• Tartalom

1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról

2016.12.15.

A Kormány

1. a sport és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód támogatását hasznos és megtérülő társadalmi befektetésnek tekinti, elkötelezett a magyar sport fejlesztése mellett, ezért a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott – a 3. pontban nevesített – kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepcióit megtárgyalta és elfogadta, valamint döntött a sportágfejlesztési koncepciók 2013. évi támogatásáról,

2.1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyes kiemelt sportágak 2013. évi sportágfejlesztési koncepciójának megvalósításához a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet

a) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára 2793,7 millió forint,

b) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése jogcímcsoport javára 5656,8 millió forint,

c) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára 144 millió forint, valamint

d) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport 2. MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára 101,0 millió forint,

azaz összesen 8695,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az 1. melléklet szerint,

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal


Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. június 30., a b) alpont tekintetében 2014. október 31., a c) alpont tekintetében 2015. június 30., a d) alpont tekintetében 2013. december 31.

3.2 a 2. pont szerinti költségvetési forrásból:

a) a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére 36,0 millió forint,

b) a Magyar Atlétikai Szövetség részére 298,1 millió forint,

c) a Magyar Birkózó Szövetség részére 399,0 millió forint,

d) a Magyar Evezős Szövetség részére 85,5 millió forint,

e) a Magyar Judó Szövetség részére 207,7 millió forint,

f) a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére 210,2 millió forint,

g) a Magyar Kerékpársportok Szövetsége részére 90,5 millió forint,

h) a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére 197,6 millió forint,

i) a Magyar Ökölvívó Szakszövetség részére 262,2 millió forint,

j) a Magyar Öttusa Szövetség részére 266,2 millió forint,

k) a Magyar Röplabda Szövetség részére 119,5 millió forint,

l) a Magyar Sportlövők Szövetsége részére 48,0 millió forint,

m) a Magyar Tenisz Szövetség részére 103,6 millió forint,

n) a Magyar Torna Szövetség részére 272,5 millió forint,

o) a Magyar Úszó Szövetség részére 639,6 millió forint,

p) a Magyar Vívó Szövetség részére 214,4 millió forint,

q) a Magyar Olimpiai Bizottság részére a Kiemelt edzők foglalkoztatásának feladataihoz 666,9 millió forint,

r) sportlétesítmény-fejlesztésre 4278,0 millió forint,

s) felzárkóztatási alap terhére 300,0 millió forint

támogatást nyújt.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti támogatás felhasználásának biztosításáról, valamint a támogatások felhasználásának ellenőrzéséről,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a 6. pontban foglaltakra figyelemmel, az emberi erőforrások minisztere által a MOB bevonásával a sportágfejlesztési koncepciókban foglaltak sportszakmai megvalósulására és a pénzügyi elszámolásokra figyelemmel készített és a Kormány által elfogadott tájékoztatás alapján – az éves központi költségvetések tervezése során gondoskodjanak a MOB által kiemelt sportágak 2020-ig tartó sportágfejlesztési koncepcióihoz kapcsolódó forrásigények biztosításáról,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az éves központi költségvetési tervezés időszakában

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározottak szerinti éves szakmai előrehaladási jelentések alapján a sportágfejlesztési koncepciók megvalósításának üteméről, és az ehhez kapcsolódó állami támogatások felhasználásáról rendszeresen adjon tájékoztatást a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: első alkalommal 2014. szeptember 30.

1. melléklet az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
3K65797_0

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

 

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

egyedi

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

cím

cím

csop.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

(+/-)

következő

azonosító

 

 

 

csop.

szám

száma

szám

 

 

 

csop.

név

név

Kiemelt előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

évre

 

 

 

 

szám

 

 

 

 

 

 

név

 

 

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áthúzódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatása

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Sportintézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298224

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

132,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

35,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

160,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 312,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felújítások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 153,4

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340640

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 417,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 239,3

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277145

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

44,0

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ingatlan beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329639

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

 

 

101,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

7

 

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 695,5

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

egyedi

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

cím

cím

csop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+/-)

következő

azonosító

 

 

 

csop.

szám

száma

szám

 

 

 

csop.

név

név

Kiemelt előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

évre

 

 

 

 

szám

 

 

 

 

 

 

név

 

 

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áthúzódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

egyedi

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

cím

cím

csop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+/-)

következő

azonosító

 

 

 

csop.

szám

száma

szám

 

 

 

csop.

név

név

Kiemelt előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

évre

 

 

 

 

szám

 

 

 

 

 

 

név

 

 

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áthúzódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatása

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Sportintézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298224

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 793,7

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340640

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése

 

 

 

 

 

 

 

 

5 656,8

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277145

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

144,0

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

egyéb:

azonnal

8 695,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 695,5

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
1

A 2. pont az 1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont az 1547/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére