• Tartalom

107/2013. (XI. 27.) VM rendelet

107/2013. (XI. 27.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról1

2013.11.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„16. tervezési egység: A Közjóléti Engedélyezési Tervben a közjóléti létesítmény létrehozására tervezett
a) erdőterület vagy
b) az Evt. 13. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad), af) alpontja, c) vagy d) pontja szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagy az a) pont ah) alpontja szerinti nyiladék.”

2. § Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 107/2013. (XI. 27.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdés 16. pontját, az 1. és a 3. mellékletét a Módr. hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R.

a) 6. § (1) bekezdésében a „november 29.” szövegrész helyébe a „december 30.”,

b) 3. mellékletében foglalt táblázat 9:B mezőjében a „81 575” szövegrész helyébe a „81 195”

szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 107/2013. (XI. 27.) VM rendelethez

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

Erdei

kirándulóhely

Erdei

pihenőhely

Erdei

tanösvény

„A” típusú

erdei kilátó

„B” típusú

erdei kilátó

„C” típusú

erdei kilátó

2.

 

Tervezési egység

3.

 

Berendezések pontszáma pont/db

 

 

minimum 8 tájékoztató táblával ellátott, legalább 1000 méter hosszú tanösvény nyomvonal

 

 

 

4.

Kötelező közjóléti létesítmények berendezései és azok minimális mennyisége létesítményenként:

5.

erdei bútor garnitúra

15

4 db

2 db

2 db

1 db

1 db

1 db

6.

pad

10

4 db

nem

támogatott

2 db

nem

támogatott

2 db

2 db

7.

védőház

100

1 db

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem támogatott

8.

tájékoztató tábla

25

1 db

nem

támogatott

8 db

1 db

1 db

1 db

9.

tűzrakóhely

15

2 db

0 db

(az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben)

1 db

0 db

(az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben)

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem támogatott

10.

6-8 méter magas erdei kilátó

300

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

1 db

nem

támogatott

nem támogatott

11.

8,01-11 méter magas erdei kilátó

350

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

1 db

nem támogatott

12.

11,01 m felett

400

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

1 db

Létesítményenként adható összpontszám:

255

225

45

30

250

340

410

460

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére