• Tartalom

98/2012. (IX. 21.) VM rendelet

98/2012. (IX. 21.) VM rendelet

az egyes, a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek szabályozásáról és azok támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §2

2. § (1)3

(2) Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe e következő rendelkezés lép:

„(3) A 2012. év második félévére és a 2013. év első félévére jóváhagyott beruházások összesített bekerülési értéke vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt nettó bekerülési érték huszonöt százaléka.”

(3)–(7)4

3–4. §5

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére