• Tartalom

146/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

146/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

egyes kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.05.22.

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában,

az 5. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés l) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 2. §-ában a „Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézetet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Művelődési Intézetet” szöveg lép.

2. § (1) A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a népi kézművességet folytató természetes személynek, aki népi iparművészeti alkotásait jogszabályban meghatározott számban és rendszerességgel minősítteti.
(2) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a népi kézművességet folytató szervezetnek, amely a „Népi Iparművész” minősítő címmel rendelkező természetes személy tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja által előállított népi kézműves terméket értékesít.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány számát,
b) a szervezet nevét, cégnevét,
c) a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,
d) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,
e) a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,
f) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,
g) a 2/A. § (2) bekezdése szerinti természetes személy nevét, a szervezetben betöltött pozícióját (tulajdonos, tag, alkalmazott), a (2) bekezdés szerinti igazolványának számát és hatályosságának idejét,
h) a minősítés megszerzésének dátumát,
i) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,
j) az igazolvány hatályosságának idejét.”

(3) Az R. 3. § (2) bekezdésében az „Az igazolvány” szövegrész helyébe a „Természetes személy esetén az igazolvány” szöveg, valamint 4. §-ában az „a „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány” szövegrész helyébe az „a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozásának részletes feltételeit és a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágakat, továbbá a 3. § szerinti hatósági igazolvány” szöveg lép.

3. § A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a dokumentumvásárlási hozzájárulásról szóló 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet.

1. melléklet a 146/2013. (V. 14.) Korm. rendelethez

 

A

B

 

Történelmi emlékhely megnevezése

Cím

1.

Balassagyarmat, Vármegyeház

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 6.

2.

Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri református templom

Budapest, Szilágyi Dezső tér

3.

Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses

Budapest, Hold utca

4.

Budapest VI. kerület, Andrássy út 60.

Budapest, Andrássy út 60.

5.

Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök temploma és az ehhez tartozó sírkert

Budapest, Dohány utca 2–4.

6.

Budapest VIII. kerület, Corvin köz

Budapest, Corvin köz 1. – Corvin mozi épülete és a Corvin köz (az épületek által közrefogott terület)

7.

Budapest IX. kerület, Kálvin téri református templom és Ráday Gyűjtemény

Budapest, Kálvin tér 7.

8.

Csurgó, református gimnázium nagykönyvtára és kollégiuma

Csurgó, Széchenyi tér 9. és Csokonai u. 22/B

9.

Diósgyőr, vár

Miskolc–Diósgyőr, Vár u. 24.

10.

Drégelypalánk, vár

Drégelypalánk

11.

Eger, vár

Eger, Vár 1.

12.

Esztergom, vár

Esztergom, Szent István tér 2.

13.

Eszterháza (Fertőd), Esterházy-kastély

Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

14.

Gödöllő, Királyi kastély

Gödöllő, Grassalkovich-kastély

15.

Győr, Káptalan-domb (győri vár megmaradt része)

A győri vár megmaradt része:
Győr, Káptalan domb

16.

Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely

Vár:
Gyula, Várkert 1.
Honvédtiszti emlékhely:
Gyula, Várkert

17.

Hajdúböszörmény, hajdú kerületi székház

Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1.

18.

Jászberény, jászkun kerületi székház

Jászberény, Lehel vezér tér 15.

19.

Kehidakustány, Deák-kúria

Kehidakustány, Kúria u. 6–8.

20.

Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon

Festetics-kastély és a hozzá tartozó park:
Keszthely, Kastély u. 1.
Georgikon:
Keszthely, Bercsényi u. 65.

21.

Komárom, erődrendszer

Monostori erőd:
Komárom, Duna-part 1.
Igmándi erőd:
Komárom, Térffy Gyula utca
Csillag erőd:
Komárom, Sport utca

22.

Kőszeg, vár

Kőszeg, Rajnis József u. 9.

23.

Máriapócs, kegytemplom és bazilita monostor

Máriapócs, Kossuth tér 25.

24.

Mosonmagyaróvár, a határőr laktanya előtti tér

Mosonmagyaróvár, Határőr utca 10. előtti tér

25.

Muhi, csatamező

Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett

26.

Nagycenk, Széchenyi-kastély

Nagycenk, Kiscenki út 3.

27.

Nyírbátor, református templom és fogadópalota

református templom:
Nyírbátor, Egyház u. 1.
fogadópalota (ebédlőpalota):
Nyírbátor, Vár u. 1.

28.

Pápa, református kollégium és ótemplom

Pápa, Szent László u. 12. és Fő u. 6.

29.

Pécs, székesegyház a püspöki palotával és a középkori egyetemmel

székesegyház:
Pécs, Dóm tér 1.
püspöki palota:
Szent István tér 23.
és az egyetem maradványai a székesegyház és az Aradi vértanúk útja közötti területen

30.

Recsk, Nemzeti Emlékpark

Recsk, Kőbányai út

31.

Sárospatak, vár, református kollégium és nagykönyvtár

vár:
Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.
kollégium és nagykönyvtár:
Sárospatak, Rákóczi Ferenc u. 1.

32.

Sárvár, vár

Sárvár, Várkerület u. 1.

33.

Sopron, Tűztorony

Sopron, Fő tér

34.

Sóly, református templom

Sóly, Árpád köz

35.

Szarvas, történelmi Magyarország és a Kárpát-medence mértani közepe, trianoni békediktátum emlék- és zarándokhely

Szarvas – Mangol-zug

36.

Szeged, Dóm tér

Szeged, Dóm tér

37.

Szécsény, kastély és ferences kolostor

Szécsény, Ady Endre u. 7. és Haynald utca 9.

38.

Szigetvár, vár

Szigetvár, Vár u. 19.

39.

Tihany, bencés apátság

Tihany, I. András tér 1.

40.

Vác, Hétkápolna és honvéd emlékmű

Hétkápolna:
Vác, Szent László út
honvéd emlékmű:
Szent László út–Stadion utca kereszteződése

41.

Veszprém, érseki vár

Veszprém, Vár utca

42.

Visegrád, vár

Fellegvár:
Visegrád, Feketehegy
Királyi palota:
Visegrád, Fő u. 23–41.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére