• Tartalom

128/2013. (XII. 20.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről1

2017.08.18.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), d), e), g), h), j), k) és m) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Az Országos Képzési Jegyzék alapján a földművelésügyi miniszter – mint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3–6., 8., 10., 11. pontjában meghatározott feladatokért felelős miniszter – hatáskörébe tartozó, valamennyi szakképesítés komplex szakmai vizsgájának szervezésére a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) jelöli ki.

(2)3 A Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában működő, jelen rendelet 1. melléklete szerinti agrár-szakképző központokat feljogosítom valamennyi, a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében komplex szakmai vizsga szervezésére.

2. §4 A Herman Ottó Intézet jogosult valamennyi, a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 31. § (2) és (3) bekezdése szerint indított képzések lezárását követő moduláris szakmai vizsga szervezésére.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §5

1. melléklet a 128/2013. (XII. 20.) VM rendelethez6

 

A

B

 

közoktatási intézmény megnevezése

feladat-ellátási helye

1

FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
FM KASZK – Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM KASZK – Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM KASZK – Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Gépész Szakképző Iskolája

1106 Budapest
Maglódi út 4/b.
1149 Budapest
Mogyoródi út 56–60.
2600 Vác
Telep u. 2–4.
2081 Piliscsaba
József Attila u. 2.

2

FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
FM DASzK, Szakképző Iskola – Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM DASzK, Szakképző Iskola – Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM DASzK, Szakképző Iskola – Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
FM DASzK, Szakképző Iskola – Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM DASzK, Szakképző Iskola – Lippai János Kertészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM DASzK, Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

7100 Szekszárd
Palánk 19.
7400 Kaposvár
Guba Sándor u. 40.
7184 Lengyel
Petőfi u. 5.
7960 Sellye
Zrínyi M. u. 2.
7940 Szentlőrinc
Erzsébet u. 1.
7773 Villány
Mathiász J. u. 2.
9400 Sopron
Bánfalvi út 48–50.
9751 Vép
Szent Imre u. 36-38.

3

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
FM ASzK – Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája
FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma
FM ASzK – Pétervásári Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

6440 Jánoshalma
Béke tér 13.
6600 Szentes
Kossuth u. 45.
3232 Mátrafüred
Erdész u. 11.
3250 Pétervására
Keglevich út 19.

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 171. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 198. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 199. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 199. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére