• Tartalom

2013. évi CXLV. törvény

2013. évi CXLV. törvény

a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról1

2015.07.02.

1. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

1. §2

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. § (1)3

(2)4

3. §5

4. §6

5. § (1)7

(2)–(3)8

6–13. §9

14. § (1)10

(2)11

(3)12

(4)13

15. §14

16. § (1)15

(2)16

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

17. §17

18. §18

19. § (1)19

(2)–(3)20

20. §21

21–25. §22

26. §23

27. §24

28. § (1)25

(2)26

(3)27

(4)28

29. §29

4. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 19. § (1) bekezdése és a 28. § (3) bekezdése az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktus meghozatalát követő 4. hónap 1. napján lép hatályba.

(4) Az 5. § (2) és (3) bekezdése, a 14. § (3) bekezdése, a 19. § (2) és (3) bekezdése és a 28. § (4) bekezdése az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) és (6) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktusok meghozatalát követő 7. hónap 1. napján lép hatályba.

(5) Az 5. §, a 14. § (2) és (3) bekezdése, a 19. §, valamint a 28. § (3) és (4) bekezdése hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

31. § Ez a törvény

a) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

32. § Nem lép hatályba az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 92. §-a.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 23-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. szeptember 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 44. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 28. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére