• Tartalom

2013. évi CXXVI. törvény

2013. évi CXXVI. törvény

egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról1

2014.01.03.

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1–3. §2

4–5. §3

6. §4

7–9. §5

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

10. §6

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

11. §7

4. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosítása

12. §8

5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

13. §9

6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

14. §10

7. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 6. § és a 14. § 2014. január 2-án lép hatályba.

(3) A 4–5. §, 10–11. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 32. napon lép hatályba.

8. Jogszabály tervezetének egyeztetése

16. § E törvény tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2013. évi CXXVI. törvényhez11

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 4. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 42. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére