• Tartalom

8/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.04.01.

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjában, a 2–4. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:]

f) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság.”

3. § Az R2. a következő 10/B. §-sal egészül ki:

10/B. § A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt végzi az ORFK, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet pénzügyi, költségvetési, vagyongazdálkodási feladatainak ellátását.”

4. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:19 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[Munkakör (beosztás)]

[19.]

igazgató (NNI, RRI, Központi GEI)

2.    Az R1. vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[Munkakör (beosztás)]

[22.]

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK),
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

3.    Az R1. vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:23 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[Munkakör (beosztás)]

[23.]

igazgató (ORFK RSZKK, ORFK DOK)

4.    Az R1. vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:33 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[Munkakör (beosztás)]

[33.]

igazgatóhelyettes (Központi GEI)

5.    Az R1. vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:38 mezője hatályát veszti.
6.    Az R1. vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázatot követő rövidítésekben szereplő „OKI: Oktatási Igazgatóság” szövegrész hatályát veszti.
7.    Az R1. vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázatot követő rövidítések kiegészül a következő sorokkal:
[Rövidítések:]
„Központi GEI: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
ORFK RSZKK: ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
ORFK DOK: ORFK Dunakeszi Oktatási Központ”.

2. melléklet a 8/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletének 2. pontja a következő 2.6. ponttal egészül ki:
[Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye:]
„2.6. Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Budapest”
1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2012. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére