• Tartalom

2013. évi CXXVIII. törvény

2013. évi CXXVIII. törvény

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2014.01.02.

1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

1. §2

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. §3

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

3. §4

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §5

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

5. §6

6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. §7

7. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

7. §8

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

8. §9

9. Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény módosítása

9–11. §10

10. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. §11

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

13. §12

12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. §13

13. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

15. §14

14. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

16. §15

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

17. §16

16. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

18. §17

17. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

19. §18

18. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

20. §19

19. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

21. §20

20. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

22. §21

21. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

23. §22

22. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

24. §23

23. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

25. §24

24. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

26. §25

25. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

27. §26

26. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

28. §27

27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

29. §28

28. Záró rendelkezések

30. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény alapján az érintett önkormányzatok között szükségessé váló átadás-átvételi eljárások, valamint a jogutódlás rendjét rendeletben szabályozza.

31. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXXVIII. törvényhez29

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 5.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére