• Tartalom

108/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

108/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.04.05.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a következő 128/A. §-sal egészül ki:

128/A. § Ha a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat ellátó, önálló szabályozó szervet (a továbbiakban: önálló szabályozó szerv) létrehozó törvény hatálybalépését követő napon az önálló szabályozó szerv vezetőjének és a helyettesítésére jogosult személynek a tisztsége nincs betöltve, az önálló szabályozó szerv vezetőjének kinevezéséig – de legfeljebb kilencven napig – a vezetői hatáskörök teljes körének ellátására és gyakorlására az önálló szabályozó szerv általános és egyetemes jogelődjének utolsó volt vezetője jogosult.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 19 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére