• Tartalom

1/2013. (I. 16.) NFM határozat

1/2013. (I. 16.) NFM határozat

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 49. alcíme hatálybalépését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról

2013.01.16.
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 171. § (2) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Megállapítom, hogy az Európai Bizottság – a Magyar Közlöny 2012. évi 152. számában kihirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 171. § (2) bekezdése szerinti – SA.35368 (2012/N) számú, EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus kulturális támogatásaira vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának időpontja 2012. december 20., ezáltal az R. 49. alcíme 2013. január 4-én lépett hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére