• Tartalom

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2018.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt településeken, valamint a TIOP 3.3.1/A-12/2 azonosító számú pályázatokban és a TIOP 3.2.1.-12/1-2012-0001 azonosító számú projektben szereplő helyszíneken a kormányablakok, illetve az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fizikai kialakítását célzó beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az 1. mellékletben meghatározott hatóságok járnak el.

(3)2

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és a működés megkezdéséhez közvetlenül szükségesek.

2. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként az 1. mellékletben meghatározott,

1. Békés megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

2. Baranya megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

3. Bács-Kiskun megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

5. Csongrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

6. Fejér megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

7. Győr-Moson-Sopron megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

8. Hajdú-Bihar megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

9. Heves megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

11. Komárom-Esztergom megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

12. Nógrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

13. Pest megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,

14. Somogy megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

16. Tolna megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

17. Vas megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

18. Veszprém megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

19. Zala megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

20. Budapest területén megvalósuló beruházások tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki.

3. § (1)4

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a hatóság eljárására az ügyintézési határidő – az építésügyi hatóság kivételével – 15 nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) ügyekben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5)5

(6)6 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §7 E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §9 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §12 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését14 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez15

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten
1. BÉKÉS MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Battonya,
Békés,
Békéscsaba,
Dévaványa,
Elek, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza,
Orosháza,
Sarkad,
Szarvas,
Szeghalom, Tótkomlós,
Vésztő

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. BARANYA MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bóly,
Harkány, Komló,
Mohács,
Pécs,
Pécsvárad,
Sásd,
Sellye,
Siklós, Szentlőrinc,
Szigetvár,
Villány

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bácsalmás,
Baja,
Dunavecse,
Izsák,
Jánoshalma, Kalocsa,
Kecel,
Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kunszentmiklós, Lajosmizse,
Solt,
Soltvadkert, Szabadszállás, Tiszakécske, Tompa

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4. BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Abaújszántó, Borsodnádasd, Cigánd,
Edelény,
Emőd,
Encs,
Felsőzsolca, Gönc, Kazincbarcika, Krasznokvajda, Mezőcsát,
Mezőkövesd, Miskolc,
Ózd,
Putnok, Sajószentpéter,
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szendrő, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5. CSONGRÁD MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Csongrád,
Hódmezővásárhely,
Kistelek,
Makó,
Mindszent,
Mórahalom,
Sándorfalva,
Szeged,
Szentes,
Üllés

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6. FEJÉR MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Aba,
Adony,
Bicske,
Dunaújváros, Enying,
Ercsi,
Gárdony,
Martonvásár,
Mór,
Polgárdi,
Sárbogárd,
Székesfehérvár

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Csorna,
Fertőd,
Győr, Jánossomorja, Kapuvár,
Mosonmagyaróvár,
Pannonhalma, Sopron,
Tét

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Balmazújváros, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Debrecen, Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás,
Hajdúszoboszló, Komádi, Létavértes, Nádudvar, Nyíradony,
Polgár, Püspökladány,
Téglás,
Tiszacsege, Vámospércs

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9. HEVES MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bélapátfalva, Eger,
Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan,
Heves, Lőrinci, Pétervására

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10. JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény,
Jászfényszaru, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Martfű,
Mezőtúr,
Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve,
Újszász

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bábolna,
Dorog,
Esztergom,
Kisbér,
Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány,
Tata,
Tatabánya

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12. NÓGRÁD MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó,
Rétság, Salgótarján, Szécsény

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13. PEST MEGYE I.

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Budakeszi,
Budaörs,
Dunaharaszti, Dunakeszi,
Érd,
Göd,
Gyál,
Pilisvörösvár,
Pomáz,
Ráckeve, Százhalombatta, Szentendre,
Szigetszentmiklós,
Szob,
Tahitótfalu,
Tárnok,
Tököl,
Vác,
Visegrád

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14. PEST MEGYE II.

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Abony,
Aszód,
Cegléd,
Dabas,
Gödöllő,
Gyömrő,
Monor,
Nagykáta,
Nagykőrös,
Nagymaros,
Ócsa,
Pécel,
Tura,
Vecsés,
Veresegyház

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Fővárosi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15. SOMOGY MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Balatonboglár,
Balatonföldvár,
Balatonlelle,
Barcs,
Csurgó,
Fonyód,
Kaposvár, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Nagybajom,
Siófok,
Tab

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16. SZABOLCS-SZATMÁR-
BEREG MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Baktalórántháza, Balkány,
Csenger,
Demecser,
Dombrád,
Fehérgyarmat, Ibrány, Kemecse,
Kisvárda, Máriapócs,
Mátészalka,
Nagyecsed, Nagyhalász, Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza,
Nyírlugos, Rakamaz, Tiszalök, Tiszavasvári,
Újfehértó, Vásárosnamény, Záhony

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17. TOLNA MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bátaszék, Bonyhád,
Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya,
Szekszárd, Tamási,
Tolna

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

18. VAS MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Celldömölk,
Csepreg, Körmend, Kőszeg,
Őriszentpéter, Répcelak, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19. VESZPRÉM MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Ajka, Balatonalmádi,
Balatonfüred, Balatonfűzfő,
Berhida, Devecser, Herend, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota,
Veszprém, Zirc

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20. ZALA MEGYE

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Hévíz, Keszthely,
Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Pacsa, Zalaegerszeg, Zalakaros, Zalalövő,
Zalaszentgrót

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21. BUDAPEST

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett fővárosi kerület

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

I. kerület,
II. kerület,
III. kerület,
IV. kerület,
V. kerület,
VI. kerület,
VII. kerület,
VIII. kerület,
IX. kerület,
X. kerület,
XI. kerület,
XII. kerület,
XIII. kerület,
XIV. kerület,
XV. kerület,
XVI. kerület,
XVII. kerület,
XVIII. kerület,
XIX. kerület,
XX. kerület,
XXI. kerület,
XXII. kerület,
XXIII. kerület

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez16

1

A rendeletet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. §-a hatályon kívül helyezte 2020. március 1. napjával. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § nyitó szövegrésze a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (5) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (6) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

8

A hatálybalépés időpontja: 2013. december 5.

10

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

11

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

13

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

14

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

16

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére