• Tartalom

99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.08.01.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a 6. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

III/A. FEJEZET
A SZAKINDÍTÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI A KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI, KATONAI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI FELSŐOKTATÁSBAN
6/A. § (1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendeletet a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági felsőoktatás tekintetében az e szakaszban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Új alapképzési szak felvétele a felügyeletet gyakorló miniszter javaslata alapján, az érintett szakmai szervezetek véleményének előzetes megkérésével történik.
(3) Az új mesterképzési szak felvételére vonatkozó előterjesztést a felügyeletet gyakorló miniszter egyetértésével kell megtenni.
(4) Alapképzésben a szak képzési és kimeneti követelményeire a felügyeletet gyakorló miniszterek tehetnek javaslatot.”

2. § Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. §-a alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére