• Tartalom

81/2012. (XII. 28.) BM rendelet

81/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról1

2013.07.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bc) és bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és 19. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 14. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1., 7., 8. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3., 4. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6., 11. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 20. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), l, n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló
8/1997. (III. 26.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

2–6. §3

3. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló
26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

7–8. §4

4. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

9–10. §5

5. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

11. §6

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása

12. §7

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet módosítása

13. §8

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

14–17. §9

9. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben a rendőrség és a határőrség hivatásos állományú tagjainak berendelésével betölthető beosztásokról szóló 36/2006. (XII. 26.) IRM rendelet módosítása

18. §10

10. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

19. §11

11. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

20. §12

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

21. §13

13. A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló
64/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

22–25. §14

26. § (1)–(2)15

(3) Hatályát veszti az R5. 47–50. §-a és a 47. §-t megelőző alcím.

14. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

27–28. §16

15. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

29. §17

16. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

30. §18

17. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosítása

31. §19

18. A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

32. §20

19. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

33. §21

20. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

34–42. §22

43. § (1)23

(2) Hatályát veszti az R7. 40. és 41. §-a.

(3)24

21. Záró rendelkezések

44. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1–25. §, a 26. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 27–33. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (3) bekezdése, valamint a 43. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4)25

1. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

I. A közterület-felügyelő felügyelői jelvénye
1. A jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul 6 számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű körben Magyarország címere felette félkörívben „KÖZTERÜLET”, alatta félkörívben „FELÜGYELŐ” felirat, a kört 16 háromszög határolja, amelynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.
2. A felügyelői jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
II. A közterület-felügyelő szolgálati igazolványa
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó okmány.”

2. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1.    Az R4. 7. melléklet 1. függelék 1. pontjában szereplő, „Vezetői beosztások” alcím alatti táblázat a következő 41a. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 

 

 

 

 

41a.

 

 

határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt)

III.

III.

 

 

 

 

 

2.    Az R4. 7. melléklet 1/A. függelék 2. pont 2.1. alpontjában szereplő, „Vezetői beosztások” alcím alatti táblázat a következő 4a. és 4b. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 

 

 

 

 

4a.

 

 

igazgatóhelyettes

„S”, III.

„S”, III.

4b.

 

 

kiemelt főtanácsadó

IV.

IV.

 

 

 

 

 

3.    Hatályát veszti az R4. 7. melléklet 3. függelék „A) I. kategóriába sorolt munkakörük (beosztások)” alcím 17. pontja.

3. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1.    Az R6. 1. melléklet „1. A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat 40–46. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Helyi

főosztályvezetői illetményre jogosult

kapitányságvezető (kiemelt)

ezredes

 

 

RIASZTSZ + RMVK vagy RSZVI + RVK + RMVK

 

41.

 

 

kapitányságvezető

alezredes

 

 

 

 

42.

 

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt)

ezredes

 

 

RIASZTSZ vagy RSZVI + RVK

 

43.

 

 

kapitányság-
vezető-helyettes (kiemelt)

alezredes

 

 

 

 

44.

 

 

határrendészeti kirendeltségvezető

 

 

 

 

 

45.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

 

 

 

 

 

46.

 

 

hivatalvezető (kiemelt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Az R6. 1. melléklet „1. A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat a következő 47. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

őrsparancsnok (osztály jogállású)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Az R6. 1. melléklet „1. A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „II. Besorolási Osztály” alcím alatti táblázatot követő Megjegyzésekben a

„Kiemelt Rendőrkapitányság

BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti, megyeszékhelyi, Gödöllői Rendőrkapitányság”

szövegrész helyébe a

„Kiemelt Rendőrkapitányság

BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti, megyeszékhelyi, Gödöllői, Soproni, Nagykanizsai, Dunaújvárosi, Érdi, Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltség

Kelebiai, Szegedi, Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség”

szöveg lép.
4.    Az R6. „3. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat a következő 5a. és 5b. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

 

 

 

 

 

 

 

 

5a.

 

 

igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

5b.

 

 

kiemelt főtanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Hatályát veszti az R6.
a)    1. melléklet 5. címében szereplő „I. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat 11., 31. és 48. sora,
b)    1. melléklet 5. címében szereplő „II. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat 13. és 24. sora.

4. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1.    Az R7. 1. mellékletében szereplő, „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázat a következő 4a. sorral kiegészülve lép hatályba:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

 

 

 

 

 

 

4a.

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

RIASZTSZ vagy RSZVI

 

 

 

 

 

 

2.    Az R7. 5. mellékletében szereplő „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázat a következő 3a. sorral kiegészülve lép hatályba:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

 

 

 

 

3a.

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató

III, IV

III, IV

 

 

 

 

1

A rendelet a 44. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 22–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 26. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 34–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 43. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 43. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 44. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére