• Tartalom
Oldalmenü

143/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

a magyar–szerb államhatárt Ásotthalom és Királyhalom (Bački Vinogradi) között átszelő közút vámúttá nyilvánításáról

2013.05.14.

A Kormány a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 81/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magyar–szerb államhatárt Ásotthalom és Királyhalom (Bački Vinogradi) között átszelő közút 2013. május 16. napjától vámútként megnyílik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.