• Tartalom

2013. évi CXV. törvény

2013. évi CXV. törvény

egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról1

2013.07.31.

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

3. §3

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

4. §4

4. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

5–6. §5

5. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

7–10. §6

6. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

11. §7

7. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

12–13. §8

8. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása

14–16. §9

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § és az 5–6. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 7–10. § 2013. július 30-án lép hatályba.

18. § E törvény 12. §-a az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 27. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 24. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére