• Tartalom

2012. évi LXXXIX. törvény

2012. évi LXXXIX. törvény

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról1

2012.08.02.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. § E törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba azzal, hogy a Tfmtv. e törvény 1–3. §-ával megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően esedékes szerződéses szolgáltatásokra, 4–6. §-ával megállapított rendelkezéseit a folyamatban levő és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépése előtt létrejött és a Tfmtv. e törvény által megállapított rendelkezésébe ütköző, de még nem teljesített szerződési kikötés e törvény hatályba lépése napján hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 29. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 15. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére