• Tartalom

2012. évi XCVII. törvény

2012. évi XCVII. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról1

2013.01.01.

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E § alkalmazásában)

g) iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott –utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz;”

2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

2–10. §2

11. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. október 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 2013. január 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 6. A törvény a 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 2–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére