14. § b) pont bb) alpontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére