• Tartalom

2013. évi CXXXVIII. törvény

2013. évi CXXXVIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról1

2022.07.28.

1. §2

2–3. §3

4. §4

5. §5

6–9. §6

10. §7

11. § (1)–(2)8

(3)9

12–16. §10

17. §11

18–23. §12

24. § A Ttv.

a)–h)13

i)14

szöveg lép.

25. §15

26. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 1-jén lép hatályba.

(2)16 Az 1. §, a 4. §, az 5. §, a 10. §, a 11. § (3) bekezdése és a 24. § i) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. szeptember 19.

2

Az 1. § a 2014: XV. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 26. § (2) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

5

Az 5. § a 26. § (2) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

6

A 6–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 26. § (2) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

8

A 11. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § (3) bekezdése a 26. § (2) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

10

A 12–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 18–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § i) pontja a 26. § (2) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

15

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 26. § (2) bekezdése a 2015: LXXII. törvény 59. §-ával megállapított, a 2022: XXIV. törvény 137. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére