• Tartalom

9/2012. (V. 3.) NGM rendelet

9/2012. (V. 3.) NGM rendelet

az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet, valamint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról1

2012.05.04.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

g) a Bizottság 2012/53/EU határozata (2012. január 27.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról.”

2. § A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § A hordozható kézi bozótvágókhoz való, több összekapcsolt fémalkatrészt tartalmazó, cséphadaró típusú vágófeltétek nem hozhatóak forgalomba.”

3. § Az R. 16. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

c) a tagállamoknak a hordozható kézi bozótvágókhoz való, cséphadaró típusú vágófeltétek forgalomba hozatalának megtiltására kötelezéséről szóló, 2012. január 19-i 2012/32/EU bizottsági határozatnak”

(való megfelelést szolgálja.)

4. § (1) Az 1. § a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2012. január 27-i 2012/53/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) A 2. és 3. § a tagállamoknak a hordozható kézi bozótvágókhoz való, cséphadaró típusú vágófeltétek forgalomba hozatalának megtiltására kötelezéséről szóló, 2012. január 19-i 2012/32/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. §-a alapján hatályát vesztette 2012. május 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére