• Tartalom

87/2012. (XII. 29.) BM rendelet

87/2012. (XII. 29.) BM rendelet

Balatonvilágos település Somogy megyéhez csatolása kapcsán egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2–3. § és a 4. § (3) bekezdése vonatkozásában a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 1. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)3

1. melléklet a 87/2012. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet 15.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.6. Siófoki Rendőrkapitányság
15.6.1. Andocs
15.6.2. Ádánd
15.6.3. Balatonendréd
15.6.4. Balatonföldvár
15.6.5. Balatonőszöd
15.6.6. Balatonszabadi
15.6.7. Balatonszárszó
15.6.8. Balatonszemes
15.6.9. Balatonvilágos
15.6.10. Bábonymegyer
15.6.11. Bálványos
15.6.12. Bedegkér
15.6.13. Bonnya
15.6.14. Fiad
15.6.15. Kapoly
15.6.16. Kánya
15.6.17. Kára
15.6.18. Kereki
15.6.19. Kisbárapáti
15.6.20. Kötcse
15.6.21. Kőröshegy
15.6.22. Lulla
15.6.23. Miklósi
15.6.24. Nagyberény
15.6.25. Nagycsepely
15.6.26. Nágocs
15.6.27. Nyim
15.6.28. Pusztaszemes
15.6.29. Ságvár
15.6.30. Sérsekszőlős
15.6.31. Siófok
15.6.32. Siójut
15.6.33. Som
15.6.34. Somogyacsa
15.6.35. Somogydöröcske
15.6.36. Somogyegres
15.6.37. Somogymeggyes
15.6.38. Szántód
15.6.39. Szorosad
15.6.40. Szólád
15.6.41. Tab
15.6.42. Teleki
15.6.43. Tengőd
15.6.44. Torvaj
15.6.45. Törökkoppány
15.6.46. Zala
15.6.47. Zamárdi
15.6.48. Zics”
2. Az R. 1. melléklet 19.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.2. Balatonalmádi Rendőrkapitányság
19.2.1. Alsóörs
19.2.2. Balatonfőkajár
19.2.3. Balatonfűzfő
19.2.4. Balatonkenese
19.2.5. Csajág
19.2.6. Felsőörs
19.2.7. Királyszentistván
19.2.8. Küngös
19.2.9. Litér
19.2.10. Lovas
19.2.11. Papkeszi
19.2.12. Vilonya”

2–3. melléklet a 87/2012. (XII. 29.) BM rendelethez4

1

A rendelet a 4. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére