• Tartalom

2013. évi CXXXII. törvény

2013. évi CXXXII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról1

2013.07.14.

1–2. §2

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E törvény 1–3. §-a az Alaptörvény 2 . cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 12. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 29. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére