• Tartalom

2013. évi CXXVII. törvény

2013. évi CXXVII. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról1

2015.01.01.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1–3. §2

4. § (1)–(2)3

(3)4

5–8. §5

2. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

9–10. §6

3. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

11. §7

12. §8

13. §9

14. §10

15. §11

16. §12

17. § (1)13

(2)14

18–19. §15

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

20. §16

21. § (1)17

(2)18

22. §19

23. §20

24–25. §21

26. §22

27. §23

28–32. §24

33. §25

34. §26

35. §27

36. §28

37. §29

38. §30

39–40. §31

41. §32

42. §33

43. §34

44. §35

45. §36

46. §37

47. §38

48–49. §39

50. §40

51. §41

52. § (1)42

(2)43

53. §44

54. § (1)45

(2)46

55. §47

56. § Az Ebtv.

a)48

b)49

c)–k)50

l)51

m)52

lép.

57. § Hatályát veszti az Ebtv.

a)–e)53

f)54

g)–h)55

i)56

5. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

58–59. §57

60. § (1)58

(2)59

(3)60

61. §61

62–70. §62

71. §63

72–76. §64

77. § (1)65

(2)66

(3)67

(4)68

78. § Az Eütv.

a)69

b)70

c)–e)71

f)72

g)73

h)74

lép.

79. §75

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

80–81. §76

7. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

82. §77

83. §78

84–85. §79

8. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

86–89. §80

90. §81

9. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

91. §82

92. §83

93. §84

94. §85

95. §86

96. §87

97. §88

98. §89

99. § (1) Hatályát veszti az Eütev.

a)90

b)91

c)92

(2)93

10. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

100–110. §94

11. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

111–133. §95

134. § (1)96

(2)97

135–138. §98

12. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

139–143. §99

13. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

144–154. §100

14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

155–156. §101

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

157. §102

16. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény módosítása

158. §103

17. Záró rendelkezések

159. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 33. §, a 35. §, a 37. §, a 41. §, a 43. §, a 44. §, a 46. §, az 51. §, az 52. § (2) bekezdése, a 94. §, a 97. §, a 98. §, valamint a 2–5. melléklet 2013. július 15-én lép hatályba.

(3) A 4. § (3) bekezdése, a 90. §, a 91. §, a 93. §, a 95. §, a 96. §, a 99. § (1) bekezdés a) pontja, a 99. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 99. § (1) bekezdés b) pontja 2013. december 31-én lép hatályba.

(7) A 34. §, a 36. §, a 38. §, a 42. §, a 47. §, az 50. §, az 53. §, az 56. § l) pontja, az 57. § f) és i) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

160. § (1) Ez a törvény a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről szóló, 2012. december 20-ai 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a törvény a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) Ez a törvény a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez


Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény Melléklet A) Jegyzéke a következő 17.a sorral egészül ki:

 

A

B

17.a

4- MA, 4- methylamphetamine
(4-metilamfetamin)

1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

2. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez104

3. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez105

4. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez106

5. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez107

6. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez108

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 5. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § a 2013: CCXLIV. törvény 16. §-a alapján nem lép hatályba.

12

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 34. § a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

27

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 36. § a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

29

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 38. § a 2013: CCXXIV. törvény 29. §-a alapján nem lép hatályba.

31

A 39–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 42. § a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

34

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 47. § a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

39

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 50. § a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

41

A 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 52. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 52. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 53. § a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

45

Az 54. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 54. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 56. § a) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 56. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 56. § c)–k) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 56. § l) pontja a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

52

Az 56. § m) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 57. § a)–e) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 57. § f) pontja a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

55

Az 57. § g)–h) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 57. § i) pontja a 2014: CXI. törvény 136. §-a alapján nem lép hatályba.

57

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 60. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 62–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 72–76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 77. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 77. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 77. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 78. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 78. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 78. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 78. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 78. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 78. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 84–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 86–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 99. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 99. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 99. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 99. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 100–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 111–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 134. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 134. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 135–138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 139–143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 144–154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 155–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére