• Tartalom

2013. évi XIII. törvény

2013. évi XIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról1

2013.03.21.

1. §2

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E törvény 1. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 5 -i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. március 19. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 17. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére