• Tartalom

2013. évi CXLII. törvény

2013. évi CXLII. törvény

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról1

2013.10.02.

1–3. §2

4. § E törvény 2013. október 1-jén lép hatályba.

5. § A 3. § az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. szeptember 27. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 31. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére