• Tartalom

2013. évi XIV. törvény

2013. évi XIV. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról1

2013.05.02.

1–8. §2

9. § Ez a törvény 2013. május 1. napján lép hatályba.

10. § E törvény 1–7. és 9. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 5 -i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. március 19. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 18. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére