• Tartalom

1003/2013. (XII. 21.) AB Tü. határozat

1003/2013. (XII. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

2014.01.02.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 50. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) módosítását az alábbiak szerint állapítja meg.

1–11. §1

12. § (1)2 E Tü. határozat 2014. január 1-jén lép hatályba,

(2) E Tü. határozat szabályai a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások tekintetében is alkalmazandók.


Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1762/2013.
1

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére